Studentinschrijving

Inschrijven en toelating Vrijeschool Pabo deeltijd

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen en de aanmeldprocedure voor studiejaar 2024-2025

Ben je op zoek naar de inschrijfinformatie van onze andere opleidingsvarianten? Bekijk de pagina's van de Vrijeschool Pabo voltijd of het zij-instroomtraject.

Aanmelden via Studielink

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten voor de start in 2024

Ben je op zoek naar de inschrijfinformatie van onze andere opleidingstrajecten? Bekijk dan de pagina’s van Spring voortgezet onderwijs (VO), Pabo voltijd, Pabo flexibele voltijdPabo deeltijd, Vrijeschool Pabo voltijd of de Academische Pabo

Aanmelden

  • Aanmelden voor febriari 2024 is niet meer mogelijk.
  • Wil jij in september 2024 starten met de Vrijeschool Pabo deeltijd? Bekijk eerst hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 15 juli).

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

Intakeprocedure

Om een bewuste keuze voor dit beroep te maken, doorloop je voor de Vrijeschool Pabo een intakeprocedure (studiekeuzecheck). Samen ontdekken wij of de opleiding een goede match voor jou is.

Bekijk de intakeprocedure van de Vrijeschool Pabo deeltijd

Let op: heb je je al aangemeld via Studielink? Houd dan je e-mailbox goed in de gaten. Communicatie over de intakeprocedure verloopt via het mailadres dat je hebt doorgegeven in Studielink. Ontvang je geen mail over de Studiekeuzecheck? Controleer dan je spambox en neem wanneer nodig contact met op met onze Servicedesk via [email protected].

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, is het belangrijk dat je voldoet aan de wettelijk (landelijk) vastgestelde toelatingseisen. In onderstaande tabel kun je bekijken of jouw diploma toelating geeft tot de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo en of jij toelatingstoets moet afleggen.

Diploma Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden?
Hbo/wo Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Je kunt de opleiding in gemiddeld 2 jaar doorlopen. 
Propedeuse pabo** Je propedeuse blijft geldig waardoor je propedeutische fase van de opleiding niet opnieuw hoeft te doen. Om de vrijstelling voor de propedeuse bij de examencommissie aan te vragen, dien je een verzoek als hogerejaars in bij Studielink.
Propedeuse hbo/wo** De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van je vooropleiding vóór je aan het hbo/wo startte. Zie vwo, havo, mbo hieronder om te zien óf en welke toelatingstoetsen je moet maken. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.
Vwo* Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.
Havo* Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden als je examen hebt gedaan in de volgende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie óf natuur, leven & techniek. Als één of meerdere van deze vakken ontbreken dan kun je alleen starten met de opleiding als je ook de toelatingstoets(en) behaalt. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.
Mbo Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden met een diploma op niveau 4 en als je drie de toelatingstoetsen hebt behaald. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.
Buitenlandsdiploma Bekijk de informatie voor studenten met een buitenlands diploma van Studentinschrijving. In het intakegesprek wordt er gekeken naar de duur van jouw opleiding. 
21+ toets*** Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden als je de 21+ toets én alle drie de toelatingstoetsen hebt gehaald. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.

* Heb je een vwo- of havodiploma behaald voor 2007?  Dan moet deze door de examencommissie beoordeeld worden. Dit kan via [email protected].

** Heb je al een Propedeuse op een andere Pabo behaald en wil je overstappen naar de Vrijeschool Pabo? In dat geval hoef je geen landelijke toelatingstoetsen te maken, maar het is wel noodzakelijk dat je dit laat weten aan de examencommissie en de coördinator van de intakeprocedure via: [email protected] én [email protected] (geef hierbij aan dat het gaat om de Vrijeschool Pabo en welke opleidingsvariant je wil volgen).

*** Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving. Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Een verzoek hiertoe kun je richten aan de examencommissie via [email protected].

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer 500,- euro. In de jaren daarna ligt dit bedrag ruim de helft lager. Voor het volgen van deze opleiding is het handig als je over een eigen computer beschikt.

Ben je van plan om te starten met deze opleiding en heb je geen recht meer op studiefinanciering (ook niet in de vorm van een lening)? Het kan zijn dat je wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming leraren via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is een gift die bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Meer informatie en de voorwaarden voor een tegemoetkoming leraren vind je op de website van DUO.