Studentinschrijving

Aanmelden voor september 2021

Ben jij van plan om een opleiding te volgen bij Hogeschool Leiden? Op deze pagina vind je een overzicht van de uiterste data om een verzoek tot inschrijving in te dienen voor onze Associate degree-, bachelor- en masteropleidingen. Bekijk altijd welke toelatingseisen en aanmeldprocedures er gelden bij de opleiding van jouw keuze via onderstaande links.

Variant Aanmelden voor opleiding

Aanmelden via Studielink

Master Advanced Nursing Practice 1 juni 2021*
Bachelor voltijd Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs 1 mei 2021
Bachelor voltijd Bio-informatica 15 juni 2021
Bachelor voltijd Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1 mei 2021
Bachelor voltijd Chemie 1 mei 2021
Bachelor voltijd Commerciële Economie 1 mei 2021
Bachelor voltijd Communicatie 1 mei 2021
Bachelor voltijd Docent Dans/Euritmie (VT) 15 juli 2021
Bachelor deeltijd Docent Dans/Euritmie (DT) 15 juli 2021
Bachelor voltijd Docent Muziek 15 juli 2021
Master deeltijd Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg 15 juli 2021
Bachelor voltijd HBO-Rechten 1 mei 2021
Bachelor voltijd Human Resource Management (VT)

1 mei 2021

Bachelor deeltijd Human Resource Management (DT) 15 juli 2021
Bachelor voltijd Informatica 1 mei 2021**
Master Jeugdzorg 31 augustus 2021
Bachelor voltijd Kopopleiding Omgangskunde 15 juli 2021
Bachelor voltijd Kopopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 15 juli 2021
Bachelor voltijd

Leraar Basisonderwijs/Pabo (VT)

1 mei 2021
Bachelor voltijd Leraar Basisonderwijs/Pabo (VT flex) 1 mei 2021
Bachelor deeltijd

Leraar Basisonderwijs/Pabo (DT flex)

15 juli 2021

Bachelor voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (VT) 15 juli 2021
Bachelor deeltijd Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (DT flex) 15 juli 2021
Associate degree voltijd Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (Ad vt) 15 juli 2021
Bachelor voltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (VT) 15 juli 2021
Bachelor deeltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (DT flex) 15 juli 2021
Associate degree voltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (Ad vt) 15 juli 2021
Associate degree duaal Management in de Zorg (Ad) 15 juli 2021
Bachelor duaal Management in de Zorg (Bd) 15 juli 2021
Bachelor voltijd Opleiding tot Fysiotherapeut 15 januari 2021 ***
Bachelor voltijd Opleiding tot Verpleegkundige (VT) 1 mei 2021****
Bachelor deeltijd Opleiding tot Verpleegkundige (DT) 15 juli 2021****
Bachelor duaal Opleiding tot Verpleegkundige (DU)
(instroom alleen mogelijk vanaf derde studiejaar - aanmelden in Studielink kan vanaf 1 juni 2021)
31 augustus 2021
Bachelor voltijd Sociaal Juridische Dienstverlening 1 mei 2021
Bachelor voltijd Sociaal Werk 1 mei 2021*****
Bachelor deeltijd Spring lerarenopleiding (DT flex) 15 juli 2021
Bachelor voltijd Toegepaste Psychologie 15 januari 2021***
Bachelor voltijd Vaktherapie 15 juli 2021
Bachelor voltijd Vrijeschool Pabo (VT) 1 mei 2021

Bachelor deeltijd

Vrijeschool Pabo (DT flex) 15 juli 2021

* Voor de Master Advanced Nursing Practice zijn er voor het studiejaar 2021-2022 een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf. 

** Het opleidingstraject van Informatica: Forensisch ICT duaal heeft een afwijkende inschrijfprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating Forensisch ICT duaal.

***  De opleidingsplaatsen voor de opleiding tot Fysiotherapeut en de opleiding Toegepaste Psychologie worden verdeeld via decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf.

**** De doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen (voltijd en duaal) heeft een afwijkende inschrijfprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen.

***** Voor het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs zijn er voor het studiejaar 2021-2022 een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar.