Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Diversiteit

Onze samenleving verandert. De overheid trekt zich steeds meer terug en vraagt een toenemende inbreng en participatie van de burgers zelf. Wetgeving zet daar extra druk achter. Vanaf 2015 geldt de Participatiewet, die bepaalt dat de overheid extra banen moet creëren voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Hogeschool Leiden komt dat concreet neer op nieuwe functies voor 28 mensen in de komende tien jaar.