Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Studiekeuzecheck: Kies Bewust

Bewust en gemotiveerd kiezen voor een studie vergroot de kans op studiesucces. Het stappenplan Kies Bewust daagt jou uit om al ruim voor de start van je opleiding Sociaal Werk na te denken over je studiekeuze en geeft je tips die je helpen om meteen een goede start te maken.

Het proces in het kort:

1. Voorbereiden studiekeuze tijdens de Open Dag

Het is belangrijk om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen tijdens een Open Dag.

2. Doe de Reality Check

Vul de Reality Check in om te controleren hoe reëel jouw beeld is van de studie, het beroep en de bijbehorende toekomstperspectieven. De vragen in de Reality Check geven een goed idee van de eigenschappen die jij nodig hebt om succesvol te zijn in het beroep van sociaal werker.

3. Aanmelden voor de opleiding via Studielink

Aanmelden voor deze opleiding doe je via Studielink. Bekijk de pagina Inschrijven en toelating voor meer informatie. Hierna ontvang je via de mail meer informatie over het vervolg van inschrijfprocedure en het stappenplan Kies bewust. Houd daarom het mailadres (en bijbehorende spambox) dat je hebt aangegeven in Studielink goed in de gaten.