Duurzame hogeschool in beeld

Duurzame bedrijfsvoering

Voor Hogeschool Leiden is het vanzelfsprekend dat duurzaamheid onderdeel is van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Als hogeschool met publieke functie vervullen we een voorbeeldrol: voor onze studenten én de samenleving. We hechten daarom belang aan de duurzame ontwikkeling van onze bedrijfsvoering.  Verschillende afdelingen en diensten, waaronder het Facilitair Bedrijf, zijn betrokken bij het doorvoeren van duurzame maatregelen in de bedrijfsvoering van de hogeschool. 

Milieumanagementsysteem

In 2015 zijn we vanuit Hogeschool Leiden gestart met het hanteren van een milieumanagementsysteem (MMS). Het doel van het hanteren van een MMS is om de milieueffecten van de bedrijfsvoering beter te beheersen en te verminderen. Het hanteren van een milieumanagementsysteem zorgt voor permanente aandacht voor het milieu in de bedrijfsvoering.

Transitie MMS ISO-norm 14001:2015

In 2018 is de transitie doorgevoerd naar de nieuwe norm ISO 14001:2015. We hebben de audit hiervoor behaald en konden zo het bijbehorende management systeem certificaat ( pdf, 555 KB ) in ontvangst nemen.

Jaarlijkse hercertificering 

Met het milieumanagementsysteem is er een jaarlijkse externe kwaliteitscontrole op de beheersing en verbetering van de milieuprestaties van het Facilitair Bedrijf en de faculteit Science & Technology. De milieuprestaties bestaan onder andere uit het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen en verminderen van energieverbruik. Naar aanleiding van de goede resultaten heeft de hogeschool in 2020 de her-certificering behaald. 

Millieudoelstellingen

De belangrijkste doelstellingen uit het Milieubeleidsplan zijn het terugdringen van energieverbruik en het verminderen van de uitstoot CO2. Meer hierover vind je in de Roadmap duurzaamheid bedrijfsvoering ( pdf, 1.72 MB ) Hogeschool Leiden. Een van de maatregelen om deze doelstellingen te bereiken is het vervangen van alle bestaande conventionele verlichting door led verlichting. Het energieverbruik wordt dagelijks gemonitord om afwijkingen te constateren en maatregelen te nemen om de afwijkingen te herstellen.  

Duurzaam verwarmen en koelen

Om duurzaam te verwarmen en te koelen maakt Hogeschool Leiden gebruik van een 'warmte koude opslag' (WKO). Een WKO is een grondwatersysteem waarbij je gebruikt maakt van warmte- en koude-energie die nature in de bodem voorkomt. Dit houdt in dat er minimaal verwarmt en gekoeld hoeft te worden om de juiste temperatuur te behouden binnen een gebouw. Hierdoor verminderd het energieverbruik en wordt het gebruik van warmte geminimaliseerd.

WKO Duurzaamheid Award

Tijdens het nationaal symposium gebruikersplatform bodemenergie is de manager Technisch Beheer Henk van der Steen genomineerd voor de WKO Duurzaamheid Award 2018. Hij is genomineerd vanwege zijn toewijding om het systeem optimaal te laten functioneren en kennis deling met collega’s in het werkveld. ‘WKO’ staat voor warmte- en koudeopslag, het is een duurzame methode voor warmte of koude opslag in de bodem en zorgt voor aanzienlijke energiebesparing. Meer over de nominatie lees je op de website van het Gebruikersplatform bodemenergie.

Keuze voor Uitbreiding WKO

De hogeschool is op dit moment bezig met plannen voor uitbreiding van de hoofdcampus met 9400M2. Als de voorbereidingen volgens planning blijven verlopen, start de bouw in 2021. In 2019 is door de stuurgroep besloten de gehele nieuwbouw aan te sluiten op de WKO. Dit is een belangrijke keuze die laat zien dat de hogeschool kiest en investeert in een duurzaam gebouw. Omdat de hogeschool ook nog eens 100% groene stroom inkoopt is de CO2 uitstoot die ontstaat door verwarming en koeling van de nieuwbouw nagenoeg nihil. Deze investering draagt hiermee direct bij aan een duurzame wereld.

Hogeschool Leiden

Duurzaam en circulair inkopen

Ook bij de inkoop van Hogeschool Leiden is specifiek als doel gesteld om het primair grondstofverbruik te verminderen. In de aanbestedingen worden de eisen vanuit de MVI-criteriatool (Maatschappelijk verantwoord inkopen) toegepast. Ook biedt de hogeschool in de gunningscriteria ruimte aan inschrijvers om met duurzame en/of innovatieve oplossingen te komen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Hogeschool Leiden. Lees meer over inkoop bij Hogeschool Leiden

Duurzame catering

Binnen de catering zijn er diverse onderwerpen waar duurzaamheid een rol in speelt. Het aangeboden assortiment, zowel binnen het restaurant als bij vergaderingen, bestaat voor het grootste gedeelte uit biologische en duurzame producten. Denk hierbij aan de keurmerken van Fairtrade en het beter leven keurmerk. Bij de warme gerechten wordt er gebruik gemaakt van biologische en Fairtrade ingrediënten.

