Leraar basisonderwijs sportklas

Inschrijven en toelating

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure voor de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) .

Aanmelden

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) start in februari én september 2018. Ben je van plan om in september te starten? Bekijk eerst hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je (uiterlijk 15 juli 2018) aan via Studielink. Aanmelden voor de start in februari 2018 is niet meer mogelijk.

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

Intakeprocedure

Na je aanmelding in Studielink ontvang je een uitnodiging voor de online intake. Het intakegesprek doe je met je leercoach. Deze gesprekken vinden plaats bij de start van de opleiding.  

Lees meer over de intakeprocedure

Goed om te weten: weet je zeker dat je wilt starten met de opleiding? Meld je dan meteen aan. Op die manier kunnen zo snel mogelijk een intakegesprek met je inplannen en een goed passende stageschool voor jou regelen.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina’s van Studentinschrijving.

Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, is het belangrijk dat je voldoet aan de wettelijk (landelijk) vastgestelde toelatingseisen. In onderstaande tabel kun je bekijken of jouw diploma toelating geeft tot de flexibele deeltijdopleiding tot Leraar Basisonderwijs en of jij toelatingstoets moet afleggen. Afhankelijk van je vooropleiding is het mogelijk om bepaalde vaardigheden en kennis vooraf aan te tonen tijdens het intakegesprek. Meer informatie over dit intakegesprek lees je hierboven bij het kopje 'Aanmelden'. 

Diploma Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden?
Hbo/wo Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Je kunt de opleiding in gemiddeld 2 jaar doorlopen. 
Propedeuse pabo De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van je vooropleiding vóór je aan het hbo/wo startte. Je propedeuse blijft geldig waardoor je propedeutische fase van de opleiding niet opnieuw hoeft te doen.
Propedeuse hbo/wo De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van je vooropleiding vóór je aan het hbo/wo startte. Zie vwo, havo, mbo hieronder om te zien óf en welke toelatingstoetsen je moet maken. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.
Vwo *  Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen.  Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.
Havo * Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden met de volgende vakken in je pakket: aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek. Als één of meerdere van deze vakken ontbreken dan kun je alleen starten met de opleiding als je ook de toelatingstoets(en) behaalt. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.
Mbo Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden met een diploma op niveau 4 en als je drie de toelatingstoetsen hebt behaald. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.
Buitenlands diploma  Bekijk de informatie voor studenten met een buitenlands diploma van Studentinschrijving. In het intakegesprek wordt er gekeken naar de duur van jouw opleiding. 
21+ toets*** Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden als je de 21+ toets én alle drie de toelatingstoetsen hebt gehaald. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.

* Heb je een vwo- of havodiploma behaald voor 2007?  Dan moet deze door de examencommissie beoordeeld worden. Dit kan via examencommissie.pabo@hsleiden.nl

** Heb je al een Propedeuse op een andere Pabo behaald en wil je overstappen naar de Pabo Deeltijd Leiden? In dat geval hoef je geen landelijke toelatingstoetsen te maken, maar het is wel noodzakelijk dat je dit laat weten aan de examencommissie via: examencommissie.pabo@hsleiden.nl

*** Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen (21+ toets). Meer weten? Stuur een e-mail naar de afdeling Studentinschrijving via studentinschrijving@hsleiden.nl. Je ontvangt dan per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten en toelichting op de toetsonderdelen. Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Een verzoek hiertoe kun je richten aan de examencommissie via examencommissie.pabo@hsleiden.nl

Kosten

Zoek goed uit welke bedrag jij per jaar moet gaan betalen. Ben je bijvoorbeeld een zogenaamde 'stapelaar' dan kan het zijn dat je geen collegegeld, maar het hogere instellingsgeld moet betalen. Op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentinschrijving vind je hier meer informatie over.

Ben je van plan om te starten met deze opleiding en heb je geen recht meer op studiefinanciering (ook niet in de vorm van een lening)? Het kan zijn dat je wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming leraren via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Dit is een gift die bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Meer informatie en de voorwaarden voor een tegemoetkoming leraren vind je op de website van DUO.