Studenten presenteren

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Op grond van artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is elke opleiding of groep van opleidingen verplicht om voor hun opleiding(en) een onderwijs- en examenregeling (OER) vast te stellen.

Een OER bevat de hoofdzaken met betrekking tot het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent. In de OER komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens, de eindtermen, het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens, de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden, alsmede de geldigheidsduur van de tentamens.

Op dit moment is de OER voor de opleiding Sociaal Werk nog niet vastgesteld. Wanneer de OER voor het studiejaar 2017-2018 definitief is, wordt deze beschikbaar gesteld via deze webpagina.

Wil je nu een idee krijgen van hoe een OER eruit ziet? Bekijk de OpleidingsOER ( pdf, 776 KB ), de bijlage onderwijsprogramma ( pdf, 310 KB ) en de bijlage minoren ( pdf, 161 KB ) van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voor studiejaar 2016-2017 en de OpleidingsOER ( pdf, 761 KB ), de bijlage onderwijsprogramma ( pdf, 278 KB ) en de bijlage minoren ( pdf, 161 KB ) van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) voor het studiejaar 2016-2017.