Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Kies Bewust

Bewust en gemotiveerd kiezen voor een studie vergroot de kans op studiesucces. Het stappenplan van Kies Bewust daagt jou uit om al ruim voor de start van je opleiding Sociaal Werk na te denken over je studiekeuze en geeft je tips die je helpen om meteen een goede start te maken.

Het proces in het kort:

1. Voorbereiden studiekeuze via de Open Dag, Proefstuderen en Reality Check

Het is belangrijk om vooraf een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen tijdens een Open Dag en te komen Proefstuderen. Vul de Reality Check in om te controleren hoe reëel jouw beeld is van de studie, het beeld van het beroep en de bijbehorende toekomstperspectieven. 

2. Inschrijven voor de opleiding via Studielink

Inschrijven voor deze opleiding doe je via Studielink. Bekijk de pagina Inschrijven en toelating voor meer informatie.

3. Welkomstbrief van de opleiding met nadere informatie

Je ontvangt ongeveer twee weken na je inschrijving een welkomstbrief van de opleiding. Voor meer informatie kun je contact opnemen via bureau-studiesucces@hsleiden.n​l.

In de welkomstbrief staat informatie over het invullen van een vragenlijst waarin we je vragen om je motivatie voor de opleiding te beschrijven.

4. Invullen vragenlijst Leidse Scan voor Motivatie

In de welkomstbrief kun je lezen wanneer je de uitnodiging ontvangt om de vragenlijst Leidse Scan voor Motivatie (LSM) in te vullen. In de vragenlijst vragen we naar jouw motivatie (redenen) voor het kiezen van de betreffende opleiding. Hiervoor is het belangrijk dat je:

  • weet wat de opleiding inhoudt (de vakken);
  • weet hoe studeren op het hbo gaat (werkvormen);
  • weet wat het beroepsperspectief is (welke functies zou je uit kunnen voeren?).