Hogeschool Leiden

Human Resource Management

Met arbeid ontwikkelen mensen zichzelf, doen ze sociale contacten op en verdienen ze een inkomen. Bij Human Resource Management is die werkende mens jouw doelgroep. Organisaties vragen steeds meer om flexibele, kritische en onderzoekende medewerkers die snel inspelen op veranderingen. HRM-professionals gaan mee met deze veranderingen en stimuleren mensen het maximale uit hun loopbaan te halen. Je houdt je onder andere bezig met arbeidscontracten, ziekteverzuim en talentontwikkeling.

Ben jij geïnteresseerd in mensen? Heb je overtuigingskracht en snel inzicht in zaken? En hou je van afwisseling? Dan is de opleiding Human Resource Management van Hogeschool Leiden iets voor jou. Alleen bij Hogeschool Leiden ga je in het eerste jaar van HRM 30 dagen op oriëntatiestage. Zo weet je zeker dat deze opleiding en het beroep bij je past en doe je praktijkervaring op.

Toekomstmogelijkheden HRM

Organisaties vragen steeds vaker om flexibele, breed inzetbare medewerkers die, door hun onderzoekende en kritische houding, snel kunnen inspelen op veranderingen. Op hun beurt verwachten medewerkers veel van hun werkgevers als het gaat om een zinvolle en uitdagende werkomgeving, mogelijkheden voor (persoonlijke) ontwikkeling en om passende beloningsvormen.

Je kansen voor de toekomst zijn goed. De meeste studenten vinden binnen een jaar na afstuderen een passende baan. Je kunt overal binnen het brede terrein van arbeidsrelaties terecht komen, zoals:

- HRM'er,

- P&O'er,

- personeelsfunctionaris,

- loopbaanadviseur,

- intercedent,

- arbeidsbemiddelaar,

- medewerker UWV WERKbedrijf,

- recruiter,

- zelfstandig HR-professional (zzp'er).

Zie hier dus de uitdaging voor de HR-professional om zowel de behoeftes van organisaties als (individuele) medewerkers op elkaar af te stemmen en hen te ondersteunen om het maximale te halen uit de organisatie of hun loopbaan. Werving en selectie, talentmanagement, loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling, prestatie- en beloningsbeleid, organisatie- en cultuurverandering zijn dan ook enkele activiteiten waarmee de HR-professional dit kan realiseren.

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.