Toegepaste Psychologie

Beroepscompetenties Toegepaste Psychologie

Tijdens de opleiding ontwikkel je de competenties die je nodig hebt om jouw beroep straks met succes uit te oefenen. 

Welke competenties zijn belangrijk voor een toegepast psycholoog?

Een toegepast psycholoog onderscheidt zich door zijn specifieke expertise op het gebied van beoordelen en beïnvloeden van het gedrag van mensen in hun sociale omgeving. Onderzoeksvaardigheden zijn een generieke competentie die een toegepast psycholoog in elke context kan inzetten ter ondersteuning van het beoordelen en beïnvloeden van gedrag. Als professional kenmerkt de toegepast psycholoog zich door een onderzoekende en ondernemende houding, sensitiviteit, gerichtheid op samenwerking en reflectie en ethische afweging. Ook dit is een generieke competentie die een toegepast psycholoog altijd en overal inzet.

De toegepast psycholoog beschikt samengevat over de volgende competenties:

  • het beoordelen van gedrag
  • het beïnvloeden van gedrag
  • het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek
  • professioneel werken

Landelijke afspraken

Deze beroepscompetenties zijn leidend voor alle hbo-bacheloropleidingen Toegepaste Psychologie in Nederland. Dat betekent dat alle studenten deze competenties bezitten op het moment dat ze afstuderen. De weg waarlangs studenten deze competenties ontwikkelen en de accenten die daarbij gelegd worden, verschillen per hogeschool. Elke afgestudeerde toegepast psycholoog moet competent kunnen handelen maar het is aan de afzonderlijke instellingen om te bepalen hoe ze de competenties concreet invullen.

Hogeschool Leiden