Studentinschrijving

Aanmelden voor september 2020

In verband met de coronamaatregelen heeft Hogeschool Leiden in samenspraak met de Vereniging Hogescholen en de Minister van OCW besloten om de aanmeldtermijn voor een aantal opleidingen te verlengen. In onderstaand overzicht vind je de uiterste aanmelddatum per opleiding. 

Ben jij van plan om een opleiding te volgen bij Hogeschool Leiden? Op deze pagina vind je een overzicht van de uiterste data om een verzoek tot inschrijving in te dienen voor onze Associate degree-, bachelor- en masteropleidingen. Bekijk altijd welke toelatingseisen en aanmeldprocedures er gelden bij de opleiding van jouw keuze via onderstaande links.

Variant Aanmelden voor opleiding

Aanmelden via Studielink

Master Advanced Nursing Practice 1 juni 2020*
Bachelor voltijd Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs 1 juni 2020
Bachelor voltijd Bio-informatica 1 juni 2020
Bachelor voltijd Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1 juni 2020
Bachelor voltijd Chemie 1 juni 2020
Bachelor voltijd Commerciële Economie 1 juni 2020
Bachelor voltijd Communicatie 25 juni 2020
Bachelor voltijd Docent Dans/Euritmie (VT) 15 juli 2020
Bachelor deeltijd Docent Dans/Euritmie (DT) 15 juli 2020
Bachelor voltijd Docent Muziek 15 juli 2020
Master deeltijd Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg 31 augustus 2020
Bachelor voltijd HBO-Rechten 1 juni 2020
Bachelor voltijd Human Resource Management

25 juni 2020

Bachelor deeltijd Human Resource Management 15 juli 2020
Bachelor voltijd Informatica 1 juni 2020
Master Jeugdzorg 31 augustus 2020
Bachelor voltijd Kopopleiding Omgangskunde 15 juli 2020
Bachelor voltijd Kopopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 15 juli 2020
Bachelor voltijd

Leraar Basisonderwijs/Pabo (VT)

15 juli 2020
Bachelor deeltijd

Leraar Basisonderwijs/Pabo (DT)

15 juli 2020

Bachelor voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (VT) 15 juli 2020
Bachelor deeltijd Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (DT) 15 juli 2020
Associate degree voltijd Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (Ad vt) 15 juli 2020
Bachelor voltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (VT) 15 juli 2020
Bachelor deeltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (DT) 15 juli 2020
Associate degree voltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (Ad vt) 15 juli 2020
Associate degree duaal Management in de Zorg (Ad) 31 augustus 2020
Bachelor duaal Management in de Zorg (Bd) 31 augustus 2020
Bachelor voltijd Opleiding tot Fysiotherapeut 15 januari 2020 **
Bachelor voltijd Opleiding tot Verpleegkundige (VT) 1 juni 2020***
Bachelor voltijd Sociaal Juridische Dienstverlening 25 juni 2020
Bachelor voltijd Sociaal Werk 1 juni 2020****
Bachelor voltijd Toegepaste Psychologie 15 januari 2020**
Bachelor voltijd Vaktherapie 15 juli 2020
Bachelor voltijd Vrijeschool Pabo (VT) 15 juli 2020

Bachelor deeltijd

Vrijeschool Pabo (DT) 15 juli 2020

* Voor de Master Advanced Nursing Practice zijn er voor het studiejaar 2020-2021 een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf. 

**  De opleidingsplaatsen voor de opleiding tot Fysiotherapeut en de opleiding Toegepaste Psychologie worden verdeeld via decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). De uiterste aanmelddatum van deze opleidingen is inmiddels verstreken. Heb jij jezelf uiterlijk 15 januari 2020 aangemeld via Studielink en voldoe je aan onderstaande toelatingseisen? Doorloop dan tijdig de stappen van de verplichte decentrale selectieprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf.

*** De doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen (voltijd en duaal) en het duale traject (alleen mogelijk vanaf het derde studiejaar) hebben een afwijkende inschrijfprocedure. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inschrijven en toelating doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen.

**** De uiterste aanmelddatum van dit opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs is inmiddels verstreken. Je kunt je nog wel aanmelden voor de reguliere voltijdopleiding Sociaal Werk