Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Studiekeuzecheck: Kies Bewust

Bewust en gemotiveerd kiezen voor een studie vergroot de kans op studiesucces. Het stappenplan Kies Bewust daagt jou uit om al ruim voor de start van je opleiding Sociaal Werk na te denken over je studiekeuze en geeft je tips die je helpen om meteen een goede start te maken.

Het proces in het kort:

1. Voorbereiden studiekeuze via de Open Dag en Reality Check

Het is belangrijk om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen tijdens een Open Dag. Vul de Reality Check in om te controleren hoe reëel jouw beeld is van de studie, het beroep en de bijbehorende toekomstperspectieven. 

2. Inschrijven voor de opleiding via Studielink

Inschrijven voor deze opleiding doe je via Studielink. Bekijk de pagina Inschrijven en toelating voor meer informatie. Hierna ontvang je via de mail meer informatie over het vervolg van inschrijfprocedure en het stappenplan Kies bewust. Houd daarom het mailadres (en bijbehorende spambox) dat je hebt aangegeven in Studielink goed in de gaten.  

3. Invullen vragenlijst Leidse Scan voor Motivatie

Je ontvangt een uitnodiging (via mail) om de vragenlijst Leidse Scan voor Motivatie (LSM) in te vullen. In de vragenlijst vragen we naar jouw motivatie (redenen) voor het kiezen van de betreffende opleiding. Hiervoor is het belangrijk dat je:

  • weet wat de opleiding inhoudt (de vakken);
  • weet hoe studeren op het hbo gaat (werkvormen);
  • weet wat het beroepsperspectief is (welke functies zou je uit kunnen voeren?).