Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening presenteren

Opbouw studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Het studieprogramma Sociaal Pedagogische Hulpverlening van Hogeschool Leiden zal de komende studiejaren worden vernieuwd. Het onderwijs is competentie gericht. Je ontwikkelt competenties die belangrijk zijn om het werk als SPH’er goed uit te kunnen voeren. De competenties zijn verdeeld over verschillende programma’s van alle vier de opleidingsjaren. Je bent er zo'n veertig uur per week mee bezig. In het eerste studiejaar (propedeuse) bieden we veel begeleiding. Hoe verder je komt (hoofdfase), hoe groter de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid is! Het studiejaar bestaat uit vier periodes. Elke periode werk je met medestudenten aan een project, je volgt twee of drie cursussen én één of twee trainingen. In de laatste weken heb je tentamens en presentaties. Gemiddeld twaalf uur per week krijg je les van docenten (begeleidingsuren of contacturen).

Bekijk het overzicht met de opbouw van de periodes ( pdf, 438 KB )

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding vinden wij heel belangrijk! De eerste twee jaar heb je daarom per jaar tenminste vier individuele gesprekken met je begeleider. Zie het als een soort functioneringsgesprek, waarbij je niet alleen de stand van zaken met elkaar bespreekt maar ook afspraken maakt over hoe je de studie aan kunt pakken. Studeren, samenwerken, talentontwikkeling, het werken aan competenties en dergelijke komen aan de orde tijdens begeleidingsgesprekken over je studieloopbaan. Dat gebeurt in groepsbijeenkomsten voor veertien studenten tegelijk.

Kiezen tussen SPH en MWD

Naast SPH biedt Hogeschool Leiden ook de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) aan. Kort gezegd is het verschil tussen deze opleidingen dat je bij MWD uitgaat van kortdurende hulp aan cliënten waarbij er meer aandacht is voor materiële hulp. Bij SPH gaat het meer om langdurige hulpverlening zeker wanneer cliënten chronisch ziek zijn of er sprake is van een beperking.

Vanaf studiejaar 2017-2018 gaan de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samen in de opleiding Sociaal Werk. Hiermee spelen we in op wat er nu nodig is in de beroepspraktijk. Vanaf uiterlijk 1 november vind je op onze website alle informatie over deze nieuwe opleiding.