Leraar basisonderwijs lezen

Vrijstelling

De vrijstelling is toepasbaar op verschillende situaties die hieronder worden toegelicht. 

De student heeft een:

  • behaald hbo-/wo-diploma. (68 EC)
  • behaald (deel van het) diploma van de hbo-opleiding Kunstzinnige Therapie van Hogeschool Leiden. (tot max. 92 EC)
  • behaald hbo-/wo-diploma en werkzaam in het voortgezet onderwijs. (77 EC)
  • ervaring van minimaal 3 jaar onderbouw of middelbaar vrijeschoolonderwijs. (6EC)
  • behaald mbo-diploma Onderwijsassistent niveau 4. (32 EC) (indien daarna een ander hbo-/wo-diploma is behaald, dan geldt zowel de vrijstelling van mbo Onderwijsassistent als die van het hbo-/wo-diploma).

Uitgebreide informatie vind je in de bijlage ( pdf, 165 KB ), hier staan de vrijstellingen per optie uitgeschreven per fase.