Studentinschrijving

Aanmelden voor september 2019

Ben jij van plan om een opleiding te volgen bij Hogeschool Leiden? Op deze pagina vind je een overzicht van de uiterste data om een verzoek tot inschrijving in te dienen voor onze Associate degree-, bachelor- en masteropleidingen. Bekijk altijd welke toelatingseisen en aanmeldprocedures er gelden bij de opleiding van jouw keuze via onderstaande links.

Variant Aanmelden voor opleiding

Aanmelden via Studielink

Master Advanced Nursing Practice 15 juli 2019 *
Bachelor voltijd Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs 6 mei 2019
Bachelor voltijd Bio-informatica 1 mei 2019
Bachelor voltijd Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1 mei 2019
Bachelor voltijd Chemie 1 mei 2019
Bachelor voltijd Commerciƫle Economie 1 mei 2019
Bachelor voltijd Communicatie 1 mei 2019
Bachelor voltijd Docent Dans/Euritmie (VT) 15 juli 2019
Bachelor deeltijd Docent Dans/Euritmie (DT) 15 juli 2019
Bachelor voltijd Docent Muziek 15 juli 2019
Bachelor voltijd HBO-Rechten 1 mei 2019
Bachelor voltijd Human Resource Management

15 juli 2019

Bachelor voltijd Informatica 1 mei 2019
Master Jeugdzorg 31 augustus 2019
Bachelor voltijd Vaktherapie 15 juli 2019
Bachelor voltijd

Leraar Basisonderwijs/Pabo (VT)

15 juli 2019
Bachelor deeltijd

Leraar Basisonderwijs/Pabo (DT)

15 juli 2019

Bachelor voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (VT) 15 juli 2019
Bachelor deeltijd Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (DT) 15 juli 2019
Associate degree voltijd Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (Ad vt) 15 juli 2019
Bachelor voltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (VT) 15 juli 2019
Bachelor deeltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (DT) 15 juli 2019
Associate degree voltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (Ad vt) 15 juli 2019
Bachelor voltijd Kopopleiding Leraar Omgangskunde 15 juli 2019
Associate degree duaal Management in de Zorg (Ad) 15 juli 2019
Bachelor duaal Management in de Zorg (Bd) 15 juli 2019
Bachelor voltijd Opleiding tot Fysiotherapeut 15 januari 2019 **
Bachelor voltijd Opleiding tot Verpleegkundige (VT) 1 mei 2019
Bachelor voltijd Sociaal Juridische Dienstverlening 15 juli 2019
Bachelor voltijd Sociaal Werk 1 mei 2019***
Bachelor voltijd Toegepaste Psychologie 15 januari 2019 **
Bachelor voltijd Vrijeschool Pabo (VT) 15 juli 2019

Bachelor deeltijd

Vrijeschool Pabo (DT) 15 juli 2019

* Voor de Master Advanced Nursing Practice is er voor het studiejaar 2019-2020 een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk start met je aanmelding. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf. 

**  De opleidingsplaatsen voor de opleiding tot Fysiotherapeut en de opleiding Toegepaste Psychologie worden verdeeld via decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). De uiterste aanmelddatum van deze opleidingen is inmiddels verstreken. Heb jij jezelf uiterlijk
15 januari 2019 aangemeld. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf.

*** Voor het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs is er voor het studiejaar 2019-2020 een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar.