Hogeschool Leiden

Sociaal Juridische Dienstverlening

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 4 jaar
 • Bachelor of Laws

Introductie

Op het snijvlak van hulpverlening en recht: daar werkt de sociaal juridisch dienstverlener. Wanneer heb ik recht op een bijstandsuitkering? Welke procedure moet ik doorlopen als ik asiel wil aanvragen in Nederland? Hoe kan ik bezwaar maken tegen een juridisch besluit? Veel mensen ervaren al die regels en wetten als een ondoordringbaar oerwoud. Wil jij mensen die in de knel zitten, helpen om hun weg te vinden in de wet- en regelgeving? Dan is de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening iets voor jou.

Jouw toekomst

Regels en wetten: iedereen heeft er mee te maken. De één bij het aanvragen van studiefinanciering of een uitkering, de ander bij een ontslagprocedure of een strafbaar feit. Veel mensen raken de weg totaal kwijt in al die verschillende wetten en regels. Zij roepen de hulp in van deskundigen die de weg wél kennen: de sociaal juridisch dienstverleners (SJD’ers). Hoe werken de procedures bij ontslag, uitkeringen, schulden, klachten, asiel of straf? De Sociaal Juridisch Dienstverlener is de deskundige. Als afgestudeerd SJD’er kun je terechtkomen in allerlei organisaties. Welke richting je kiest, hangt af van je eigen interesse.

Sociaal juridisch dienstverleners werken vaak in de non-profitsector. Met de opleiding SJD kun je onder andere terecht bij:

 • Sociaal Raadslieden
 • Juridisch Loket
 • Sociale wijkteams
 • Sociale Dienst
 • Jeugdbescherming
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Schuldhulpverlening
 • Slachtofferhulp
 • Asielzoekers- of vluchtelingencentrum
 • Reclassering of Bureau Halt
 • Gemeente
 • Woningcorporaties

Met je diploma SJD op zak kun je bij diverse (non-profit) organisaties aan de slag. Ook het takenpakket loopt uiteen. Jij kan bijvoorbeeld:

 • juridisch advies geven aan de werknemer die het niet eens is met zijn ontslag.
 • een plan opstellen om iemand van zijn schulden af te helpen en bemiddelen tussen je client en de schuldeisers.
 • meedenken over een geschikte taakstraf bij het plegen van een strafbaar feit.
 • een asielaanvraag behandelen.
 • iemand helpen met het invullen van formulieren voor huurtoeslag.

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Bezoek de Open Dag en maak persoonlijk kennis met onze studenten en docenten, woon presentaties bij en bekijk de lokalen, collegezalen en andere faciliteiten van dichtbij. Wil je, na het bezoeken van een Open Dag, meer weten over de inhoud van de opleiding? Kom Proefstuderen. Heb jij inmiddels een goed beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden? Check jouw beeld met de werkelijkheid: doe de Studiekeuzecheck!

Heb je behoefte aan een overzichtelijk stappenplan dat jou helpt om de juiste keuze te maken? Wij maken je graag wegwijs met behulp van onze checklist studiekeuze.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is Sociaal Juridische Dienstverlening iets voor jou?

Help je graag mensen en vind je het leuk om problemen uit te pluizen? Heb je juridische interesse en ben je sociaal vaardig? Wil je recht en dienstverlening combineren? Bij Sociaal Juridische Dienstverlening krijg je die kans.

Goed luisteren, analyseren, argumenteren en adviseren zijn belangrijke eigenschappen voor een SJD’er Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en je kunt objectief te werk gaan. In lastige situaties wil je graag mensen bijstaan, geef je niet snel op en zoek je naar de mogelijkheden in de wet. Een SJD’er werkt met ingewikkelde wetten, regels en procedures. Belangrijk is dat je een juridisch vraagstuk aan een cliënt kunt uitleggen en duidelijk advies kunt geven. 

Taalvaardigheid
Als SJD’er is taal één van je belangrijkste gereedschappen; een goede beheersing van de Nederlandse taal is daarom onmisbaar. Hogeschool Leiden besteedt daarom veel aandacht aan taalvaardigheid in de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.

Vergelijkbare opleidingen

Twijfel je of Sociaal Juridische Dienstverlening iets voor jou is? Oriënteer je ook bij vergelijkbare opleidingen op het gebied van sociale dienstverlening en recht. Vind je recht bijvoorbeeld interessant maar werk je later liever in het bedrijfsleven of op een advocatenkantoor? Dan past de opleiding HBO-Rechten waarschijnlijk beter bij jou. Juist meer geïnteresseerd in de sociale dienstverlening? Neem dan een kijkje bij Sociaal Werk.

