Hogeschool Leiden

Master Jeugdzorg

 • Deeltijd
 • Nederlandstalig
 • 2 jaar
 • Master of Social Work in Youth Care

Introductie

De jeugdhulp is ingrijpend aan het veranderen. Om de hulp aan kinderen en hun ouders effectiever en efficiënter te maken, is er een omslag gaande (transformatie). Het versterken van eigen kracht van gezinnen is hierbij het uitgangspunt. De hulp wordt meer lokaal georganiseerd; op maat en integraal. Dit vraagt om professionals die op verschillende niveaus kunnen denken en werken. Die verbindingen tot stand brengen tussen gezinnen, hun netwerk en de verschillende instanties. De Master Jeugdzorg bereidt je hier optimaal op voor. Je wordt opgeleid tot leading professional die vanuit de inhoud leiding kan geven aan veranderingsprocessen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Heb jij een bacheloropleiding in het sociaal domein afgerond? Heb je minimaal twee jaar werkervaring in de jeugdzorg en ben je op zoek naar verdieping en verbreding? Durf jij de uitdaging van de combinatie van een pittige, uitdagende opleiding naast je dagelijkse werk aan? Dan is de Master Jeugdzorg iets voor jou. Meer over de toelatingseisen en de kosten vind je op de pagina Inschrijven en toelating.

Wat levert de Master Jeugdzorg je op?

In het sterk veranderende werkveld veroudert kennis snel. Tijdens de Master Jeugdzorg doe je niet alleen meer kennis op, maar je leert ook anders omgaan met de kennis die je al hebt. Je verdiept het specialisme dat je tijdens je bacheloropleiding en je werk hebt ontwikkeld. Tegelijkertijd verbreedt je jouw gezichtsveld. Zo ontwikkel je jezelf tot een ‘specialist plus’. Iemand die meer ziet dan alleen de eigen werkomgeving; die in staat is om overstijgend te denken en de gehele jeugdsector te overzien. 

Met de masteropleiding werk je aan jouw professionele ontwikkeling en je toekomst binnen de jeugdzorg. Als ‘leading professional’ combineer je inhoudelijk leiderschap met algemene leidinggevende vaardigheden. Het cliëntperspectief stel je altijd centraal. Je kunt strategisch opereren en bent innovatief, waardoor je de kwaliteit van de hulp aan kinderen en hun ouders versterkt.

Na het behalen van je master ben je in staat om:

 • kinderen en jongeren met uiteenlopende behoeften en achtergronden te begeleiden, zoveel mogelijk binnen hun eigen leefomgeving;
 • de leiding te nemen over een proces en een effectieve situatieanalyse uit te voeren waarmee je gefundeerde keuzes kunt maken;
 • te werken vanuit juridische kaders, richtlijnen en de beroepscode;
 • een bijdrage te leveren aan beleids-, kennisontwikkeling en innovatie (onder meer door middel van praktijkgericht onderzoek), zowel binnen jouw eigen organisatie en vakgebied als binnen andere disciplines in het brede jeugddomein;
 • collega’s of teams te coachen en gesprekken te leiden over morele dilemma’s die het werk met zich meebrengt. 

Anne-Marije Tervooren koos voor de Master Jeugdzorg om een betere hulpverlener te worden. Lees meer over haar ervaringen tijdens de opleiding.

In welke richting jij je wilt ontwikkelen tijdens de masteropleiding bepaal je zelf. De taken en functies die onze afgestudeerden verrichten na de opleiding zijn behoorlijk divers. Denk bijvoorbeeld aan de rol van leidinggevende, inhoudelijk werkbegeleider of coördinerende taken in een wijkteam. Anderen kiezen voor een beleidsfunctie, soms gecombineerd met een aantal uitvoerende taken.

Een aantal alumni is werkzaam als zelfstandige of als hbo-docent. Ook blijft een groep in de uitvoeringspraktijk werken, vaak met een aanvullend takenpakket. Zij zijn betrokken bij complexere zaken waar het nodig is om integrale hulp in te zetten voor kinderen en hun ouders. Of zij organiseren scholingsbijeenkomsten, treden op als coach van collega’s en leiden regelmatig een moreel beraad in hun organisatie.

Een professionele masteropleiding (hbo) moet voldoen aan dezelfde niveau- en kwaliteitseisen als een universitaire masteropleiding. Na het behalen van de Master Jeugdzorg ben je bevoegd om de internationaal erkende titel Master Social Work of Youth Care te voeren. Deze titel is gelijkwaardig aan een mastertitel op universitair niveau.

