Studentinschrijving helpt iemand met een vraag op weg

Inschrijfregeling

In de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving en het betalen van collegegeld en examengeld als student of extraneus aan Hogeschool Leiden.

Tussentijdse herinschrijving

Slechts in bepaalde situaties is het mogelijk om tussentijds, gedurende het studiejaar, heringeschreven te worden. Artikel 19 van de Inschrijfregeling beschrijft uitgebreid wanneer een tussentijdse herinschrijving wordt toegestaan. Meen jij na het lezen van de Inschrijfregeling dat je voor een tussentijdse herinschrijving in aanmerking komt, neem dan contact op met afdeling Studentinschrijving via [email protected]. Vermeld je studentnummer en de gewenste startdatum. Je ontvangt dan binnen vijf werkdagen een uitnodiging om je motivatie, studieplan, cijferlijst, machtiging en mogelijk overige bijlagen te uploaden in het systeem Studievolg. Houd er rekening mee dat de doorlooptijd van de procedure ongeveer vier weken is. Doe je aanvraag daarom op tijd!