Hogeschool Leiden

Sociaal Werk

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 4 jaar
 • Bachelor of Social Work

In het kort

Als sociaal werker bied jij ondersteuning aan mensen die in de problemen zitten en er, ook met hulp van familie en bekenden, niet meer uitkomen. Je helpt en adviseert cliënten die binnen hun werk of gezin in de knel raken, ruzie hebben met de buren, kampen met schulden of met de sociale gevolgen van een ziekte. Of je krijgt te maken met problematiek die ontstaat door psychische problemen of een (licht) verstandelijke handicap. Maar je kunt bijvoorbeeld ook jongeren begeleiden die door verkeerde vrienden in aanraking komen met justitie of verslaafd raken. Sta jij stevig in je schoenen en vind je het leuk om voor de belangen van anderen op te komen? Bekijk of de opleiding Sociaal Werk bij jou past!

Jouw toekomst

Tijdens de opleiding bereiden we je voor op een dynamisch beroep, waar geen dag hetzelfde is. Sommige cliënten komen met een vraag naar jou toe, op andere mensen moet je af stappen omdat je signaleert dat het niet goed gaat. Daarbij heb je veel contact met zorg- en hulpverleners uit andere organisaties. Na afronding van je studie krijg je het internationaal erkende getuigschrift Bachelor of Social Work.

Als sociaal werker gebruik je methoden en technieken om mensen die knel zitten te helpen. Daarbij is het belangrijk dat je weet hoe je op een passende en verantwoorde manier om kunt gaan met je cliënten, maar ook met hun familie, vrienden en werkgevers. Ook werk je samen met andere hulp- en dienstverleners, vrijwilligers en mantelzorgers. Het uiteindelijke doel? Het sociaal functioneren van cliënten bevorderen en ze leren hoe ze grip kunnen krijgen op hun eigen leven (eigen regie). 

Soms hebben mensen langdurige ondersteuning nodig, onder andere als het gaat om wonen, werken en samenleven. Ook hierbij zorg je ervoor dat je cliënt zoveel mogelijk zelf keuzes maakt en de regie behoudt.

Voorbeelden van functies

Na je afstuderen kun je aan de slag in allerlei soorten functies. Denk aan: 

 • jeugdzorgwerker
 • casemanager
 • maatschappelijk werker
 • GGZ-agoog (begeleiding van mensen met psychiatrische klachten)
 • groepsleider
 • sociotherapeut
 • medewerker in de gehandicaptenzorg (niveau D)
 • preventiemedewerker

Ook de beroepsomgeving van een sociaal werker is divers. Met jouw diploma kun je onder andere terecht bij:

 • sociale wijkteams
 • vluchtelingenwerk
 • reclassering
 • jeugdzorg
 • verslavingszorg
 • algemeen ziekenhuis
 • psychiatrie
 • gehandicaptenzorg
 • ouderenzorg

Als sociaal werker ben je nooit uitgeleerd. Ook als je al volop aan het werk bent, blijf je jezelf ontwikkelen, onder andere met behulp van vakliteratuur, wetenschappelijk onderzoek, congressen en intervisiebijeenkomsten.

Wil je na het behalen van Bachelor of Social Work nog verder studeren? Veel hogescholen en universiteiten bieden vervolgopleidingen aan. Bij Hogeschool Leiden kun je bijvoorbeeld starten met de tweejarige masteropleiding Jeugdzorg. Deze deeltijdopleiding is geaccrediteerd en wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Hulp bij jouw studiekeuze

Bewust en gemotiveerd kiezen voor een studie vergroot de kans om je studie succesvol af te ronden. Daarom doorloop je bij de opleiding Sociaal Werk als Studiekeuzecheck het stappenplan van Kies Bewust. Hierin bezoek je eerst de Open Dag. Vervolgens ga je een dag  Proefstuderen zodat je meer te weten komt over de inhoud van de opleiding. De laatste stappen zijn het invullen van de Reality Check en de Leidse Scan voor Motivatie (LSM). 

Hoe ga jij jezelf oriënteren en welke mogelijkheden heb je daarbij? De checklist Studiekeuze van Hogeschool Leiden maakt je wegwijs.

Hogeschool Leiden

Voor handige hulpmiddelen die ondersteunen bij je studiekeuze, maar ook voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, studenttevredenheid en studiesucces, kun je terecht op de website van studiekeuze123. Omdat de opleiding Sociaal Werk start in september 2017 zijn er voor deze opleiding nog geen cijfers beschikbaar.

Is Sociaal Werk iets voor jou?

