Leraar basisonderwijs lezen

Hoofdfase verkorte deeltijd Lerarenopleiding Basisonderwijs

Tijdens het tweede jaar ligt de focus op het individuele kind en hoe jij als leerkracht tegemoet komt aan zijn of haar onderwijsbehoefte. Jouw visie op onderwijs neemt steeds duidelijkere vormen aan en je weet waar jouw passie en ambities in het onderwijs liggen.

Lesprogramma

Iedere dinsdag-, en donderdagavond krijg je college over de volgende thema's:

  • (H)erkennen van verschillen
  • Omgaan met verschillen
  • Visies en onderwijsconcepten

Je gaat in het tweede jaar aan de slag met projectonderwijs. De start van het project vindt plaats op de pabo en krijgt een uitwerking in de stage.
In dit jaar komt ook de module Godsdienst en levensbeschouwing aan bod.

Stage

De eerste helft van het studiejaar loop je stage in groep 3, 4 of 5. Je loopt één dag per week stage en eindigt in januari met een volle week stage. Tijdens de laatste fase van de studie loop je stage in de bouw van jouw voorkeur. Het stagevolume neemt toe: je loopt twee dagen per week stage en eindigt weer met een volle week stagelopen.

Eindassessment

Laatste onderdeel van de opleiding is het eindassessment. Dit bestaat uit het samenstellen van een bekwaamheidsdossier, een praktijkbezoek tijdens de stageweek van een assessor en een afstudeerpresentatie.
Heb je dit allemaal goed afgerond en heb je alle punten behaald, dan ben je Bachelor of Education in Primary Schools!