Verschil hbo en wo

Het verschil met een wetenschappelijke master is dat een professionele masteropleiding bij een hogeschool praktijkgericht is. De beroepspraktijk en jouw professionele ontwikkeling vormen hierbij het uitgangspunt. Met behulp van toegepast onderzoek en beroepsgerichte opdrachten leer je om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en draag je bij aan het versterken van het beroep en de zorg in jouw organisatie.

Meer weten over de toegevoegde waarde van een professionele master? Lees het digitale magazine Professionele Masters van de Vereniging Hogescholen.

De Master Jeugdzorg van Hogeschool Leiden is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het Registerplein. Na afronding van de masteropleiding, kun je de behaalde EC’s (European Credit) als registerpunten (voor bijscholing/nascholing/herregistratie) gebruiken.  

Ben je nog niet geregistreerd in het SKJ? Dan kun je je na afronding van de opleiding onder bepaalde voorwaarden registreren als ‘jeugdzorgwerker SKJ’. Bekijk de voorwaarden op de website van het Kwaliteitsregister Jeugd.

Maak kennis met de opleiding

Hoe kom je erachter of de Master Jeugdzorg de juiste stap is in jouw loopbaan? Bezoek onze Informatieavond voor professionals en maak kennis met onze opleiding, hogeschool en het docententeam. Je kunt bij hen terecht voor meer informatie en persoonlijk advies. Heb je nu al vragen? Neem contact op met Monique Terwindt via +31(0)71 5188 935 of master.jeugdzorg@hsleiden.nl.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers, onder andere over de studenttevredenheid, het studiesucces en arbeidsmarktperspectief van de opleiding, kun je terecht op de website van  Studiekeuze123.

Opbouw programma

Om een leading professional te worden in de jeugdzorg heb je kennis en vaardigheden nodig op vijf gebieden: opvoeden en opgroeien, recht en ethiek, beleid en organisatie, praktijkgericht onderzoek en professionalisering. Deze gebieden vormen de vijf programmalijnen van de opleiding. Tijdens de gehele opleiding voer je toetsopdrachten en onderzoek uit in je eigen organisatie. Zo leg je steeds de verbinding tussen theorie en praktijk.

Een idee krijgen van hoe het programma van de Master Jeugdzorg is opgebouwd? Bekijk het programmaoverzicht

De eindkwalificaties van de opleiding zijn voor alle studenten gelijk, maar daarbinnen geven wij je zo veel mogelijk ruimte om aan te sluiten bij wat relevant is in jouw beroepspraktijk en voor jou persoonlijk. Aan het begin van de opleiding stel je jouw eigen leerdoelen vast. Je evalueert regelmatig hoe het ervoor staat en op welke manier je de kennis en vaardigheden die je krijg aangereikt tijdens de opleiding kunt inzetten voor het behalen van je doelen. Je geeft hiermee sturing aan je eigen leerproces.

Toetsing op maat

Ook in de toetsen van de opleiding bieden we je de mogelijkheid om thema’s en werkwijzen te kiezen die aansluiten bij je eigen werkpraktijk. Is jouw doel om een specialisme te ontwikkelen, dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om alle toetsopdrachten die je maakt over hetzelfde onderwerp te doen en zo expert op een bepaald terrein te worden. Of je kiest om je juist breed te oriënteren door verschillende thema’s te kiezen.

Leren van en met elkaar

Om te komen tot de best mogelijke hulp voor kinderen en hun ouders is het ‘leren met en van elkaar’ essentieel voor de beroepspraktijk van een jeugdprofessional. Zowel de docenten als de studenten van de master komen uit allerlei verschillende gebieden en type organisaties binnen de Jeugdzorg. Tijdens de opleiding krijg je volop de kans om samen in gesprek te gaan en op die manier je kennis en vaardigheden te verbreden. In een leer- en netwerkgemeenschap van eerste- en tweedejaars studenten en docenten geef je elkaar feedback en help je elkaar verder. Ook in de lessen is er veel ruimte voor dialoog en participatie.

In het eerste jaar van de master ligt het accent op persoonlijke effectiviteit en cliëntperspectief. In het tweede jaar kijk je naar de organisatiedoelen in relatie tot je eigen persoonlijke en professionele visie. Je leert hierdoor steeds meer vanuit een ‘helicopterview’ naar je werk te kijken en de verschillende perspectieven geïntegreerd toe te passen in steeds complexere situaties. Ook is er veel aandacht voor de normatieve kant van je beroep.