Om duurzaamheid meer onder de aandacht te brengen bij medewerkers en studenten zijn er terugkerende acties. Wekelijks is er een vegetarische Snack Day en maandelijks is er een zogenaamde Meatless Monday. Op deze dagen worden er vooral vegetarische en biologische lunches en maaltijden aangeboden. Dit geldt zowel voor de koude als de warme maaltijden.

Buiten deze maandelijkse acties zijn er ook nog de jaarlijkse acties. Denk daarbij aan de Nationale Week Zonder Vlees en de Eet Geen Dieren-dag.

Hogeschool Leiden

Strijd tegen voedselverspilling

Naast de bevordering van biologische en vegetarische voeding is de strijd tegen voedselverspilling een groot onderdeel van de aandacht binnen duurzaamheid van de hogeschool. Zo worden de producten die aan het einde van de dag overblijven en te goed zijn om weg te gooien, aangeboden via een verrassingsbox in de app To Good To Go. Zo gaan we samen voedselverspilling tegen.

Om voedselverspilling verder te verminderen en meetbaar te maken, is het Winnow-systeem geïntroduceerd in 2019 bij de cateraar. Met dit systeem wordt al het afval gewogen en onderverdeeld in verschillende categorieën. Met behulp van meer inzicht in het verbruik van producten, is het mogelijk om optimaal in te kopen en beter op de vermindering van afval te sturen.

Naast het Winnow-systeem zijn er ook circulaire acties. Binnen de hogeschool zijn er diverse koffieautomaten voor de werknemers en studenten. Het restproduct van het zetten van de koffie, het zogenaamde koffiedik, wordt ingezameld en ter beschikking gesteld voor de teelt van oesterzwammen. Oesterzwammen zijn een goed basisproduct voor diverse producten, zoals kroketten en bitterballen. Welke weer deel uitmaken van het assortiment binnen de hogeschool.

Single Use Plastics (SUP)

In 2020 zijn de maatregelen doorgevoerd om alle artikelen die gemaakt zijn voor eenmalig gebruik (single use plastics) te vervangen voor een duurzaam alternatief. Zo worden de koffiebekers ingezameld voor recycling, maakt men in de catering gebruik van porseleinen borden en bestek van metaal en zijn de koffieroerstaafjes van hout. Voor het inzamelen van gebruikte PET flesjes is een vooronderzoek gestart, zodat de hogeschool samen met cateraar Eurest mogelijk een bijdrage kan leveren aan de inzameling van deze afvalstroom.

Afval

Reductie van afval is één van de speerpunten van Hogeschool Leiden. Door het gebruik van gescheiden afvalinzameling en het digitaal monitoren is de afgelopen jaren het afval van de hogeschool aanzienlijk gereduceerd. Momenteel wordt het afval gescheiden in elf verschillende afvalstromingen met daarbij een aantal acties om het hergebruik of de vermindering van deze stromingen te stimuleren.

De afvalstromingen worden gemonitord met een dashboard. Het dashboard geeft weer hoeveel afval er wordt geproduceerd en welk percentage hiervan gescheiden is. Bekijk hieronder een overzicht van de verschillende afvalstromingen en de bijbehorende acties ter verwerking of reductie van de stoffen.

Afvalstroming Actie
Gevaarlijk afval Alternatieve oplossingen zoeken voor gevaarlijke stoffen
Bedrijfsafval Alternatieve oplossingen zoeken in de vorm van duurzamere en herbruikbare verpakking
Papier/karton Hergebruik
Kunstofverpakkingsafval Hergebruik (in de vorm van kunsstof granulaat)
Swill Vergisting van swill tot productie messtof
Koffiebekers Recycling
Archiefmateriaal Recycling (in de vorm van nieuw papier)
Folie Hergebruik (tot schoon plastic)
Hout B Hergebruik
Glas Hergebruik
Metaal Hergebruik

Schoonmaak

De schoonmaakdienst ontvangt leveringen niet meer in traditionele omverpakkingen, zoals dozen en plastics. De schoonmaakmiddelen worden aan de school geleverd in kratten. Dit voorkomt onnodig afval op de locaties van de hogeschool. Op zijn beurt is de schoonmaakleverancier in gesprek met de leveranciers van de schoonmaakproducten om de totale (keten) afvalberg te verminderen. 

Daarnaast maakt onze schoonmaakdienst gebruik van ecologische producten en microvezeldoekjes wat het gebruik van water aanzienlijk vermindert. Ook binnen het gebruik van kantoorartikelen zijn er initiatieven genomen om de afvalberg te verminderen. Zo zijn artikelen zoals ordners en mappen na gebruik in te leveren bij de Servicedesk voor hergebruik. Op die manier stimuleren we ‘re-use’ en voorkomen we onnodige afvalvorming.

Actueel

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid? Bekijk het nieuwsoverzicht.