Studentinschrijving helpt iemand met een vraag op weg

Inschrijfregeling

In de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving en het betalen van collegegeld en examengeld als student of extraneus aan Hogeschool Leiden.

Tussentijdse herinschrijving

Slechts in bepaalde situaties is het mogelijk om tussentijds, gedurende het studiejaar, heringeschreven te worden. Artikel 18 van de Inschrijfregeling beschrijft uitgebreid wanneer een tussentijdse herinschrijving wordt toegestaan. Meen jij na het lezen van de Inschrijfregeling dat je voor een tussentijdse herinschrijving in aanmerking komt, dan vul je het formulier 'Tussentijdse inschrijving' in. Dit formulier vraag je per mail onder vermelding van de gewenste startdatum op bij de afdeling Studentinschrijving via studentinschrijving@hsleiden.nl. Lever het formulier, samen met je motivatie, studieplan, cijferlijst en mogelijk overige bijlagen, tenminste vier weken voor de gewenste startdatum in bij Studentinschrijving. Dit kan bij de balie van de Servicedesk.

Postadres: Hogeschool Leiden, t.a.v. Studentinschrijving, Postbus 382, 2300 AJ, Leiden