Studentinschrijving helpt iemand met een vraag op weg

Studenten uit het buitenland

Als je je wilt inschrijven voor een opleiding aan Hogeschool Leiden, dan verloopt het aanmelden via Studielink. Heb je een buitenlands diploma of een buitenlands adres? Dan neemt Studentinschrijving van Hogeschool Leiden, na je aanmelding in Studielink, contact met je op over de verdere procedure. Het is mogelijk om je, als student met een buitenlands adres of met een buitenlands diploma, uiterlijk 1 mei via Studielink aan te melden voor een opleiding bij Hogeschool Leiden.

Buitenlands diploma

Woon je in Nederland, heb je een geldige verblijfstatus en wil je met een niet-Nederlands diploma worden toegelaten, dan beoordeelt Hogeschool Leiden je diploma op toelaatbaarheid. Je moet hiervoor een gewaarmerkte kopie van het diploma en de cijferlijst kunnen overleggen. De deadline voor het overleggen van een niet-Nederlands diploma is 31 mei 2024 voor instroom per 1 september 2024. Neem over deze procedure contact op met de afdeling Studentinschrijving via mailadres: [email protected].

Belangrijk om te weten: wil je in Nederland komen studeren met een Studievisum? Je moet hiervoor uiterlijk op 30 april 2024 (voor start september 2024) diverse documenten overleggen. Neem over deze procedure zo snel mogelijk contact op met de afdeling Studentinschrijving via mailadres: [email protected].

Kennis van Nederlandse taal

De meeste opleidingen van Hogeschool Leiden zijn Nederlandstalig. Dat betekent dat je met een buitenlands of internationaal diploma alleen toelaatbaar bent met een bewijs dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Bij een internationaal diploma kijken we of je het vak Nederlands hebt gevolgd en het niveau van dat vak ook voldoende is. Heb je een buitenlands diploma of is het vak Nederlands niet van het vereiste startniveau? Dan moet je in het bezit zijn van één van onderstaande diploma's voordat je met de opleiding kunt beginnen:

De deadline voor het inleveren van het bewijs dat je aan de taaleis voldoet is 31 augustus 2024 (start in september).

Studiefinanciering

In bepaalde gevallen kun je ook met een niet-Nederlandse nationaliteit in aanmerking komen voor Nederlandse studiefinanciering (bestaande uit het leenstelsel, reisproduct en/of aanvullende beurs). Check de website van DUO om te zien of jij hiervoor in aanmerking komt.

Beurzen

Er bestaan beurzen voor buitenlandse studenten die in Nederland (willen gaan) studeren. Bekijk het overzicht van de beurzen.

Verblijf en visum

Als je vanuit een niet EU/EER land naar Nederland komt om een studie aan Hogeschool Leiden te volgen, dan heb je een studievisum (MVV/VVR) nodig. Hogeschool Leiden verzorgt de aanvraagprocedure nadat is vastgesteld dat je toegelaten wordt tot de opleiding. Jouw dossier voor toelating moet daarom uiterlijk 1 mei compleet zijn. De volledige informatie voor de procedure verblijf en visum vraag je aan via [email protected]

Om je verblijfsvergunning tijdens je studie te behouden moet je studievoortgang voldoende zijn. Je dient jaarlijks, minimaal de helft van het aantal studiepunten van een studiejaar te behalen. Hogeschool Leiden controleert dit jaarlijks en informeert de IND hierover. Is je studievoortgang onvoldoende? De IND kan dan besluiten je verblijfsvergunning in te trekken.

Is het visum toegekend en stop je met de studie? Dan meldt Hogeschool Leiden je af bij de IND. Over het algemeen is de consequentie hiervan dat je terug moet naar je land van herkomst

Lees meer over het studeren aan het hbo als student uit het buitenland in het stappenplan van het IND

Aanvullende vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog aanvullende vragen? Neem dan via de mail contact op met Studentinschrijving, [email protected]. Wij helpen je graag verder.