Programmalijnen

De tweejarige opleiding bestaat uit vijf programma’s die inhoudelijk en in werkvormen nauw samenhangen.

 • Opvoeden en opgroeien: in deze lijn doe je verdiepende kennis op over een ‘normale’ en een ‘problematische’ opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen.
 • Recht en ethiek in de jeugdzorg: in deze lijn komt de belangrijkste wet- en regelgeving in het jeugddomein aan de orde en word je opgeleid tot gespreksleider moreel beraad.
 • Beleid en organisatie in de jeugdzorg: in deze lijn leer je hoe je beleid kunt ontwikkelen en hoe je leiding kunt geven aan verbeter- en innovatieprocessen.
 • Praktijkgericht onderzoek en methodenleer: in deze lijn leer je hoe je een praktijkgericht onderzoek opzet en uitvoert volgens de standaard voor sociaal onderzoek.
 • Professionalisering: in deze lijn werk je aan jouw professionalisering door onder meer supervisie en leer je individuele collega’s en teams te coachen.

Iedere programmalijn sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in de jeugdsector. Onder meer door het bespreken van wetenschappelijke artikelen, krantenartikelen, documentaires en recente beleidsstukken. In beide jaren vindt ook een integrale toetsing plaats, waarin je de opgedane kennis en vaardigheden van de verschillende programmalijnen moet integreren.

Meer weten? Download de informatie over de programmalijnen.

De Master Jeugdzorg is een tweejarige deeltijdopleiding. Het totale studieprogramma heeft een studiebelasting van 60 EC (European Credits). Eén EC staat voor gemiddeld 28 uur studielast. 

Indeling

De vaste lesdag is maandag. De lessen vinden plaats tussen 9.00 en 17.30 uur. Inclusief de lesdag ben je gemiddeld 20 uur per week kwijt aan je studie (voorbereiden lessen, lezen literatuur en maken van de toetsopdrachten). Daarnaast neem je tijdens de opleiding ook deel aan een studiereis naar het buitenland (drie aaneengesloten dagen).

Zowel je medestudenten als docenten zijn afkomstig uit het verschillende delen van het werkveld. Hierdoor bouw je een breed netwerk in de jeugdzorg op. De lessen worden gegeven door een team van kerndocenten met veel ervaring in de praktijk. Ook verzorgen lectoren vanuit het Expertisecentrum Jeugd en verschillende gastdocenten delen van het programma. Daarnaast krijg je begeleiding van je studiecoach, met wie je individuele gesprekken over je studie en loopbaanontwikkeling hebt. Ook onderzoek je samen met je studiecoach wat er nodig is om jouw leerdoelen te bereiken.

Tijdens de hele opleiding word je gestimuleerd om feedback te vragen; binnen en ook buiten de opleiding. Hierdoor krijg je nog beter zicht op waar je staat in je leerproces.

Studeren met een functiebeperking

Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool hiervoor biedt? Bekijk de pagina’s van de Studentendecaan.

De Master Jeugdzorg is onderdeel van het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. Het Expertisecentrum Jeugd focust op de bundeling van onderzoek en onderwijs over jeugd van 0 tot 23 jaar op de grensvlakken van zorg, welzijn, onderwijs en justitie. Want op deze grensgebieden is veel winst te behalen, juist daar kan het werk van de te onderscheiden beroepskrachten worden verbeterd, verbreed en verdiept.

Toegepast onderzoek lectoraten

Op het gebied van jeugdzorg zijn er bij Hogeschool Leiden inmiddels meerdere lectoraten actief die met behulp van toegepast onderzoek bijdragen aan de inhoud van het onderwijsprogramma van de Master Jeugdzorg en actuele thema’s in de sector. De lectoren geven les in de opleiding. Tijdens de opleiding heb je zelf ook de mogelijkheid om mee te werken aan de onderzoeks- en innovatieprojecten van de verschillende lectoraten binnen het expertisecentrum.

Bekijk een overzicht van de betrokken lectoraten.

Ontwikkel jezelf tot leading professional

Voldoe jij aan de toelatingseisen en wil jij het maximale uit je loopbaan halen?

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens je masteropleiding kun je gebruik maken van de faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Onze hogeschool ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek. Meer hierover lees je op de pagina’s van het Expertisecentrum Jeugd.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.