Sociaal- Juridische Dienstverlening werkveld

Sociaal Juridische Dienstverlening

Ben je op zoek naar een boeiende studie op het snijvlak van recht en hulpverlening? Wil je iets betekenen voor mensen die regels en wetten zien als een ondoordringbaar oerwoud? Schrijf je dan in voor de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) van Hogeschool Leiden. Wij leiden je in vier jaar op tot een professional die straks de weg weet te vinden in regel- en wetgeving en oog heeft voor de mens om wie het om gaat.

Toekomstmogelijkheden SJD

De sociaal-juridisch dienstverlener vindt het leuk juridische hulp te verlenen aan mensen in een sociaal zwakkere positie met een laag inkomen. Na je studie SJD aan Hogeschool Leiden weet je hoe wetten in elkaar zitten en heb je genoeg bagage om, juridische vragen te beantwoorden. Met jouw diploma op zak kun je vooral bij organisaties in de non-profitsector en bij gemeenten aan de slag. Je werkt bijvoorbeeld bij de Dienst Werk en Inkomen en moet vaststellen of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Om zo'n uitkering te ontvangen, moet de cliënt voldoende hebben gesolliciteerd. Dan merk je dat regels nooit helemaal zwart-wit zijn. Want wat is voldoende? Deze situatie en andere situaties kom je tegen in je beroep.

Als je bent afgestudeerd, kun je bij allerlei organisaties terechtkomen. Welke richting je kiest, hangt af van je eigen interesses. Bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket, Sociaal Raadslieden, de Raad voor de Kinderbescherming, VluchtelingenWerk, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Slachtofferhulp, Schuldhulpverlening, gemeenten en vakbonden.

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Takenpakket SJD’er

De volgende taken kunnen bij jouw functie horen:

  • je geeft juridisch advies burgers en legt uit welke stappen hij kan ondernemen bijvoorbeeld in het arbeidsrecht of het sociaal zekerheidsrecht.
  • je stelt een plan op om een burger van zijn schulden af te helpen.
  • je bemiddelt tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers.
  • je behandelt een asielaanvraag.
  • je helpt iemand met het invullen van formulieren voor huurtoeslag.