Jeugd in onderwijs

Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs voltijd

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 5 jaar
 • 2 Bachelor degrees (Social Work en Education in Primary Schools)

In het kort

Spreekt het je aan om met kinderen en jongeren te werken? Wil je aan de slag kunnen in de hulpverlening én het (speciaal) onderwijs? Kies dan voor het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs van Hogeschool Leiden. Met behulp van deze specialisatie krijg je de kans om binnen vijf jaar de getuigschriften Bachelor of Social Work én Bachelor of Education in Primary Schools (Pabo) te behalen.  

Kies de opleiding die bij je past 

Op deze pagina lees je meer over het voltijd opleidingsprogramma van Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs. Wil je liever werken met andere groepen cliënten? Bijvoorbeeld met ouderen, vluchtelingen of mensen met psychiatrische klachten? Bekijk dan de mogelijkheden van het opleidingsprogramma van Sociaal Werk voltijd

Jouw toekomst

Bij de opleiding Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs van Hogeschool Leiden bereiden we je voor op een dynamisch beroep, waar geen dag hetzelfde is. Na afronding van je studie krijg je twee getuigschriften, waardoor je aan de slag kunt als hulpverlenende leerkracht óf als lesgevende hulpverlener. 

Vijfdejaarsstudent Sanne wil later in het speciaal onderwijs aan de slag gaan. Benieuwd naar haar plannen en ervaringen? Lees het verhaal van Sanne.

Als afgestudeerde van Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs ga je aan de slag met kinderen en hun ouders die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat kan in verschillende functies, binnen en buiten het onderwijs.  

Voorbeelden van functies zijn:  

 • jeugdhulpverlener
 • leerkracht (speciaal) basisonderwijs
 • leerkracht speciaal onderwijs
 • intern begeleider op een school 
 • begeleider in zorg-onderwijscombinatie  
 • casemanager  
 • maatschappelijk werker  
 • groepsleider  
 • preventiemedewerker 

 

De beroepsomgeving na je opleiding Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs is divers. Met jouw diploma’s kun je terecht bij in onderstaande gebieden: 

 • jeugdzorg
 • onderwijs-zorgcombinaties
 • onderwijs, denk aan regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, etc.

Maar er zijn ook nog allerlei andere mogelijkheden. Heb je vragen over de beroepsmogelijkheden? Bezoek een Open Dag en stel ze aan een van onze docenten of studenten.

Als professional op het gebied van sociaal werk, jeugd en onderwijs ben je nooit uitgeleerd. Ook als je al volop aan het werk bent, blijf je jezelf ontwikkelen. Dit doe je onder andere met behulp van vakliteratuur, wetenschappelijk onderzoek, congressen en kennisbijeenkomsten met collega's.

Verder gaan met een vervolgopleiding

Wil je na het afronden van je opleiding nog verder studeren? Veel hogescholen en universiteiten bieden vervolgopleidingen aan. Bij Hogeschool Leiden kun je bijvoorbeeld starten met de tweejarige masteropleiding Jeugdzorg. Deze deeltijdopleiding is geaccrediteerd en wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Maar je kunt ook denken aan een master op het gebied van (ortho)pedagogiek, onderwijskunde of educational needs. Kies je voor een master bij de universiteit dan volg je meestal eerst een schakeljaar.

Hulp bij jouw studiekeuze

Als je bewust en gemotiveerd kiest voor een studie, dan is er een grotere kans dat je jouw studie succesvol kunt afronden. Om erachter te komen of de opleiding echt bij je past, doorloop je bij Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs een verplichte intakeprocedure die je helpt bij het maken van je keuze. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je studiekeuze bezoek je een Open Dag, doe je de Reality Check en bekijk de je de pagina Hulp bij je studiekeuze.  

Is Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs iets voor jou?


Wil je werken met jeugd en spreekt het onderwijs je aan? Houd je van een uitdaging en kies je niet snel voor de makkelijkste weg? Houd je ervan om dat wat je geleerd hebt meteen in praktijk te brengen? Wil je graag iets betekenen voor kinderen en hun ouders die leven in een complexe leefsituatie? Spreekt het je aan om kinderen iets te leren en om te gaan met groepen? Dan is de opleiding Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs iets voor jou! 

Omdat je twee bachelorprogramma’s combineert, vraagt het volgen van dit opleidingstraject om veel inzet. Ook is het belangrijk dat je lef hebt en dat jij er plezier uit haalt om te werken met kinderen die het jou niet altijd even makkelijk maken.  

