Duurzame hogeschool in beeld

Duurzaam onderzoek

Iedere faculteit heeft een kenniscentrum en een aantal lectoraten die zich richten op uiteenlopende onderzoeksthema's. De verbinding met en ontwikkeling van het onderwijs (opleidingen, minoren, stages en afstudeertrajecten), het werkveld en de maatschappij vormen hierbij altijd het uitgangspunt. Binnen het toegepast onderzoek nemen actuele duurzaamheidsvraagstukken een belangrijke plaats in.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn zeventien doelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Vanuit de ambitie om in onderwijs, onderzoek én bedrijfsvoering aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling wil Hogeschool Leiden er actief aan bijdragen deze doelen te bereiken. Om dit te bekrachtigen ondertekende de hogeschool in 2019 de SDG Charter onderdeel van SDG Nederland.

De Sustainable Development Goals in beeld

Kenniscentrum Duurzaam Organiseren

Sinds begin van 2019 werken de opleidingen en lectoraten van de faculteit Management & Bedrijf samen in het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren. Met de kennis en vaardigheden die studenten hierbij mee opdoen, kunnen zij proactief inspelen op duurzame ontwikkelingen en het werkveld ondersteunen in de verandering naar een duurzame organisatie.

De sleutel tot verandering naar een duurzame maatschappij ligt bij de jongeren van nu en het werkveld. Daarom zetten we ons als kenniscentrum in om via het onderwijs tot een sustainable maatschappij te komen.

Kenniscentrum Duurzaam Organiseren

Onderzoek naar duurzame vraagstukken

Binnen Hogeschool Leiden zijn er vanuit de lectoraten ook verschillende onderzoeksvraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Denk aan:

  • Meer groen op schoolpleinen en in de kinderopvang - het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderzoekt de meerwaarde van groene schoolpleinen en kinderopvangen. Hoe draagt een groene omgeving bij aan de ontwikkeling van kinderen? Middels deze onderzoeken krijgen schoolteams inzicht in hoe ze een groen schoolplein structureel kunnen gebruiken als onderwijsleeromgeving.
  • Onderzoek naar de relatie tussen biodiversiteit en gezondheid van mens, dier en plant - het lectoraat Metagenomics richt zich op nieuwe technieken om razendsnel biologische ecosystemen in kaart te brengen. In samenwerking met studenten, Naturalis, het Leiden Bio Science Park en genomicsbedrijf Baseclear werkt lector Arjen Speksnijder aan het toepasbaar maken van deze technologie. Door de vele toepassingen is Metagenomics een belangrijke lifescience sleuteltechnologie waarmee meer grip gekregen kan worden op verantwoordelijk beheer en behoud van onze ecosystemen. 
  • Geschikte bodem voor duurzame tulpenteelt - het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek verkent in samenwerking met o.a. het kenniscentrum LCAB, tulpentelers en kennisinstellingen de opties om een adviessysteem te ontwikkelen op basis van de metagenomics analyse van de bodem. De bollenteelt sector moet namelijk overgaan van een chemisch gestuurde teelt naar een duurzame en meer natuurlijk teelt.

Actueel

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid? Bekijk het nieuwsoverzicht.