Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over diversiteit en inclusie

Als hogeschool omarmen we de meerwaarde van diversiteit en inclusie. Wij zijn trots op onderlinge verschillen en geloven dat we er sterker van worden. Diversiteit is wat ons betreft een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Als publieke instelling met meer dan 13.000 studenten en zo'n 1.400 medewerkers vervullen wij hierin een voorbeeldrol. Op deze pagina lees je wat onze visie op het diversiteitsvraagstuk is en hoe wij ervoor willen zorgen dat iedereen zich thuis voelt op onze school.

Onthulling winnende ontwerp vlaggenontwerpwedstrijd tijdens de Diversiteitsweek

Een hogeschool met een inclusieve cultuur

We willen een plek zijn waar onze studenten en medewerkers zich kunnen ontwikkelen en waar elk individu zich gelijkwaardig, veilig en gerespecteerd voelt. Een inclusieve cultuur betekent voor ons een cultuur waar alle studenten en medewerkers het gevoel hebben erbij te horen, en waar iedereen in staat is een bijdrage te leveren. Binnen onze hogeschool, teams en klassen blijven we het gesprek voeren over diversiteit en inclusie, ook al is dat gesprek soms ongemakkelijk. Er is ruimte om te leren van fouten en feedback. Dat vergt geduld, vraagt om inlevingsvermogen en het opschorten van de neiging om snel te oordelen.

Saniye Çelik, Lector Diversiteit

"Diversiteit is onlosmakelijk verbonden met inclusie en heeft pas nut als de organisatie er ook echt iets mee doet."

Saniye Çelik, Lector Diversiteit

De kracht van de leergemeenschap

Omgaan met verschillen is een opgave voor elke gemeenschap. Daarom besteden wij ook binnen onze organisatie aandacht aan de bewustwording van gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Bij een inclusieve cultuur past dat we elkaar kunnen aanspreken. Er is op onze hogeschool geen plek voor discriminatie en ander ongewenst gedrag. Door hier ferm tegen op te treden, stellen wij de veiligheid van medewerkers en studenten voorop. Tot slot werken we actief aan integrale planvorming en verbetering. Daarbij kiezen we voor Universeel Ontwerp. Zo nemen wij diversiteit als uitgangspunt bij het ontwerp van ons onderwijs, de (inrichting van onze) gebouwen, communicatie-uitingen en het taalgebruik. 

Het gendergelijkheidsplan

De Europese Commissie stelt institutionele gendergelijkheidsplannen verplicht voor financiering vanuit Horizon Europe, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Ook Hogeschool Leiden heeft een gendergelijkheidsplan opgesteld volgens de richtlijnen van de Europese Commissie. Dit plan onderschrijft, in het Engels als voertaal, toekomstige acties en ambities op het gebied van diversiteit en inclusie. Je kunt dit zien als een proces dat – net als de samenleving – altijd in ontwikkeling is. Benieuwd naar de inhoud? Bekijk het gendergelijkheidsplan ( pdf, 112 KB ).

Lectoraat Diversiteit & Inclusie

Naast het opleiden van diversiteitsprofessionals, draagt het lectoraat Diversiteit & Inclusie bij aan de kennisverrijking op het gebied van diversiteit en inclusiebeleving. Dit uit zich in praktijkgericht onderzoek naar diversiteitsvraagstukken. Belangrijk hierbij is de manier waarop het onderzoeksteam het urgentiebesef organisatiebreed aanwakkert en (vaak onzichtbare) uitsluitingsmechanismen blootlegt. 

Bron: Quickscan Diversiteit & Inclusie door onderzoekers van het lectoraat

Quickscan lectoraat Diversiteit & Inclusie

Ook studenten zetten zich in voor gelijkheid

Studenten Renske Keijzer, Rosalie Baarslag, Merel van Dartel en Tom Noordermeer maakten voor de opleiding Commerciële Economie een webwinkel met hun eigen kinderboek over gelijkheid. Het boek Klas van Sas geeft niet alleen aan hoe iedereen van elkaar verschilt, maar onderstreept juist het belang van een gelijke behandeling ondanks deze verschillen.

Hogeschool Leiden

Actueel

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie? Bekijk het nieuwsoverzicht.