Past de studie ‘Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs’ bij me of niet? Om je te helpen met je keuze, vroegen we twee eerstejaars studenten, een vierdejaars, een afgestudeerde én een docent naar hun ervaring. Weet je wat ze allemaal zeggen? Dit is geen studie, dit is een passie. Lees meer over de ervaringen van Bradley, Julian, Maaike, Tess en Aylin.

Vergelijkbare opleidingen

Twijfel je nog of Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs iets voor jou is? Bekijk ook de mogelijkheden van het opleidingsprogramma van Sociaal Werk voltijd waarin je ervaring opdoet met verschillende groepen cliënten. Maar er zijn ook nog allerlei andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) of de opleiding Toegepaste Psychologie, waarbij je dieper in gaat op het gedrag van mensen, maar dan niet in de rol van hulpverlener. Spreekt de combinatie van sociaal en juridisch je aan? Misschien is de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening dan iets voor jou. 

Studieopbouw

Tijdens het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs van Hogeschool Leiden ontwikkel jij jezelf tot hulpverlener gespecialiseerd in (speciaal) onderwijs én tot leerkracht. Binnen het onderwijsprogramma ligt de focus op hulpverlening aan kinderen, jeugd en jongeren met specifieke problematiek die naar voren komt op school. Ook de ondersteuning van de ouder(s)/opvoeder(s) speelt een belangrijke rol. Heb je alle onderdelen van het onderwijsprogramma succesvol afgerond, dan ontvang je het getuigschrift Bachelor of Social Work én het getuigschrift Bachelor of Education in Primary Schools (Pabo). 

Bij het opleidingstraject van Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs ga je vanaf dag één zelf aan de slag. De dagelijkse werkpraktijk vormt hierbij altijd het uitgangspunt. Zo denk je tijdens de opleiding bijvoorbeeld na over vraagstukken die gebaseerd zijn op situaties die je later ook in je werk kunt tegenkomen. Ook neem je, onder andere tijdens je stages, een kijkje op verschillende scholen voor speciaal onderwijs om hier praktijkervaring op te doen.  

Student Joey loopt stage in het speciaal onderwijs. Benieuwd naar zijn ervaringen? Lees het verhaal van Joey.

Indeling programma

Net als bij de opleiding Sociaal Werk voltijd bestaat het onderwijsprogramma uit het propedeuse jaar, de hoofdfase en de afsluitende fase waarin je afstudeert.

Het belangrijkste verschil tussen de twee opleidingsprogramma’s is dat je jezelf binnen Sociaal Werk: voltijd gaat werken met verschillende groepen cliënten, terwijl je jezelf bij Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs juist specialiseert in het werken met kinderen en jongeren.

Omdat je in een korte tijd twee bacheloropleidingen afrondt, vraagt het opleidingstraject van Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs om een extra investering en een flinke dosis doorzettingsvermogen.

Het onderwijs van de voltijdopleiding Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs is ingedeeld in projecten, trainingen, cursussen, stages en zelfstudie. Hierin krijg je te maken met echte vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk van de sociaal werker. De docent geeft je aanwijzingen over de verschillende manieren waarop je een situatie kunt benaderen. Zo studeer je actief en begrijp je goed waar je mee bezig bent. 

Wil jij een goede indruk krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens de opleiding? Bekijk het programmaoverzicht van het lopende studiejaar.

Studiepunten

In het hbo wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1EC voor +/- 28 studiebelastingsuren. Het eerste studiejaar (60 EC) sluit je af met een getuigschrift, de propedeuse. In de hoofdfase van de opleiding haal je nog eens 180 EC. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan mag je het internationaal erkende getuigschrift Bachelor of Social Work in ontvangst nemen. Daarnaast behaal je in het derde tot en met het vijfde leerjaar nog 95 studiepunten van de flexibele deeltijd Pabo zodat je je Bachelor of Education (Pabo) behaalt. 

Bij Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs volg je voor een groot gedeelte het programma van Sociaal Werk. Het grote verschil is dat je bij het opleidingstraject van Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs direct stage gaat lopen in het speciaal onderwijs. In het propedeusejaar van Sociaal Werk leer je om vanuit een brede achtergrond naar de samenleving en de ontwikkeling van de mens te kijken. Hiervoor krijg je vakken als sociologie, psychologie, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Ook leer je hoe je gesprekken voert, onderzoek doet en rapporteert. 

Wil je een indruk krijgen van de verschillende vakken tijdens het eerste studiejaar? Bekijk het programmaoverzicht van het lopende studiejaar

Onderzoek doen

Het onderzoek voer je uit op je stage. Je krijgt inzicht in de verschillende zorgstructuren en wat er komt kijken bij de begeleiding van kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs. Dat wat je hebt geleerd over het begeleiden van kinderen en jongeren, voer je direct uit door een kind met een specifieke hulpvraag te helpen. Dit doe je aan de hand van een plan dat je eerst samen met andere studenten ontwerpt. 

Stagelopen in het speciaal onderwijs

Tijdens het propedeusejaar loop je één dag in de week stage op verschillende scholen voor speciaal onderwijs. Hierbij kun je denken aan scholen voor moeilijk lerende en/of opvoedbare kinderen, ernstig en/of langdurig zieke kinderen, dove- en slechthorende kinderen, maar ook aan scholen met minderjarige vluchtelingen en scholen in het voortgezet speciaal onderwijs. Tijdens je stage leer je de praktijk kennen en voer je projectopdrachten uit. Je wordt hierbij goed begeleid door een mentor uit het werkveld en door de docent van HL, die je regelmatig bezoekt op de stageschool.  

Overstappen naar Sociaal Werk voltijd 

Als na afloop van het propedeusejaar blijkt dat je wel met jeugd wilt werken, maar dat de focus op onderwijs je minder aanspreekt, dan heb je de mogelijkheid om alsnog over te stappen naar het tweede jaar van het opleidingsprogramma van Sociaal Werk voltijd. Je kiest dan voor één van de profielen:  

 • Sociaal Werk - Welzijn & maatschappelijk werk 
 • Sociaal Werk - Zorg -  GGZ-agoog 
 • Sociaal Werk - Zorg -  LVB (Licht Verstandelijke Beperking) 
 • Sociaal Werk – Jeugd 

In het tweede en derde jaar van de opleiding wordt het aantal praktijkuren uitgebreid. In jaar twee loop je wekelijks anderhalve dag stage en in jaar drie bouw je dit uit naar drie dagen per week. De koppeling tussen de theorie en de praktijk komt steeds meer naar voren. Dat wat je leert op de Hogeschool, pas je toe in de praktijk.

In het tweede studiejaar is de stage meer gericht op de hulpverlening en in het derde loop je stage op een school voor speciaal onderwijs. Vanaf jaar drie volg je namelijk ook programmaonderdelen van de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo). Dit is een duidelijke verzwaring ten opzichte van het voltijd programma Sociaal Werk dat studenten zonder de specialisatie Jeugd in Onderwijs volgen. 

Wil je een indruk krijgen van de verschillende vakken tijdens de hoofdfase? Bekijk het programmaoverzicht van het huidige studiejaar

Afstuderen

In jaar vier studeer je af op het programma van de bachelor Sociaal Werk. Na een succesvolle afronding van dit programma behaal je het getuigschrift Bachelor of Social Work. In het vijfde studiejaar rond je het programma van de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) af, waarna je ook het getuigschrift Bachelor of Education in Primary Schools in ontvangst kan nemen. 

Vijfdejaarsstudent Sanne wil later in het speciaal onderwijs aan de slag gaan. Benieuwd naar haar stage-ervaringen en plannen? Lees het verhaal van Sanne.

Als opleiding vinden we het belangrijk dat jij goede begeleiding krijgt. In het eerste en tweede studiejaar heb je iedere onderwijsperiode een individueel gesprek met je studieloopbaanbegeleider. Hierin bespreek je de voortgang van je studie en maak je afspraken over jouw verder aanpak. Daarnaast zijn er groepsbijeenkomsten waarin je dieper in gaat op onderwerpen als studeren, samenwerken, talentontwikkeling en de ontwikkeling van je beroepshouding. 

Studeren met een functiebeperking

Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool hiervoor biedt? Bekijk de pagina’s van de Studentendecaan

Kies ook Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs

Heb jij nu een goed beeld van de voltijdopleiding Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan? 

Studeren in Leiden

Bij onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Zo bieden we bijvoorbeeld een Honoursprogramma aan. Of je wordt lid van een studie- of studentenvereniging. Zo heeft Sociaal Werk een actieve studievereniging: SSW Leiden. Deze vereniging organiseert studie-gerelateerde activiteiten en leuke evenementen. Ook krijg je de kans een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door lid te worden van je opleidingscommissie of de centrale Studentenraad. Wil jij ervaring opdoen in het buitenland? Zowel de opleiding en het International Office van Hogeschool Leiden kunnen je hierbij helpen. 

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.