Studenten Toegepaste Psychologie in de klas

Masterprogramma's Universiteit Leiden

Er zijn twee mogelijkheden om door te stromen naar één van de masterprogramma’s van de opleiding Psychologie van de Universiteit Leiden.

Drempelloos doorstromen met de pre-universitaire minor

Als student van de opleiding Toegepaste Psychologie kun je in de hoofdfase van je studie kiezen voor de pre-universitaire minor (30 EC). Hiermee kun je  drempelloos instromen in de vier niet-klinische masterspecialisaties. 

Je komt hier alleen voor in aanmerking als je:

  • de pre-universitaire minor hebt gevolgd en behaald
  • je scriptie dient tevens te zijn 'meegelezen' door de Universiteit Leiden, als voorbereiding op je universitaire studie
  • wordt toegelaten door de toelatingscommissie van de Universiteit Leiden. (In de toelatingscommissie zitten de hoofdopleiders van de specialisaties. De toelatingscommissie neemt een besluit dat is gebaseerd op het dossier van de kandidaat).

Hierna hoor je of je definitief zult worden toegelaten tot de door jou gekozen specialisatie van de Universiteit Leiden.

Pre-masterprogramma Universiteit Leiden

Je kunt er ook voor kiezen om na het behalen van je hbo-diploma Toegepaste Psychologie bij Hogeschool Leiden deel te nemen aan het pre-masterprogramma van Universiteit Leiden. De pre-master bereidt voor op toelating tot één van de specialisaties van de MSc in Psychology, zowel de klinische als de niet-klinische specialisaties. 

Tijdens de pre-master volg je cursussen zoals Psychodiagnostiek, Stress Gezondheid en Ziekte, Consciousness, Developmental Psychopathology. Daarnaast neem je deel aan een specialisatiecursus voor de beoogde masterspecialisatie (10 EC) en een bachelorproject.
Meer informatie over het pre-masterprogramma Psychologie UL