Studieopbouw

Als SJD'er kun je bij allerlei organisaties terecht. Daarom maak je tijdens de opleiding kennis met uiteenlopende beroepen. In de eerste twee jaar volg je in totaal acht blokken waarin je in elk blok kennismaakt met een typisch SJD beroep, zoals reclasseringsmedewerker of schuldhulpverlener. Je leert de theorie, oefent met praktijksituaties en je traint de vaardigheden die je nodig hebt om het beroep goed uit te kunnen oefenen. Soms individueel, soms in duo’s of in groepen. Altijd gericht op je beroep en afgestemd op wat jij op dat moment aankunt en moet weten.

Studenten verschillen niet alleen in karakter, maar ook in kennis en vaardigheden. Een aantal vakken volg je daarom samen met studenten uit andere opleidingen, op je eigen niveau. Dit zijn vakken waar je algemene vaardigheden leert, zoals gespreksvaardigheden en taal. Vanzelfsprekend dagen we je altijd uit om naar een hoger niveau te gaan.

Een idee krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens de studie? Bekijk een globaal overzicht van het onderwijsprogramma.

Bij Sociaal Juridische Dienstverlening studeer je op jouw manier. Hogeschool Leiden zet verschillende vormen van onderwijs in, zodat jij het beste kan leren. We gebruiken daarbij ICT vaak als hulpmiddel. Op die manier kunnen we de contacttijd echt gebruiken om de diepte in te gaan.

Contactonderwijs
Dit is al het onderwijs dat fysiek op de hogeschool (of een externe leeromgeving) wordt gegeven. Dat kunnen hoor- en werkcolleges zijn, trainingen, projectbijeenkomsten en individuele begeleidingsgesprekken.

Online onderwijs
Vanuit huis je hoorcollege terugkijken? Dat kan! Veel colleges worden opgenomen en kun je makkelijk online bekijken. En denk ook aan e-learnings, quizzen, toetsen, video-meetings, chats, online werkgroepen. Ook online heb jij contact met je docenten en medestudenten.

Onderwijs in de praktijk
Dit is al het onderwijs dat in de beroepspraktijk plaatsvindt. Dat zijn activiteiten waarbij je juist buiten de school en in de beroepspraktijk bezig bent. Een voorbeeld hiervan is de HUBA-campagne, waarbij je met ondersteuning van de belastingdienst mensen gaat helpen met het invullen van hun belastingaangifte. Ook hebben we in elk blok gastsprekers uit de praktijk. En in het derde jaar ga je tien maanden lang stagelopen bij een organisatie.

Wat doe je precies als sociaal juridisch dienstverlener? Wat is straks je rol? Welke competenties heb je hierbij nodig? In blok 1 van het eerste jaar oriënteer je jezelf op jouw toekomstige beroep en werkveld. Je krijgt vakken als inleiding in het recht en politicologie. In blok 2 leer je alles van het werk van een woonconsulent bij een woningcorporatie. Je onderzoekt hoe het huurrecht werkt en hoe je om gaat met buren die overlast veroorzaken. In blok 3 ga je aan de slag als SJD’er in de jeugdreclassering. Waarom plegen mensen strafbare feiten? Wat voor een straffen kunnen er worden opgelegd aan jongeren en hoe begeleid je criminele jongeren? In blok 4 sluit je sluit het eerste jaar af als maatschappelijke ondersteuner in een gemeente. Zo leer je of iemand recht heeft op een bijstanduitkering of op huishoudelijke hulp. Ook leer je hoe je het best een slechtnieuws gesprek houdt met een cliënt die wordt gekort op zijn uitkering omdat hij de regels niet goed heeft nageleefd.

Benieuwd naar hoe je week eruit kan zien als je Sociaal Juridische Dienstverlening studeert in Leiden? Bekijk een voorbeeld van je weekrooster.

Studiepunten

Het is belangrijk dat je alle onderdelen van het eerste jaar met succes afrondt. De propedeuse is immers een fundament, waarop in het tweede jaar verder wordt gebouwd. We gaan ervan uit dat je alle studiepunten (60 European Credits) van het eerste jaar behaalt. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan bespreek je met je studiebegeleider of het realistisch is dat je deze studiepunten alsnog gaat halen in het volgende studiejaar en maakt afspraken over hoe je dit gaat realiseren.

Overstappen?

Zit je bij de opleiding toch niet helemaal op je plek? Dan kun je in periode 3 van jaar 1 overstappen naar een andere opleiding binnen het interessegebied Management en Bedrijf. Je behoudt dan natuurlijk je studiepunten van de gemeenschappelijke vakken.

Na je propedeuse start je in de hoofdfase van de opleiding. Hierin ontwikkel je jezelf verder als professional. Je verdiept je in de materie, loopt stage en werkt toe naar het afstuderen.

Jaar 2
In het eerste blok van het tweede jaar leer je vluchtelingen en migranten adviseren over hun verblijf. Begeleidende vakken zijn sociologie en omgaan met diversiteit. In blok twee ga je in op het familierecht en gezondheidsrecht, waarbij je een training krijgt in conflicthantering. Het derde blok kruip je in de huid van een schuldhulpverlener van de gemeente en leer je hoe je iemand kunt motiveren om weer uit de schulden te komen. In het laatste blok van jaar twee staat de beroepsrol van Sociaal Raadsman of Raadsvrouw centraal. Je verdiept je in het sociale zekerheidsrecht en je leert hoe je het beste een gezin met meerdere problemen kunt begeleiden.

