Studenten wachten onder aan de trap

Over

Thema

Pabostudenten gaan onderwijs verzorgen aan vluchtelingenkinderen

Vijf studenten van de Pabo van Hogeschool Leiden gaan voor zes weken aan de slag bij de Internationale Schakelklas Duin- en Bollenstreek om les te geven aan vluchtelingenkinderen. De kinderen zijn onlangs zonder hun ouders naar Nederland gevlucht.

Iedere pabostudent gaat onderwijs verzorgen aan een groep van ongeveer 12 leerlingen. Alle leerlingen zijn zeer recent aangekomen in Nederland, dus het hoofddoel is ‘landen’ en een eerste kennismaking met Nederland en de Nederlandse taal. De kinderen krijgen direct onderwijs, zodat ze cognitieve uitdaging krijgen en doelmatigheid ervaren. “Vlak voor kerst komen 60 alleenreizende vluchtelingenkinderen aan in Sassenheim. Na de kerstvakantie beginnen zij aan hun onderwijs. Met een knap staaltje kunst- en vliegwerk pakt Stichting Fioretti Teylingen de verantwoordelijkheid hiervoor op”, vertelt Elise Peters, docent bij de Pabo. “Fijn dat onze studenten hierbij kunnen helpen. We zijn trots op hen dat zij, midden in hun studiejaar, tijd vrijmaken om deze taak op te pakken!” 

Foto Facebook Duin- en Bollenstreek
Facebook ISK Duin- en Bollenstreek

De onderwijsopdracht 

De kinderen worden ingedeeld op niveau. Sommige kinderen zijn nog ongeschoold, omdat ze bijvoorbeeld alleen in kampen hebben gewoond. Andere kinderen zijn wel geschoold en dus lees- en schrijfvaardig in de eigen taal, maar kennen het Nederlandse alfabet niet. En weer andere kinderen hebben al Engels gehad en zijn daarmee ook geletterd. De studenten die veel ervaring hebben in groep 3 en 4 worden ingezet op de eerste groep, omdat het dan gaat om het aanvankelijk leren lezen en schrijven. Studenten met bovenbouwexpertise worden ingezet op de meer geletterde groepen. De opdracht aan de studenten is om passend onderwijs te verzorgen.  

Dit doen de studenten natuurlijk niet alleen. Ze staan samen met een ervaren tweede collega voor de groep. Daarnaast krijgen de studenten begeleiding vanuit de Pabo in de vorm van intervisiebijeenkomsten.  

Regionale samenwerking

Als lerarenopleiding willen we een relevante partner zijn voor de scholen in de regio. De komst van deze groep kinderen is een complexe opdracht voor onze regionale partners, want waar halen ze de lokalen, de onderwijsmaterialen en de leraren vandaan om goed onderwijs voor elkaar te krijgen? Gemeente, scholen, het COA en wijkteams, iedereen werkt keihard om dit voor elkaar te krijgen. “Ook de lerarenopleiding draagt hier graag een steentje aan bij”, vertelt Elise. “Het gevoel is: dit is een kwetsbare groep kinderen en daar moeten we ons hard voor maken. Voor onze studenten is het ook nog eens een hele rijke leerervaring. Van hen wordt gevraagd om flexibel te zijn en oplossingsgericht te werken bij het geven van passend onderwijs aan deze heel diverse groep. Dat is onderwijs op het scherpst van de snede. Voor studenten is het bovendien erg belangrijk dat ze kunnen handelen in tijden van crisis. Hier kunnen ze echt iets betekenen. Dat is een schril contrast met hun ervaring in de coronacrisis, waar studenten vooral niets moesten doen. We gunnen studenten de ervaring dat ze de handen uit de mouwen steken en ertoe doen.” 

Internationale Schakelklas

ISK Duin- en Bollenstreek is onderdeel van de Stichting Fioretti Teylingen en biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12- 18 jaar, die nog maar kort in Nederland wonen en die de Nederlandse taal nog niet beheersen. ISK staat voor Internationale Schakelklas.