Leraar basisonderwijs sportklas

Inschrijven en toelating Pabo deeltijd

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen en de aanmeldprocedure voor studiejaar 2024-2025

Ben je op zoek naar de inschrijfinformatie van onze andere opleidingsvarianten? Bekijk de inschrijfpagina’s van de Pabo voltijd of het Pabo zij-instroomtraject.

Aanmelden

Wil jij in september 2024 starten met de Pabo deeltijd? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 15 juli). Ben jij van plan om te starten in februari 2024? Bekijk dan de inschrijfinformatie voor de februari-instroom.

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

Intakeprocedure

Na je aanmelding in Studielink ontvang je een link naar de online intake. Lees de toelichting bij de vragen goed door en vul deze zo snel mogelijk in. Pas als de online intake compleet is ingevuld word je ingedeeld en gaan we aan de slag om een stageplek te zoeken. 

Lees meer over de intakeprocedure

Goed om te weten: weet je zeker dat je wilt starten met de opleiding? Meld je dan meteen aan. Op die manier kunnen wij je zo snel mogelijk de startinformatie toesturen. Het is belangrijk dat je 28 augustus en 29 augustus 2024 bij de kick off bent. We hebben gemerkt dat studenten die niet bij de kick off zijn meteen met een achterstand beginnen met de opleiding. Probeer dan ook vrij te krijgen van werk, het is inclusief overnachting (indien dat een probleem is kan daarover overlegd worden). Tijdens de kick off gaan we aan de slag met de ‘flex’-gedachte, maar ook met de digitale omgeving en het samenstellen van je leerpad voor het eerste semester. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Sara van Duijn.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina’s van Studentinschrijving.

Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, is het belangrijk dat je voldoet aan de wettelijk (landelijk) vastgestelde toelatingseisen. In onderstaande tabel kun je bekijken of jouw diploma toelating geeft tot de flexibele deeltijdopleiding tot Leraar Basisonderwijs en of jij toelatingstoets moet afleggen. 

Diploma Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden?
Hbo/wo Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Je kunt de opleiding in ongeveer 2 jaar doorlopen. 
Propedeuse pabo Je propedeuse blijft geldig waardoor je propedeutische fase van de opleiding niet opnieuw hoeft te doen. Je start in fase 2, maar je meldt je wel gewoon aan voor de start van de opleiding.
Propedeuse hbo/wo De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van je vooropleiding vóór je aan het hbo/wo startte. Zie vwo, havo, mbo hieronder om te zien óf en welke toelatingstoetsen je moet maken. Je doorloopt de opleiding in ongeveer 4 jaar.
Vwo *  Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen.  Je doorloopt de opleiding in ongeveer 4 jaar.
Havo * Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden als je examen hebt gedaan in de volgende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie óf natuur, leven & techniek. Als één of meerdere van deze vakken ontbreken dan kun je alleen starten met de opleiding als je de toelatingstoets(en) voor de ontbrekende vakken behaalt. Je doorloopt de opleiding in ongeveer 4 jaar.
Mbo Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden met een diploma op niveau 4 en als je de drie toelatingstoetsen (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) hebt behaald. Je doorloopt de opleiding in ongeveer 4 jaar.
Buitenlands diploma  Bekijk de informatie voor studenten met een buitenlands diploma van Studentinschrijving. 
21+ toets*** Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden als je de 21+ toets én alle drie de toelatingstoetsen hebt gehaald. Je doorloopt de opleiding in ongeveer 4 jaar.

* Heb je een vwo- of havodiploma behaald voor 2007?  Dan moet het diploma door de examencommissie beoordeeld worden. Je aanmelding wordt door studentinschrijving doorgestuurd naar de examencommissie. 

** Heb je al een Propedeuse op een andere Pabo behaald en wil je overstappen naar de Pabo Deeltijd Leiden? In dat geval hoef je geen landelijke toelatingstoetsen te maken. Je aanmelding wordt door studentinschrijving doorgestuurd naar de examencommissie.

*** Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving. Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Geef dit duidelijk aan bij inschrijving, dan neemt de examencommissie contact met je op.

Goed om te weten: indien je nog toelatingstoetsen moet afleggen, is het mogelijk dat je ondertussen van de opleiding al wel informatie krijgt over de start en de kick off op 28 augustus en 29 augustus 2024. Het verkrijgen van deze informatie betekent dan niet dat je al toegelaten bent. Daarvoor moet je echt de certificaten behaald hebben en uploaden in het systeem bij de intake.

Kosten

Zoek goed uit welk bedrag jij per jaar moet gaan betalen. Ben je bijvoorbeeld een zogenaamde 'stapelaar' dan kan het zijn dat je geen wettelijk collegegeld, maar het hogere instellingsgeld moet betalen. Op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving vind je hier meer informatie over.

Ben je van plan om te starten met deze opleiding en heb je geen recht meer op studiefinanciering (ook niet in de vorm van een lening)? Het kan zijn dat je wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming leraren via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Dit is een gift die bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Meer informatie en de voorwaarden voor een tegemoetkoming leraren vind je op de website van DUO.