Hogeschool Leiden

Wereldburgerschap

Hogeschool Leiden leidt studenten op tot wereldburgers. Zo leren onze studenten om te kijken over grenzen van het eigen vakgebied, de eigen cultuur en het eigen land. We dagen de studenten uit te handelen naar de inzichten die dit oplevert. Zo leren we ze omgaan met de steeds verdergaande globalisering.

Daarnaast zien we wereldburgerschap van onze studenten als het vermogen om met empathie te kijken naar de wereld om hen heen: binnen de eigen familie- en vriendenkring en in het dorp, stad of land waar ze wonen. Bij de sportclub of de bijbaan waar ze actief zijn. Maar juist ook daar in de omgeving en de wereld waar inzet of ondersteuning nodig is zonder dat daar een directe tegenprestatie tegenover staat.

Maatschappelijke betrokkenheid

Het is die maatschappelijke betrokkenheid die we van onze studenten én onze collega’s verwachten en zien. Hogeschool Leiden heeft de ambitie zich te profileren op dit terrein, zich te onderscheiden als organisatie waarin studenten en medewerkers zich maatschappelijk actief tonen.