Toegepaste Psychologie Duaal Politie

Toegepaste Psychologie voor politiemedewerkers (duaal)

Sinds 2013 beschikt Hogeschool Leiden over een duale opleiding Toegepaste Psychologie speciaal voor mensen die werkzaam zijn in de politiepraktijk. Het gaat om een geaccrediteerde bachelor op hbo-niveau. De kennis die de deelnemende politiemedewerkers hierbij op doen, is in de dagelijkse werkpraktijk meteen te vertalen naar praktische vaardigheden. Zo leren ze onder andere om beter te analyseren vanuit een psychologische invalshoek en doelgericht te werken aan effectieve oplossingen in alle facetten van het politiewerk.

Goed om te weten: het eerstvolgende startmoment van deze opleiding is september 2023.

Politiewerk is mensenwerk

Waarom een duale opleiding voor politiemedewerkers?

Nederland veiliger maken, dat is waar de politie voor staat en wil staan. ‘Waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat’ luidt het parool. Belangrijk doelstellingen zijn:

  • resultaten bereiken en vertrouwen wekken;
  • in elke situatie alert en slagvaardig optreden;
  • betrokken en daadkrachtig helpen, de-escalerend werken en alleen als het niet anders kan geweld gebruiken;
  • intensief samenwerken met burgers en partners vanuit betrokkenheid, informatie delen en wederkerigheid;
  • leren, innoveren en vertrouwen op haar professionals;
  • één korps te zijn: van wijk tot wereld. Lokaal verankerd en (inter)nationaal verbonden’.

De politie werkt er ieder dag hard aan om deze te behalen.

Ontwikkelingen in het werkveld

In de afgelopen jaren is het politiewerk aanzienlijk veranderd en is de complexiteit van het werk toegenomen. Dit zorgt ervoor dat het op bepaalde terreinen noodzakelijk is om het opleidingsniveau te verhogen. De burgemeesters zien graag meer politiemensen met HBO-niveau in de wijk. De politie werkt samen met vele partijen om de taakstelling van de politie te realiseren. Dat betekent dagelijks samenwerken met professionals in de keten en in diverse netwerken.

Binnen hun verantwoordelijkheden kunnen en moeten politiemensen toenemend naar eigen inzicht handelen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is scholing nodig. Het duale opleidingstraject Toegepaste Psychologie, met veel oog voor het politiewerk, draagt hier aan bij.

Ted

Kennis van Toegepaste Psychologie is een meerwaarde in de uitvoering van het politiewerk, omdat je wellicht beter het gedrag van de ander kunt begrijpen en beïnvloeden waarbij je de kans vergroot dat je bereikt wat je wilt bereiken. De opleiding levert professionals in de gedragskunde af en dat betekent dat de complexiteit van de wereld en de mens veel beter wordt begrepen.

Ted

Ted voltooide in 2017 de duale opleiding voor politiemedewerkers. Hij vertelt meer over de relatie tussen toegepaste psychologie en het politiewerk. Lees het verhaal van Ted.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Politiemensen die de duale opleiding Toegepaste Psychologie volgen zijn pioniers binnen de organisatie van de Politie omdat zij hun deskundigheid als politieman of –vrouw uitbreiden met specifieke deskundigheid op het terrein van het beoordelen en beïnvloeden van gedrag met behulp van psychologische kennis, vaardigheden en houding.

Léon

De opleiding heeft me geleerd om over mijn eigen mening of beeld heen te stappen. Ik kreeg de kans om vanuit andere perspectieven naar situaties te kijken en heb daardoor een bredere blik ontwikkeld. Door dat en door de aangereikte theorie, ben ik sterker geworden in het verbinden met anderen.

Léon

Meer weten

Heb je vragen of wil je meer informatie over het duale opleidingstraject Toegepaste Psychologie voor politiemedewerkers? Neem contact op met:

  • Lia Dickhoff, coördinator duale opleiding Toegepaste Psychologie, e: [email protected]

Bekijk het programma |  Lees meer over de leerlijnen | Inschrijven en toelating