Innovatieve Moleculaire Diagnostiek

Innovatieve Moleculaire Diagnostiek

Het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek was tot aan het afscheid van lector Willem van Leeuwen in juli 2020 een moleculair microbiologisch lab. Binnen het lectoraat werkten studenten en docenten van Hogeschool Leiden, mboRijnland, start-ups en professionals uit de regio aan onderzoekprojecten en innovatieve producten om te komen tot een snelle en betere diagnostiek of monitoring bij mens, dier, gewas en de omgeving.

Lector Willem van Leeuwen

Sinds februari 2007 stond het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek onder leiding van lector dr. Willem van Leeuwen. Als lector zorgde hij voor de (moleculair diagnostische) kenniscirculatie tussen werkveld en docenten/studenten van opleidingen binnen de Faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden. 

Deze activiteiten worden door andere lectoraten binnen Kenniscentrum LCAB verder voortgezet.