Studentinschrijving

Aanmelden voor september 2023

Ben jij van plan om een opleiding te volgen bij Hogeschool Leiden? Op deze pagina vind je een overzicht van de uiterste data om een verzoek tot inschrijving in te dienen voor onze Associate degree-, bachelor- en masteropleidingen. Bekijk altijd welke toelatingseisen en aanmeldprocedures er gelden bij de opleiding van jouw keuze via onderstaande links.

Variant Aanmelden voor opleiding

Aanmelden via Studielink uiterlijk:

Master duaal Advanced Nursing Practice: duaal 1 juni 2023*
Bachelor voltijd Bio-informatica: voltijd 1 mei 2023
Bachelor voltijd Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd 1 mei 2023
Bachelor voltijd Chemie: voltijd 1 mei 2023
Bachelor voltijd Commerciële Economie: voltijd 1 mei 2023
Bachelor voltijd Communicatie: voltijd 1 mei 2023
Bachelor voltijd Docent Dans/Euritmie: voltijd 15 juli 2023
Bachelor deeltijd Docent Dans/Euritmie: deeltijd 15 juli 2023
Bachelor voltijd Docent Muziek: voltijd 15 juli 2023
Master deeltijd Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg: deeltijd 15 augustus 2023
Bachelor voltijd HBO-Rechten: voltijd 1 mei 2023
Bachelor voltijd Human Resource Management: voltijd

1 mei 2023

Bachelor deeltijd Human Resource Management: deeltijd 15 juli 2023
Bachelor voltijd Informatica: voltijd 1 mei 2023
Bachelor duaal Informatica: Forensisch ICT duaal 15 juli 2023**
Master deeltijd Jeugdzorg: deeltijd 31 augustus 2023
Bachelor voltijd Leraar Basisonderwijs: Academische Pabo voltijd 1 mei 2023
Bachelor voltijd

Leraar Basisonderwijs: Pabo voltijd

1 mei 2023
Bachelor voltijd Leraar Basisonderwijs: Pabo flexibele voltijd 1 mei 2023
Bachelor deeltijd

Leraar Basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd

15 juli 2023
Bachelor deeltijd Leraar Basisonderwijs: Spring PO deeltijd 15 juli 2023
Bachelor voltijd Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo voltijd 1 mei 2023
Bachelor deeltijd Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo flexibele deeltijd 15 juli 2023
Bachelor voltijd Leraar Gezondheidzorg en Welzijn (tweedegraads): kopopleiding voltijd 15 juli 2023

Bachelor voltijd

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn (tweedegraads): Bd voltijd 15 juli 2023
Bachelor deeltijd Leraar Gezondheidszorg en Welzijn (tweedegraads): Bd flexibele deeltijd 15 juli 2023
Associate degree voltijd Leraar Gezondheidszorg en Welzijn (tweedegraads): Ad voltijd 15 juli 2023
Bachelor voltijd Leraar Omgangskunde (tweedegraads): kopopleiding voltijd 15 juli 2023
Bachelor voltijd Leraar Omgangskunde (tweedegraads): Bd voltijd 15 juli 2023
Bachelor deeltijd Leraar Omgangskunde (tweedegraads): Bd flexibele deeltijd 15 juli 2023
Associate degree voltijd Leraar Omgangskunde (tweedegraads): Ad voltijd 15 juli 2023
Bachelor deeltijd Leraar Omgangskunde (tweedegraads): Spring VO 15 juli 2023
Associate degree duaal Management in de Zorg: Ad duaal 15 juni 2023
Bachelor duaal Management in de Zorg: Bd duaal 15 juni 2023
Bachelor voltijd Opleiding tot Fysiotherapeut: voltijd 15 januari 2023 ***
Bachelor voltijd Opleiding tot Verpleegkundige: voltijd 1 mei 2023
Bachelor deeltijd Opleiding tot Verpleegkundige: deeltijd 15 juni 2023
Bachelor duaal Opleiding tot Verpleegkundige: duaal
(instroom alleen mogelijk vanaf derde studiejaar - aanmelden in Studielink kan vanaf 1 juni 2023)
31 augustus 2023
Bachelor deeltijd Opleiding tot Verpleegkundige: doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen (niveau 4) 15 juni 2023
Bachelor duaal Opleiding tot Verpleegkundige: doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen (niveau 4) 15 juni 2023
Bachelor duaal Opleiding tot Verpleegkundige: doorstroomroute voor sociaal werkers 15 juni 2023
Bachelor voltijd Sociaal Juridische Dienstverlening: voltijd 1 mei 2023
Bachelor voltijd Sociaal Werk: voltijd 1 mei 2023
Bachelor voltijd Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs 1 mei 2023****
Bachelor voltijd Toegepaste Psychologie: voltijd 15 januari 2023***
Bachelor duaal Toegepaste Psychologie: voor politiemedewerkers duaal 15 juli 2023*****
Bachelor voltijd Vaktherapie: voltijd 1 mei 2023

* Voor de Master Advanced Nursing Practice zijn er voor het studiejaar 2023-2024 een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf. 

** Het opleidingstraject van Informatica: Forensisch ICT duaal heeft een afwijkende inschrijfprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating Forensisch ICT duaal.

***  De opleidingsplaatsen voor de opleiding tot Fysiotherapeut en de opleiding Toegepaste Psychologie worden verdeeld via decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf.

**** Voor het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs zijn er voor het studiejaar 2023-2024 een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Er geldt voor dit opleidingstraject ook een afwijkende inschrijfprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs.

*****Het opleidingstraject van Toegepaste Psychologie: voor politiemedewerkers duaal heeft een afwijkende inschrijfprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating Toegepaste Psychologie voor politiemedewerkers (duaal).