Studentinschrijving helpt iemand met een vraag op weg

Toelating

Eisen opleidingen

Om in Nederland toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet je beschikken over een havo- of vwo-diploma of een mbo 4-diploma. Bij sommige opleidingen gelden eisen aan het vakkenprofiel (havo en vwo) of moeten bepaalde vakken en programmaonderdelen deel uitgemaakt hebben van het examen (havo, vwo en mbo). Ook zijn er soms aanvullende toelatingseisen. Kijk daarom voordat je begint aan je verzoek tot inschrijving altijd op de pagina Inschrijven en toelating van de opleiding van jouw keuze. Daar vind je alle informatie over de toelatingsvoorwaarden van de opleiding.

Toelatingsonderzoek (21+)

Als je niet in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo 4-diploma en je bent bij de aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je toelating op basis van een toelatingsonderzoek aanvragen. Dit onderzoek gaat na of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te volgen.

Bekijk informatie Toelatingsonderzoek 21+

Diploma's

Als je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma hebt, vindt er controle plaats op juistheid van de diplomagegevens. Deze controle wordt in eerste instantie automatisch door DUO uitgevoerd. Wanneer blijkt dat deze controle door DUO niet mogelijk is, dan ontvang je van Hogeschool Leiden het verzoek om een gewaarmerkt kopie van je diploma en cijferlijst per post naar ons op te sturen. Vermeld daarbij je studentnummer en voor welke studie je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan.

Buitenlandse diploma's

Wil je met een niet-Nederlands diploma worden toegelaten, dan beoordeelt Hogeschool Leiden je diploma op toelaatbaarheid. Let op: om toegelaten te worden op basis van een buitenlands diploma gelden afwijkende deadlines voor aanmelden. Meer informatie over de toelatingsprocedure met een buitenlands diploma vind je op de pagina Studenten uit het buitenland.