Ben je sociaal betrokken en ondernemend? Kun je goed luisteren en problemen goed analyseren? Als sociaal werker is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en dat je het leuk vindt om voor de belangen van anderen op te komen. Daarvoor heb je lef, creativiteit, doorzettingsvermogen en assertiviteit nodig. Ook is het belangrijk dat je zorgvuldig en helder kunt rapporteren. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is dan ook onmisbaar bij Sociaal Werk.

Jij…

 • bent geïnteresseerd in anderen. 
 • nieuwsgierig naar het gedrag van mensen en naar wat ze zelf willen en kunnen.
 • wilt iets betekenen voor anderen en voor mensen opkomen die het moeilijk hebben.
 • vindt het uitdagend om te werken met kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen.
 • bent creatief, flexibel en kijkt kritisch naar jezelf.
 • hebt organisatietalent en kunt goed samenwerken.
 • durft in nieuwe situaties op anderen af te stappen.

Herken jij jezelf in dit beeld en heb je de ambitie om jouw kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen? Dan past de opleiding Sociaal Werk bij jou!

 

Vergelijkbare opleidingen Sociaal Werk

Twijfel je of Sociaal Werk iets voor jou is? Oriënteer je ook bij vergelijkbare opleidingen. Bij de opleiding Toegepaste Psychologie ga je dieper in op het gedrag van mensen, maar dan niet in de rol van hulpverlener. Ook leer je hoe je dit gedrag onder andere met behulp van voorlichting, trainingen en coaching kunt beïnvloeden. Ben jij er nog niet over uit of je het liefste aan de slag gaat als sociaal werker of als verpleegkundige? Dan is de Brede Propedeuse Zorg & Welzijn misschien iets voor jou. Hierin combineer je delen van de opleiding Sociaal Werk met delen van de opleiding Verpleegkunde.

Studieopbouw

Een sociaal werker heeft een goed gevulde gereedschapskist met methoden en technieken om mensen die knel zitten te helpen. Tijdens de opleiding Sociaal Werk maak je kennis met de brede basis van het werk en de drie afstudeerprofielen: Welzijn & maatschappelijk werk, De zorg en Het jeugddomein. De doelgroepen in het sociaal werk zijn, wat betreft achtergrond en cultuur, zeer gevarieerd. Natuurlijk besteden we daar in de opleiding veel aandacht aan. Je leert naar het gedrag van mensen te kijken en dit beter te begrijpen.

Tijdens de opleiding Sociaal Werk draait het altijd om jouw toekomstige beroep. Je denkt bijvoorbeeld na over een casus die gebaseerd is op een situatie die je straks ook in je werk kunt tegenkomen. In deze beroepssituatie ga je op zoek naar een passende en verantwoorde manier van werken, voer je deze uit en evalueer je vervolgens of je aanpak effectief is. Deze werkwijze kom je steeds weer tegen in het hele opleidingsprogramma, van de eerste tot de laatste dag. De problematiek en de vraagstukken worden gedurende opleiding steeds complexer.

Werkvormen

Het onderwijs is ingedeeld in projecten, trainingen en cursussen. Hierin krijg je te maken met concrete en echte problemen uit de dagelijkse werkpraktijk van de sociaal werker. De docent geeft je aanwijzingen over de verschillende manieren waarop je een situatie kunt benaderen. Zo studeer je actief en begrijp je goed waar je mee bezig bent.

Studiepunten

In het hbo wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1EC voor +/- 28 studiebelastingsuren. Het eerste studiejaar (60 EC) sluit je af met een getuigschrift, de propedeuse. In de hoofdfase van de opleiding haal je nog eens 180 EC. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan mag je het internationaal erkende getuigschrift Bachelor of Social Work in ontvangst nemen.

Het eerste jaar van de studie is het propedeuse jaar waarin je jezelf oriënteert op het brede werkveld van Sociaal Werk. Dit propedeuse jaar is verdeeld in vier periodes van tien weken. Gemiddeld krijg je twaalf uur per week les. De rest van de tijd ben je zelfstandig aan het werk, in groepjes of individueel. In de laatste weken van een periode heb je toetsen en presentaties.

Opbouw van de periodes

Iedere periode werk je, samen met een groep van zes tot acht studenten, aan een beroepsproduct (het project). Ook volg je twee of drie cursussen, waarin je jouw theoretische kennis vergroot. Voorbeelden van cursussen zijn: pedagogiek, psychologie, sociologie, ethiek en recht en onderzoeksmethodologie. Verder neem je deel aan een aantal trainingen. Deze zijn vooral bedoeld om jezelf beter te leren kennen en je vaardigheden te vergroten. Je leert samenwerken, communiceren, verschillende soorten gesprekken te voeren én hoe je jouw ideeën en je persoonlijkheid aan anderen kunt laten zien (jezelf profileren). Ook doe je gedurende het studiejaar praktijkervaring op door te werken als vrijwilliger. 

Een idee krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens het propedeusejaar? Bekijk een globaal overzicht van het onderwijsprogramma studiejaar 1

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar ontvang je een bindend studieadvies. Het is noodzakelijk dat je minimaal 48 EC behaalt in het eerste jaar. Bij een afwijzend advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Als blijkt dat Sociaal werk toch niet de juiste opleiding voor je is, kunnen we helpen om een alternatief te vinden.

Na je propedeuse start je in de hoofdfase van de opleiding. Hierin ontwikkel je jezelf verder als professional en krijg je de kans om zelf de richting van je opleiding te bepalen.

Jaar 2

In het tweede jaar verdiep je jouw kennis over de basis van Sociaal Werk. Thema’s die in dit jaar centraal staan zijn: hulpverlenen, netwerken en positioneren. Ook bereid jij jezelf voor op je stage in het derde jaar en de keuze voor één van de drie profielen:

 • Welzijn & maatschappelijk werk
 • De zorg
 • Het jeugddomein

Jaar 3

In jaar 3 krijg je de kans om zelf de richting van je opleiding te bepalen. Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats. Je kunt ook stagelopen in het buitenland.

Jaar 4

In het de eerste twee perioden van het vierde studiejaar volg je een minor. De opleiding biedt  verschillende minoren aan die inspelen op actuele beroepsthema’s. Denk aan: jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, werken in gedwongen kader, ouderschap, opvoeding en preventie, gehandicaptenzorg en sociaal ondernemen. Maar je kunt ook kiezen voor een minorprogramma bij een andere opleiding van Hogeschool Leiden of bij een andere hogere onderwijsinstelling in binnen- of buitenland.

In de laatste fase van de opleiding komt wat je geleerd hebt tijdens de studie, stages en minor samen in je afstudeeronderzoek. Met dit onderzoek toon je jouw praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden aan en laat je zien dat je goed voorbereid bent op een loopbaan in het sociaal werk.

Als opleiding vinden we het belangrijk dat jij goede begeleiding krijgt. In het eerste en tweede studiejaar heb je iedere onderwijsperiode een individueel gesprek met je studieloopbaanbegeleider. Hierin bespreek je de voortgang van studie en maak je afspraken over hoe je het verder aan gaat pakken. Daarnaast zijn er groepsbijeenkomsten waarin je dieper in gaat op onderwerpen als studeren, samenwerken, talentontwikkeling en de ontwikkeling van je beroepshouding.

Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool hiervoor biedt? Bekijk de pagina’s van de Studentendecaan.

Bij Hogeschool Leiden krijg je de kans om je breder te oriënteren met een brede propedeuse op het gebied van zorg en welzijn of een speciaal opleidingstraject gericht op hulpverlening, jeugd en onderwijs.

Let op: voor beide trajecten geldt een eigen intakeprocedure.

Brede Propedeuse Zorg & Welzijn

Wil je mensen ondersteunen maar weet je nog niet of je dat als verpleegkundige of als hulpverlener wilt doen? Hogeschool Leiden biedt je een uniek propedeusejaar waarin je kennismaakt met de bachelors Verpleegkunde en Sociaal Werk. Je volgt vakken uit beide opleidingen en ontdek je wat het beste bij je past. Na het behalen van de propedeuse stroom je door in het tweede jaar van de bacheloropleiding Verpleegkunde of Sociaal Werk.

Meer over de Brede Propedeuse Zorg & Welzijn

Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs

Wil je met jeugd werken? Aan de slag kunnen in de hulpverlening én het speciaal onderwijs? Kies dan voor het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs van Hogeschool Leiden. Met behulp van deze specialisatie krijg je de kans om binnen 5 jaar de getuigschrift Bachelor of Social Work èn Bachelor of Education in Primary Schools (Pabo) te behalen.

Meer over het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs

Word ook sociaal werker

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Sociaal Werk in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Wij geloven in individuele talentontwikkeling. Wij bieden je alle mogelijkheden om jouw talenten optimaal te ontwikkelen. In je studie, maar ook daar buiten. Zo bieden we een Honoursprogramma aan. Verder heeft Sociaal Werk een actieve studievereniging: SSW Leiden. Deze vereniging organiseert studiegerelateerde activiteiten en leuke evenementen. Wil jij ervaring opdoen in het buitenland? Zowel de opleiding en het International Office van Hogeschool Leiden kunnen je hierbij helpen. Ook kun je bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs door lid te worden van je opleidingscommissie of de Studentenraad. 

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.