Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening presenteren

Hoofdfase

Tweede jaar: Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdzorg

Het tweede jaar bestaat, net als het eerste jaar, uit vier periodes. Per periode volg je een project, krijg je twee of drie cursussen en een aantal trainingen. Per periode staat er een afstudeerrichting centraal: de Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdzorg. In de laatste periode bereid je je voor op de derdejaars stage.

Derde jaar: stage en supervisie

Het derde jaar is helemaal gewijd aan je stage van 32 uur per week. Je werkt in een instelling en je ontwikkelt jouw competenties in de praktijk. Ook kom je (bijna) iedere week een dag terug naar de opleiding. Tijdens deze dag heb je supervisie waarin je kritisch naar jezelf kijkt. Hoe heb je zaken aangepakt en wat je een volgende keer anders doen. Je wisselt ervaringen uit met collega-studenten en docenten en krijgt per periode ondersteunende trainingen.

"Mijn derdejaars stage liep ik op kinderdagcentrum De Walnoot, op een groep met meervoudig beperkte jongeren. Vlak na mijn afstuderen tipte mijn stagebegeleider me voor mijn huidige baan. SPH leidt breed op. Dat ook het speciaal onderwijs een vakgebied is, weet echter lang niet iedereen. Ik heb nu een groep van 5 jongeren met een ontwikkelingsleeftijd van 2 tot 4 jaar, maar een kalenderleeftijd tussen 16 en 18 jaar. Ze vragen veel begeleiding en zorg. Daar hoort ook intensief contact met de ouders bij: leerplanbesprekingen, tussenevaluaties en telefonisch overleg bij opvallend gedrag of bijvoorbeeld een epileptische aanval. Gelukkig besteedt de opleiding veel aandacht aan observeren en gesprekstechnieken, al vanaf het eerste jaar. Die vaardigheden gebruik ik echt elke dag."

Mieke Emmen, onderwijsbegeleider op mytylschool De Thermiek

Vierde jaar: uitstroomprofielen, minoren en afstudeeronderzoek

In het vierde en laatste studiejaar komt wat je geleerd hebt tijdens de studie en de stages samen. Je kunt kiezen voor een afstudeerrichting of uitstroomprofiel (Jeugdzorg, Agoog in de GGZ of Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) en volgt dan hierin, in het eerste semester, een minor. Je kunt ook kiezen voor een andere minor binnen de Faculteit (Ouderschap, Opvoeding en Preventie of Werken in Gedwongen Kader) of een andere hogeschool. Naast je minor werk je vanaf het begin van het studiejaar, met medestudenten, aan een afstudeeronderzoek. Daarmee laat je zien dat je praktijkonderzoek kunt verrichten en goed voorbereid bent op een loopbaan in de sociaal pedagogische hulpverlening. In het tweede semester van het vierde jaar rond je het onderwijs af met verslavingszorg en contextuele hulpverlening.

Vanaf studiejaar 2017-2018 gaan de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samen in de opleiding Sociaal Werk. Hiermee spelen we in op wat er nu nodig is in de beroepspraktijk. Vanaf uiterlijk 1 november vind je op onze website alle informatie over deze nieuwe opleiding.