Studentinschrijving helpt iemand met een vraag op weg

Uitschrijven/annuleren

Het beëindigen van jouw inschrijving loopt via Studielink. Er zijn twee mogelijkheden:

  • je inschrijving is nog niet compleet en het studiejaar is nog niet begonnen. Trek dan jouw inschrijvingsverzoek via Studielink weer (annuleren) in.
  • je staat ingeschreven en het studiejaar is al begonnen. In dit geval is het belangrijk om een verzoek tot uitschrijven in te dienen via Studielink. Van dit verzoek ontvang je vervolgens binnen vier weken een schriftelijke bevestiging van de afdeling Studentinschrijving.

Je opleiding tussentijds beëindigen

Weet je zeker dat je je opleiding tussentijds wilt beëindigen? Volg dan deze stappen:

  • Informeer je studieloopbaanbegeleider en vraag naar de interne procedure van jouw opleiding.
  • Log in op Studielink. In je dashboard van Studielink zie je aan de linkerkant je lopende inschrijvingen. 
  • Klik op de rode knop ‘Uitschrijven’ om een verzoek tot uitschrijving in te dienen. 
  • Je komt nu in het formulier <verzoek tot uitschrijving indienen>.

Studentinschrijving neemt je uitschrijfverzoek in behandeling. Voor een tussentijdse uitschrijving hanteren wij hierbij de regels uit de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Jouw uitschrijving gaat in per de eerste van de maand vanaf de datum waarop jij je inschrijving wilt beëindigen. Je ontvangt van ons een bevestiging van de beëindiging van je inschrijving en uitleg over eventuele restitutie van collegegeld.

Let op: het tussentijds beëindigen van je opleiding heeft meestal financiële consequenties. Daarom is het belangrijk om je hier goed over te informeren. Als je wordt uitgeschreven heb je bijvoorbeeld geen recht meer op studiefinanciering en de studenten OV-chipkaart. Meer informatie hierover vind je op de  website van DUO.

Je opleiding beëindigen in verband met afstuderen

Als je je diploma hebt behaald kan je er voor kiezen om je uit te schrijven bij Hogeschool Leiden. Dit gebeurt niet automatisch. Je hebt recht op een uitschrijving per de eerste dag van de eerste maand na jouw afstudeerdatum. Wil je je niet uitschrijven dan verloopt jouw inschrijving op 31 augustus af.

Voordat je besluit om je opleiding te beëindigen is het belangrijk je goed te informeren over de financiële consequenties. Als je wordt uitgeschreven, heb je bijvoorbeeld geen recht meer op studiefinanciering en de studenten OV-chipkaart. Meer informatie hierover vind je op de website van DUO.

Als je besloten hebt om een verzoek tot uitschrijving te doen, volg dan de volgende stappen:

  • informeer bij je studieloopbaanbegeleider wat je afstudeerdatum zal zijn;
  • doe in Studielink een verzoek tot uitschrijven;
  • vermeld de reden, 'diploma behaald';
  • vermeld per welke datum je een uitschrijving wenst.

Studentinschrijving neemt je uitschrijfverzoek in behandeling en controleert bij de examencommissie de examendatum. Controleer goed of je ook de juiste informatie bij DUO hebt aangeleverd met betrekking tot je studiefinanciering. Je ontvangt van ons per post een bevestiging van de beëindiging van je inschrijving en uitleg over eventuele restitutie van collegegeld.

Let op: Bij een uitschrijving per 1 juli of later heb je geen recht meer op teruggave van collegegeld

Teruggave wettelijk collegegeld

Over de maanden waarin je niet staat ingeschreven, ben je geen wettelijk collegegeld verschuldigd. Hogeschool Leiden zal daarom na afronding van je uitschrijving een verrekening doen. Heb je het collegegeld in één keer voldaan dan ontvang je voor elke resterende maand van het studiejaar collegegeld terug. Bij betaling in termijnen worden de reeds betaalde termijnen verrekend met het totaal verschuldigde bedrag. Voor beide geldt: eventueel nog openstaande overige schulden bij de hogeschool (bijvoorbeeld boetes bij de Mediatheek) worden verrekend. Teveel betaald collegegeld wordt teruggestort op het rekeningnummer van de betaler. Let op: Bij een uitschrijving per 1 juli of later heb je geen recht meer op teruggave van collegegeld. 

Stopzetten studentenreisproduct en studiefinanciering

Het is belangrijk dat je je studentenreisproduct en studiefinanciering op tijd stopzet. Meer informatie hierover vind je op de website van DUO.

Teruggave instellingscollegegeld

Betaal je instellingscollegegeld? Dan is restitutie alleen mogelijk bij een uitschrijving met als reden 'afstuderen'. Neem daarom voordat je een verzoek tot uitschrijving gaat doen contact op met Studentinschrijving.

Meer informatie

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Dan helpen de medewerkers van het team Studentinschrijving je graag, e: [email protected]