Studentzaken

Inschrijven en toelating Sociaal Werk

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten voor het studiejaar 2017-2018.

Vanaf studiejaar 2017-2018 komen de opleidingsrichtingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) samen in de opleiding Sociaal Werk. Zo spelen we in op wat er nodig is in de beroepspraktijk.

Aanmelden via Studielink

Wil je in september 2017 starten met de opleiding Sociaal Werk? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 15 juli 2017).

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.Vragen? Neem dan contact op met de afdeling Studentinschrijving via studentinschrijving@hsleiden.nl.

Toelatingsvoorwaarden

Voor de vierjarige voltijdopleiding Sociaal Werk ben je toelaatbaar met elk havo- en vwo-diploma of met een mbo-diploma niveau 4.

Toelatingsvoorwaarden 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentinschrijving@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek, én toelichting op de toetsonderdelen.

Studiekeuzecheck: Kies Bewust

Bewust en gemotiveerd kiezen voor een studie vergroot de kans om je studie succesvol af te ronden. Daarom doorloop je bij de opleiding Sociaal Werk ook het stappenplan van Kies Bewust:

  • je woont een Open Dag bij.
  • je neemt deel aan het Proefstuderen.
  • je controleert aan de hand van de Reality Check hoe reëel jouw beeld van de studie en de bijbehorende toekomstperspectieven zijn.
  • je vult de Leidse Scan voor Motivatie (LSM) in.

Bekijk toelichting stappenplan Kies Bewust

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentinschrijving.