Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie

Op welke manier ontwikkelt een mens zich? Hoe werkt het geheugen? Wat beïnvloedt ons en waarin verschillen mensen van elkaar? Bij de opleiding Toegepaste Psychologie ga je op zoek naar het antwoord op allerlei vragen over het gedrag van mensen; als individu en als ‘lid’ van verschillende groepen. Maar vooral leer je hoe jij die kennis kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Hoe je gedragsverandering kunt stimuleren, bijvoorbeeld door middel van voorlichting, training of coaching.

Elsevier’s Beste Studies 2015

Uit onderzoek van Elsevier blijkt al enkele jaren dat studenten Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden positief oordelen over hun opleiding. De opleiding staat in de ranking op de tweede plaats en scoort vooral positief op de onderdelen Kwaliteit van onderwijs en Kwaliteit van toetsing.

Carrière en toekomst student Toegepaste Psychologie

Afgestudeerde toegepast psychologen van Hogeschool Leiden vind je in het bedrijfsleven, bij maatschappelijke organisaties en bij de overheid. Denk bijvoorbeeld aan werving- en selectiebureaus, HRM-afdelingen, arbodiensten of uitzendbureaus. Als professionele dienstverlener geef jij met behulp van onderzoeksmethoden uit de wetenschappelijke psychologie antwoord op uiteenlopende vragen. Welke sollicitant is het meest geschikt voor een openstaande functie? Hoe zetten we een voorlichtingscampagne op om gezond gedrag te bevorderen? Welke maatregelen zorgen ervoor dat een woonwijk veiliger wordt ervaren?

Hierbinnen kun je grofweg drie uiteenlopende rollen onderscheiden:

  • adviserend (bv. klantadviseur, consulent, wijkregisseur)
  • uitvoerend (bv. trainer, ambulant begeleider, docent)
  • ondersteunend (bv. psychodiagnostisch medewerker, onderwijsassistent)

Toegepast psychologen werken nauw samen met andere deskundigen, zoals pedagogen, personeelswerkers, beleidsmakers, leerkrachten, communicatiedeskundigen en (markt)onderzoekers.

Steeds meer beroepsmogelijkheden

Met de opleiding Toegepaste Psychologie kun je dus veel kanten op. De komende jaren raken organisaties steeds meer vertrouwd met wat toegepast psychologen voor de maatschappij kunnen betekenen. Dan blijken onze afstudeerders wellicht nog breder inzetbaar dan we nu kunnen inschatten.

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Masterprogramma’s Universiteit Leiden

Wil je verder studeren aan de universiteit? Er zijn verschillende mogelijkheden om door te stromen naar een van de specialisaties binnen het masterprogramma Psychologie van Universiteit Leiden. 

Meer informatie over de aansluiting op het masterprogramma