Studentinschrijving

Aanmelden voor september 2020

Ben jij van plan om een opleiding te volgen bij Hogeschool Leiden? Op deze pagina vind je een overzicht van de uiterste data om een verzoek tot inschrijving in te dienen voor onze Associate degree-, bachelor- en masteropleidingen. Bekijk altijd welke toelatingseisen en aanmeldprocedures er gelden bij de opleiding van jouw keuze via onderstaande links.

Variant Aanmelden voor opleiding

Aanmelden via Studielink

Master Advanced Nursing Practice 1 juni 2020*
Bachelor voltijd Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs 1 mei 2020
Bachelor voltijd Bio-informatica 1 mei 2020
Bachelor voltijd Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1 mei 2020
Bachelor voltijd Chemie 1 mei 2020
Bachelor voltijd Commerciële Economie 1 mei 2020
Bachelor voltijd Communicatie 1 mei 2020
Bachelor voltijd Docent Dans/Euritmie (VT) 1 mei 2020
Bachelor deeltijd Docent Dans/Euritmie (DT) 15 juli 2020
Bachelor voltijd Docent Muziek 1 mei 2020
Bachelor voltijd HBO-Rechten 1 mei 2020
Bachelor voltijd Human Resource Management

1 mei 2020

Bachelor deeltijd Human Resource Management 15 juli 2020
Bachelor voltijd Informatica 1 mei 2020
Master Jeugdzorg 15 juli 2020
Bachelor voltijd Vaktherapie 1 mei 2020
Bachelor voltijd

Leraar Basisonderwijs/Pabo (VT)

1 mei 2020
Bachelor deeltijd

Leraar Basisonderwijs/Pabo (DT)

15 juli 2020

Bachelor voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (VT) 1 mei 2020
Bachelor deeltijd Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (DT) 15 juli 2020
Associate degree voltijd Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (Ad vt) 1 mei 2020
Bachelor voltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (VT) 1 mei 2020
Bachelor deeltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (DT) 15 juli 2020
Associate degree voltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (Ad vt) 1 mei 2020
Bachelor voltijd Kopopleiding Leraar Omgangskunde 1 mei 2020
Associate degree duaal Management in de Zorg (Ad) 15 juli 2020
Bachelor duaal Management in de Zorg (Bd) 15 juli 2020
Bachelor voltijd Opleiding tot Fysiotherapeut 15 januari 2020 **
Bachelor voltijd Opleiding tot Verpleegkundige (VT) 1 mei 2020***
Bachelor deeltijd Opleiding tot Verpleegkunde (DT) 15 juli 2020
Bachelor voltijd Sociaal Juridische Dienstverlening 1 mei 2020
Bachelor voltijd Sociaal Werk 1 mei 2020****
Bachelor voltijd Toegepaste Psychologie 15 januari 2020**
Bachelor voltijd Vrijeschool Pabo (VT) 1 mei 2020

Bachelor deeltijd

Vrijeschool Pabo (DT) 15 juli 2020

* Voor de Master Advanced Nursing Practice zijn er voor het studiejaar 2020-2021 een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk start met je aanmelding. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf. 

**  De opleidingsplaatsen voor de opleiding tot Fysiotherapeut en de opleiding Toegepaste Psychologie worden verdeeld via decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). De uiterste aanmelddatum van deze opleidingen is inmiddels verstreken. Heb jij jezelf uiterlijk
15 januari 2020 aangemeld via Studielink en voldoe je aan onderstaande toelatingseisen? Doorloop dan tijdig de stappen van de verplichte decentrale selectieprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf.

*** De doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen (voltijd en duaal) heeft een afwijkende inschrijfprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen.

**** Voor het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs zijn er voor het studiejaar 2020-2021 een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar.