Studentinschrijving

Aanmelden voor september 2024

Ben jij van plan om een opleiding te volgen bij Hogeschool Leiden? In de tabel op deze pagina vind je een overzicht van de uiterste data om een verzoek tot inschrijving in te dienen voor onze Associate degree-, bachelor- en masteropleidingen. Bekijk altijd welke toelatingseisen en aanmeldprocedures er gelden bij de opleiding van jouw keuze via links in de tabel.

Bekijk hier meer informatie over inschrijven

Studenten uit het buitenland
Het is mogelijk om je, als student met een buitenlands adres of met een buitenlands diploma, uiterlijk 1 mei 2024 via Studielink aan te melden voor een opleiding bij Hogeschool Leiden. 

Variant Aanmelden voor opleiding

Aanmelden via Studielink uiterlijk:

Master duaal Advanced Nursing Practice: duaal 15 augustus*
Bachelor voltijd Bio-informatica: voltijd 15 juli
Bachelor voltijd Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd 15 juli
Bachelor voltijd Chemie: voltijd 15 juli
Bachelor voltijd Commerciële Economie: voltijd 15 juli
Bachelor voltijd Communicatie: voltijd 15 juli
Master deeltijd Digital Forensics: part-time
(program in English)
15 augustus
Bachelor voltijd Docent Dans/Euritmie: voltijd 15 juli
Bachelor deeltijd Docent Dans/Euritmie: deeltijd 15 juli
Bachelor voltijd Docent Muziek: voltijd 15 juli
Master deeltijd Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg: deeltijd 15 augustus
Bachelor voltijd HBO-Rechten: voltijd 15 juli
Bachelor voltijd Human Resource Management: voltijd

15 juli

Bachelor deeltijd Human Resource Management: deeltijd 15 juni
Bachelor voltijd Informatica: voltijd 15 juli
Bachelor duaal Informatica: Forensisch ICT duaal 15 juli**
Master deeltijd Jeugdzorg: deeltijd 31 augustus
Bachelor voltijd Leraar Basisonderwijs: Academische Pabo voltijd 15 juli
Bachelor voltijd

Leraar Basisonderwijs: Pabo voltijd

15 juli
Bachelor voltijd Leraar Basisonderwijs: Pabo flexibele voltijd 15 juli
Bachelor deeltijd

Leraar Basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd

15 juli
Bachelor deeltijd Leraar Basisonderwijs: Spring PO deeltijd 15 juli
Bachelor voltijd Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo voltijd 15 juli
Bachelor deeltijd Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo flexibele deeltijd 15 juli
Bachelor voltijd Leraar Gezondheidzorg en Welzijn (tweedegraads): kopopleiding voltijd 31 augustus

Bachelor voltijd

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn (tweedegraads): Bd voltijd 31 augustus
Bachelor deeltijd Leraar Gezondheidszorg en Welzijn (tweedegraads): Bd flexibele deeltijd 31 augustus
Associate degree voltijd Leraar Gezondheidszorg en Welzijn (tweedegraads): Ad voltijd 31 augustus
Bachelor voltijd Leraar Omgangskunde (tweedegraads): kopopleiding voltijd 31 augustus
Bachelor voltijd Leraar Omgangskunde (tweedegraads): Bd voltijd 31 augustus
Bachelor deeltijd Leraar Omgangskunde (tweedegraads): Bd flexibele deeltijd 31 augustus
Associate degree voltijd Leraar Omgangskunde (tweedegraads): Ad voltijd 31 augustus
Associate degree duaal Management in de Zorg: Ad duaal 15 juni
Bachelor duaal Management in de Zorg: Bd duaal 15 juni
Bachelor voltijd Opleiding tot Fysiotherapeut: voltijd 15 januari***
Bachelor voltijd Opleiding tot Verpleegkundige: voltijd 15 juni
Bachelor deeltijd Opleiding tot Verpleegkundige: deeltijd 15 juni
Bachelor duaal Opleiding tot Verpleegkundige: duaal
(instroom alleen mogelijk vanaf derde studiejaar - aanmelden in Studielink kan vanaf 1 juni)
31 augustus
Bachelor deeltijd Opleiding tot Verpleegkundige: doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen (niveau 4) 15 juni
Bachelor duaal Opleiding tot Verpleegkundige: doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen (niveau 4) 15 juni
Bachelor duaal Opleiding tot Verpleegkundige: doorstroomroute voor sociaal werkers 15 juni
Bachelor voltijd Sociaal Juridische Dienstverlening: voltijd 15 juli
Bachelor voltijd Sociaal Werk: voltijd 15 juli
Bachelor voltijd Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs 15 juli****
Bachelor voltijd Toegepaste Psychologie: voltijd 15 januari***
Bachelor duaal Toegepaste Psychologie: voor beroepen in het veiligheidsdomein duaal 15 juli*****
Bachelor voltijd Vaktherapie: voltijd 15 juli

* Voor de Master Advanced Nursing Practice zijn een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf. 

** Het opleidingstraject van Informatica: Forensisch ICT duaal heeft een afwijkende inschrijfprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating Forensisch ICT duaal.

***  De opleidingsplaatsen voor de opleiding tot Fysiotherapeut en de opleiding Toegepaste Psychologie worden verdeeld via decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf.

**** Voor het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs zijn een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Er geldt voor dit opleidingstraject ook een afwijkende inschrijfprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs.

*****Het opleidingstraject van Toegepaste Psychologie: voor beroepen in het veiligheidsdomein duaal heeft een afwijkende inschrijfprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating Toegepaste Psychologie voor beroepen in het veiligheidsdomein (duaal).