Werkveld Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Werk

Als sociaal werker bied je ondersteuning, advies en hulp aan mensen die in de problemen zitten en er ook met hulp van familie en bekenden niet meer uitkomen. Het kan zijn dat mensen te maken hebben met problemen op het werk of in het gezin, ruzie hebben met de buren, kampen met schulden, of met de sociale gevolgen van een ziekte. Ook kan het zijn dat mensen psychische problemen of een (licht) verstandelijke handicap hebben. Sommige jongeren krijgen verkeerde vrienden en komen hierdoor in aanraking met justitie of raken verslaafd. Vaak is er sprake van een opeenstapeling van problemen. Het één is vaak een gevolg van het ander.

Vanaf studiejaar 2017-2018 komen de opleidingsrichtingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) samen in de opleiding Sociaal Werk. Zo spelen we in op wat er nodig is in de beroepspraktijk.

Iets voor jou?

Als sociaal werker moet je stevig in je schoenen staan om mensen die (tijdelijk) in de knel zitten te ondersteunen. Sociaal werkers hebben naast een individuele verantwoordelijkheid voor hun cliënten, een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen hun team. Sommige mensen komen met een vraag naar jou toe, op andere mensen moet je af stappen. Dat doe je omdat er signalen zijn waar je op reageert. Je hebt veel contact met mensen uit andere organisaties en instellingen. Je werkt ontwikkelingsgericht, herstelgericht en rehabilitatiegericht. Om het werk goed te kunnen uitvoeren heb je onder andere lef, creativiteit, doorzettingsvermogen en assertiviteit nodig. Het is belangrijk dat je het leuk vindt om voor de belangen van anderen op te komen.

Bekijk welke eigenschappen belangrijk zijn

Jouw toekomst als sociaal werker

Tijdens de opleiding bereiden we je voor op een dynamisch beroep, waar geen dag hetzelfde is. De sociaal werker gebruikt methoden en technieken om mensen die knel zitten te helpen. Daarbij is het belangrijk dat je weet hoe je op een creatieve manier om kunt gaan met je cliënten én hun familie, ouders, vrienden, buren en werkgevers. Ook werk je samen met andere hulp- en dienstverleners, vrijwilligers en mantelzorgers. Het uiteindelijke doel van de sociaal werker is om cliënten te leren om zelf regie te voeren over hun eigen leven (eigen regie). Je bevordert het sociaal functioneren van de cliënt.

Soms hebben mensen langdurige ondersteuning nodig, onder andere als het gaat om wonen, werken en samenleven. Ook hierbij zorg je ervoor dat je cliënt de regie behoudt en zoveel mogelijk eigen keuzes maakt.

Waar ga je werken?

De beroepsomgeving van een sociaal werker is divers. Denk bijvoorbeeld aan:

 • sociale wijkteams
 • vluchtelingenwerk
 • reclassering
 • jeugdzorg
 • verslavingszorg
 • een algemeen ziekenhuis
 • psychiatrie
 • gehandicaptenzorg
 • ouderenzorg

Welke functies kun je vervullen?

Ook wat betreft het soort werk zijn er veel mogelijkheden. Als sociaal werker kun je bijvoorbeeld aan de slag als:

 • jeugdzorgwerker
 • casemanager
 • maatschappelijk werker
 • GGZ-agoog (begeleiding van mensen met psychiatrische klachten)
 • groepsleider
 • sociotherapeut (helpt bij het creëren van een veilige, sociale omgeving waarin mensen met psychische problemen kunnen herstellen en worden behandeld)
 • medewerker in de gehandicaptenzorg (niveau D)
 • preventiemedewerker

Doorstuderen

Wil je na het behalen van je hbo-bachelor getuigschrift nog verder studeren? Veel hogescholen en universiteiten bieden vervolgopleidingen aan. Onze afdeling Sociaal Werk heeft de tweejarige masteropleiding Jeugdzorg. Deze deeltijdopleiding is geaccrediteerd en wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verder heeft Hogeschool Leiden ook een speciaal opleidingsaanbod voor professionals, zoals de post-hbo-opleiding Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner.