Duurzame hogeschool in beeld

Duurzame bedrijfsvoering

Voor Hogeschool Leiden is het vanzelfsprekend dat duurzaamheid onderdeel is van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Als hogeschool met publieke functie vervullen we een voorbeeldrol: voor onze studenten én de samenleving. We hechten daarom belang aan de duurzame ontwikkeling van onze bedrijfsvoering.  Verschillende afdelingen en diensten, waaronder het Facilitair Bedrijf,  zijn betrokken bij het doorvoeren van duurzame maatregelen in de bedrijfsvoering van de hogeschool. 

Milieumanagementsysteem

In 2015 zijn we vanuit Hogeschool Leiden gestart met het hanteren van een milieumanagementsysteem (MMS). Het doel van het hanteren van een MMS is om de milieueffecten van de bedrijfsvoering beter te beheersen en te verminderen. Het hanteren van een milieumanagementsysteem zorgt voor permanente aandacht voor het milieu in de bedrijfsvoering.

Transitie MMS ISO-norm 14001:2015

In 2018 is de transitie doorgevoerd naar de nieuwe norm ISO 14001:2015. We hebben de audit hiervoor behaald en konden zo het bijbehorende management systeem certificaat ( pdf, 229 KB ) in ontvangst nemen.

Warmte- en koudeopslag 

De belangrijkste doelstellingen uit het Milieubeleidsplan zijn het terugdringen van energieverbruik en het verminderen van de uitstoot CO2. Een van de maatregelen om deze doelstellingen te bereiken is het vervangen van alle bestaande conventionele verlichting door led verlichting. Het energieverbruik wordt dagelijks gemonitord om afwijkingen te constateren en maatregelen te nemen om de afwijkingen te herstellen.

De hogeschool hanteert een warmte-koude opslag (WKO) als techniek om een deel van haar gebouwen (G-vleugel) te verwarmen en te koelen. We zijn trots op de efficiënte werking van onze WKO en op de award die Hogeschool Leiden in ontvangst mocht nemen tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie.  

Hogeschool Leiden

Duurzame catering

Duurzaamheid komt binnen de catering van de hogeschool onder andere tot uiting door het aanbieden van een vegetarisch assortiment. Dit is terug te zien in de maandelijkse Meatless Monday en een wekelijkse Meatless Snack Day. Op deze dagen zijn de maaltijden die aangeboden worden in het restaurant vegetarisch. Dit geldt ook voor de verkrijgbare snacks op de meatless snack day.

Hiernaast zijn er ook initiatieven genomen om voedselverspilling tegen te gaan. In 2019 zijn de Too Good To Go app en het Winnow-systeem geïntroduceerd. Met de app kun je een verrassingsbox reserveren met voedsel dat aan het einde van de dag over is. Met Winnow weegt en categoriseert de hogeschool al het composteerbare restafval, om op die manier meer inzicht te krijgen in het gebruik.

Hogeschool Leiden probeert verspilling ook tegen te gaan door circulaire initiatieven. Denk aan het maken van crostini’s van oud brood, maar ook het inzamelen van koffiedik. Het ingezamelde koffiedik wordt gebruikt in de teelt van oesterzwammen, die verwerkt worden worden in kroketten en bitterballen die weer door de hogeschool verkocht worden.

Cijfers en statistieken

Alle beschikbare milieucijfers van Hogeschool Leiden zijn voor 2018 verzameld in de infographic Milieujaarverslag 2018 ( pdf, 2.45 MB ). Deze infographic geeft op twee pagina’s de belangrijkste informatie over verbruik, afval, dienstreizen, CO2 etc. Aan het begin van dit jaar is er voor de ISO-milieucertificering ( pdf, 229 KB ) een verantwoordingsdocument geschreven in de vorm van een directiebeoordeling. Dit jaar is ervoor gekozen om naast dit verslag ook een beeldende weergave te maken, waarmee in één oogopslag duidelijk is wat de verbruiken zijn van de hogeschool.

Factsheet

Meer duurzaamheidsinitiatieven binnen de hogeschool zijn opgenomen in de Factsheet Duurzaamheid ( pdf, 2.77 MB ). Hierin vind je onder andere informatie over onze:
•    ambities op het gebied van duurzaamheid;
•    duurzame onderwijs- en onderzoekactiviteiten;
•    duurzame bedrijfsvoering en personeelsbeleid.

Actueel

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid? Bekijk de agenda en het nieuwsoverzicht.