Studentinschrijving helpt iemand met een vraag op weg

Toelatingsonderzoek 21+ - start studie in september

Op deze pagina vind je de informatie over de inhoud van het Toelatingsonderzoek 21+ voor de start in september*. 

Onderdelen Toelatingsonderzoek - start september ( pdf, 48 KB )

* Ben je van plan om in februari te starten met de studie? Informeer naar de mogelijkheden bij de afdeling Studentinschrijving via [email protected]

Voor wie

Als je niet in het bezit bent van één van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder*, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen (via Aob Compaz). Uit welke onderdelen dit capaciteitenonderzoek bestaat, verschilt per opleiding. Ook kan het zijn dat er voor de opleiding van jouw keuze aanvullende onderdelen van toepassing zijn.

Let op: soms gelden er voor een opleiding aanvullende toelatingseisen. Bekijk daarom altijd de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding van je keuze.

* Voor de opleidingen Docent Muziek en Docent Dans/Euritmie geldt er een wettelijke uitzondering. Bij deze opleiding kun je al een capaciteitenonderzoek aanvragen als je bij aanvang van de studie 18 jaar of ouder bent.

Capaciteitenonderzoek Aob Compaz

Het capaciteitenonderzoek dat wordt afgenomen door Aob Compaz geeft inzicht in jouw leervermogen. De onderdelen die je hierbij doorloopt verschillen per opleiding. 

Bekijk informatieflyer over Aob Compaz capaciteitenonderzoek ( pdf, 144 KB )

Werkwijze

Het onderzoek start met een kort gesprek waarin jouw achtergrond en de aanleiding voor dit onderzoek worden besproken. Direct aansluitend vindt een diagnostisch capaciteitenonderzoek plaats op een kantoor van Aob Compaz (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven of Zwolle).
Aob Compaz werkt zoveel mogelijk met online testafnames. Het is mogelijk om vanuit huis aan het toelatingsonderzoek deel te nemen. Direct aansluitend op het onderzoek  bespreekt de adviseur de resultaten en de conclusie met jou. Het totale onderzoek neemt ongeveer een dagdeel in beslag. Vergeet niet je legitimatiebewijs bij de hand te hebben.

Aanmelden

Je meldt je aan via de website www.aobcompaz.nl. Klik op diensten/ hbo toelatingsonderzoek aanmelden. Vervolgens krijg je een betalingsverzoek. Wanneer je dit hebt afgehandeld, volgt de planning voor het onderzoek.

Let op: per opleiding geldt er een uiterlijke aanleverdeadline voor het rapport met de resultaten van het capaciteitenonderzoek. Zorg daarom dat je het capaciteitenonderzoek tijdig aanvraagt.

Kosten

De prijs bedraagt € 330,- (incl. BTW), na aanmelding via de website van Aob-Compaz ontvang je een betalingsverzoek  en wanneer betaald is, volgt de planning van het onderzoek.

Aanvullende onderdelen (opleidingsspecifiek)

Voor een aantal opleiding bestaat het toelatingsonderzoek, naast het capaciteitenonderzoek 21+ van Aob Compaz, ook nog uit een of meerdere aanvullende onderdelen.

Bekijk overzicht aanvullende onderdelen per opleiding ( docx, 48 KB )

Uitslag toelatingsonderzoek 21+

Uiterlijk 4 weken na de aanmelding is het onderzoek met een rapportage afgerond. Het rapport volgt na het gesprek en wordt via een versleutelde mail (tegen datalekken) aan jou verstuurd. Direct wordt ook een (versleutelde) melding gestuurd aan de afdeling Studentinschrijving van Hogeschool Leiden dat je aan dit onderzoek hebt deelgenomen en wat de conclusie van het onderzoek is. Je draagt zelf zorg voor het versturen van het volledige rapport aan Hogeschool Leiden via [email protected]. De examencommissie van de opleiding neemt de beslissing of je tot de opleiding wordt toegelaten. Over de uitslag hiervan ontvang je bericht.

Belangrijk om te weten: een positief besluit betekent niet dat je bent ingeschreven voor de opleiding. De informatie over de geldende inschrijfprocedure vind je op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding zelf. Je kunt pas deelnemen aan de opleiding als jouw inschrijving tijdig compleet is.

Vragen?

Heb je vragen met betrekking tot het capaciteitenonderzoek van Aob Compaz, neem dan contact op met team onderwijs van Aob Compaz, via 088-2701230 of [email protected]. Voor andere vragen kun je terecht bij de afdeling Studentinschrijving, via [email protected]