Studentinschrijving helpt iemand met een vraag op weg

Wat gebeurt er met je persoonsgegevens bij (een verzoek tot) inschrijving?

Hogeschool Leiden draagt er zorg voor dat jouw persoonsgegevens bij (een verzoek tot) inschrijving vertrouwelijk worden behandeld. Lees hier meer over wat er met jouw gegevens gebeurt.

Verzoek tot inschrijving indienen

Om een verzoek tot inschrijving in te dienen, moet je bij Studielink inloggen met je DigiD of eIDAS. Zodra je de eerste keer hebt ingelogd, haalt Studielink jouw persoonsgegevens op uit het Basis Register Personen (BRP). Je contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummer, moet je zelf invullen. Informatie over je vooropleiding haalt Studielink op bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Studielink vraagt je om je persoonsgegevens en vooropleiding te controleren. Wanneer een relevante vooropleiding ontbreekt dan kun je die toevoegen.  

Na de eerste keer inloggen, kun je aangeven welke opleiding je wilt gaan volgen en bij welke instelling. 

Betaling regelen

Om de betaling van je collegegeld te regelen verstrek je via Studielink een digitale machtiging voor betaling aan de hogeschool. Hierbij geef je het bankrekeningnummer en de gegevens (naam, adres, woonplaats) van de rekeninghouder door.  

Verwerking gegevens

Hogeschool Leiden ontvangt al jouw gegevens van Studielink. De hogeschool heeft deze informatie nodig om jouw verzoek tot inschrijving te kunnen beoordelen en haar wettelijke taken uit te voeren. Meer informatie over de belangrijkste regels omtrent het inschrijvingen vind je in de Inschrijfregeling.

Meer informatie

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en jouw rechten daarbij kan je vinden in het Privacy Statement Studenten ( pdf, 235 KB )

Let op: Bovenstaande is alleen van toepassing voor studenten die officieel woonachtig zijn in Nederland. Ben je niet woonachtig in Nederland en heb je hier vragen over neem dan contact op met de afdeling Studentinschrijving via [email protected].