Jaar 3
Het derde jaar staat in het teken van je eigen beroepsontwikkeling in de praktijk. Je kiest zelf een stagebedrijf waar je in het derde jaar tien maanden stage loopt. Tijdens de stage ontwikkel je jouw beroepscompetenties. Een dag in de week ben je in principe op de hogeschool voor werkbegeleiding.

De begeleiding sluit aan op de werkzaamheden die je in de praktijk verricht. In het laatste blok van dit jaar voer je een onderzoeksopdracht uit op je stageplaats. Tevens krijg je een training Mediation.

Jaar 4
De eerste twee blokken van het vierde jaar stel je zelf samen. In deze periode volg je minoren. De tweede helft van het jaar werk je aan een afstudeeropdracht bij een echte opdrachtgever. Samen met de opdrachtgever bedenk je een product die nuttig is voor de praktijk, zoals een voorlichting ‘omgaan met geld’ voor een schuldhulpverlenende instantie. Naast begeleiding vanuit de opdrachtgever is er een wekelijkse intervisie met andere studenten en een docent waarbij je je eigen voortgang bespreekt.

Binnen de opleiding gaan we je een duidelijk beeld geven van beroepsmogelijkheden in het SJD-werkveld. De opleiding heeft een tweetal leerroutes ontwikkeld die je helpen een gerichte keuze te maken die aansluit bij de richting waarin jij je beroep zou willen uitoefenen. Wij bieden de volgende leerroutes aan:

 • De SJD'er in zorg en welzijn
 • De SJD'er in het openbaar bestuur

In de eerste periode van collegejaar 2 kies je voor één van deze routes. Deze helpt je bij de voorbereiding op je keuze. Je krijgt informatie over de verschillende werkgebieden en je krijgt meer inzicht van organisaties en functies waar je als afgestudeerde van de opleiding SJD terecht kunt komen. 

De keuze voor de leerroute leidend voor je keuze van de stage-organisatie (en functie) in studiejaar 3, je keuze voor minoren en je keuze voor het afstudeeronderzoek in studiejaar 4.

Naast de vaste vakken in het programma (major), is er ruimte die je zelf mag invullen: de minor. Het gaat om 30 EC, oftewel een half jaar studietijd. Wat je kiest, bepaal je zelf. Je kunt je specialiseren in een bepaald aspect van je toekomstige beroep, zoals Internationaal recht, Bestuursrecht, Sociaal recht of Gezondheidsrecht. Maar je kunt er ook voor kiezen om over de grenzen van het vakgebied heen te kijken. Denk aan een minor Spaans, Ondernemen, Psychologie of Rechtsfilosofie. Alles kan, zolang het maar te maken heeft met je beroepsontwikkeling. Ook moet de stof van voldoende inhoudelijk niveau zijn. 

De studieloopbaanbegeleiding noemen wij Connect! Met Connect! willen we zorgen dat je je snel thuis voelt in je groep, je opleiding en school. Je denkt na over wat je motiveert, wat je valkuilen zijn, waar je in het derde jaar stage en wat je daar allemaal wil leren.

Met jouw persoonlijke coach spreek je regelmatig over het verloop van je studie. Hij helpt jou met het bedenken van oplossingen voor de problemen die je tegenkomt en het benutten van kansen, zodat jouw persoonlijke interesses en jouw studie bij elkaar aansluiten.

Andere vormen van begeleiding

Naast studieloopbaanbegeleiding zijn er natuurlijk ook andere vormen van begeleiding. Zo word je in het derde jaar begeleid tijdens je stage en krijg je in het vierde jaar ondersteuning bij het schrijven van je scriptie.

Ben je benieuwd naar wie straks jouw docenten zijn?
Maak kennis met het docententeam

Studeren met een functiebeperking

Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool hiervoor biedt? Bekijk de pagina’s van de Studentendecaan.

Word ook sociaal juridisch dienstverlener

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en popel je om zelf aan de slag te gaan?

Sociaal Juridische Dienstverlening in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Wij geloven in individuele talentontwikkeling. Wij bieden je alle mogelijkheden om jouw talenten optimaal te ontwikkelen. In je studie, maar ook daar buiten. Zo bieden we een Honoursprogramma aan, faciliteiten voor topsporters en extra ruimte voor ondernemerschap, bijvoorbeeld via de  Topondernemersregeling. Ook krijg je de kans om een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs bijvoorbeeld door lid te worden van je opleidingscommissie of de centrale Studentenraad. Verder heeft de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening samen met de opleiding HBO-Rechten een studievereniging Libra. De juridische studievereniging biedt haar studenten een combinatie van studeren, netwerken en gezelligheid.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.