Hogeschool Leiden

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd

  • Deeltijd
  • Nederlandstalig
  • 2 - 4 jaar
  • Bachelor of Education in Primary Schools

In het kort

Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke maatschappelijke taak waarin jij het verschil kunt maken. De deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs bereidt jou hier optimaal op voor. Hoe sta je voor de klas, hoe neem je leiding over een groep en hoe breng je jouw kennis over op de ander? Ons programma is flexibel in te richten afhankelijk van jouw leerbehoefte, werkervaring en persoonlijke situatie. Alles om jou in staat te stellen om je lesbevoegdheid te halen naast je baan.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Heb jij passie voor het leraarschap en beschik je over een flinke dosis doorzettingsvermogen? Onze studenten verschillen in leeftijd, vooropleiding, culturele achtergrond en motivatie om te starten met de studie. Heb je al een afgeronde hbo- of wo-opleiding? Dan kun je de opleiding in twee jaar doorlopen. Heb je daarnaast een baan in het onderwijs, dan kun je ook kiezen voor het zij-instroomtraject. Het aanmelden hiervoor verloopt via jouw school/werkplek.

Wat levert het volgen van de Pabo deeltijd je op?

Het beroep van leraar verandert voortdurend. Die verandering vraagt om een flexibele houding en tegelijkertijd een stevige pedagogische én (vak)didactische basis. Behalve kennisoverdrager, ben je ook pedagoog. Je begeleidt kinderen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook ga je in gesprek met ouders over de voortgang van hun kind en overleg je met collega’s over actuele vraagstukken die spelen in jouw organisatie. Samen denk je na over onderwijsvernieuwingen die het programma en de didactiek nog krachtiger kunnen maken. De flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs bereidt jou optimaal voor op deze uitdagende baan. Als student van de deeltijdopleiding kun je met alle ervaring die je meebrengt meestal echt een meerwaarde bieden voor het onderwijs.

Met de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs werk je aan jouw toekomst binnen het onderwijs en je professionele ontwikkeling. Na het behalen van je bachelor degree mag je in alle groepen op de basisschool lesgeven. Van vierjarige kleuters tot dertienjarigen van groep 8. Ook ben je bevoegd om onderwijs te verzorgen bij instellingen in het speciaal basisonderwijs, in voorgezet onderwijs (onderbouw) en centra voor kinderopvang.

 Na afronding van de opleiding weet jij onder andere hoe je:

  • inspirerend onderwijs kan verzorgen
  • onderwijs ontwikkelt dat leerlingen uitdaagt en hen leert om zelf na te denken en keuzes te maken
  • kunt bepalen welke leerlingen extra aandacht of juist extra uitdaging nodig hebben
  • gesprekken voert met leerlingen en ouders (ook als het gaat om 'moeilijke' onderwerpen)

Onze ervaring is dat de meeste deeltijdstudenten kiezen voor deze opleiding vanuit passie voor dit vak én vanuit die gedrevenheid goed in staat zijn om hun eigen leren aan te sturen. Daarop zijn de lessen aangepast. Het is aan jou en je ‘eigen-wijsheid’ om onderwijsonderdelen te bereiken op de manier die bij jou past. Meer hierover lees je bij het onderdeel Opbouw studie.

Na je opleiding heb je allerlei specialisatiemogelijkheden. Zo kun je je specialiseren als intern begeleider, remedial teacher, coördinator op het gebied van rekenen en taal of als directielid. Samen met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden verzorgen we tal van nascholingscursussen voor professionals in het onderwijs. Dat kan variëren van doorgroeien tot bouwcoördinator of directeur of een specialist op het gebied van moderne media.

Wil je doorstuderen aan de universiteit? Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee je jezelf verder kunt specialiseren of juist verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een master op het gebied van orthopedagogiek, onderwijskunde of pedagogisch leiderschap. Meestal volg je eerst een schakeljaar. Of je kiest voor een master op hbo-niveau.

Welk bedrag je betaalt aan collegegeld is van verschillende factoren afhankelijk, zoals je vooropleiding en nationaliteit.

Ben je van plan om te starten met deze opleiding en heb je geen recht meer op studiefinanciering (ook niet in de vorm van een lening)? Het kan zijn dat je wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming leraren via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Dit is een gift die bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Meer informatie en de voorwaarden voor een tegemoetkoming leraren vind je op de website van DUO.

Maak kennis met de opleiding

Heb jij de ambitie om je pedagogische en didactische competenties te ontwikkelen? Bezoek een Open Dag of Informatieavond en maak kennis met onze deeltijdopleiding, hogeschool, docenten en studenten. Je kunt bij hen terecht voor meer informatie en persoonlijk advies. Ook is het aan te raden om een dag mee te lopen op een basisschool en de leerkrachten te spreken. Op die manier krijg je een realistisch beeld van het beroep en weet je beter waar je voor kiest. 

Hogeschool Leiden

Voor cijfers, onder andere over de studenttevredenheid, het studiesucces en arbeidsmarktperspectief van de opleiding, kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Opbouw programma

De flexibele deeltijdopleiding bestaat uit vier fases: Oriënteren op beroep, Leraarschap, Creëren van leren en Visie en ambitie. Elke fase is opgebouwd uit een generieke, een vakspecifieke lijn en een meesterproef. Wekelijks heb je een vaste lesdag op woensdag. Daarnaast loop je minimaal een dag per week stage. Het tempo waarin je de opleiding doorloopt verschilt per student. Dit is afhankelijk van je kennis, ervaring en diploma’s. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bachelor afgerond, dan is het mogelijk om de opleiding in twee jaar te doorlopen.

Goed om te weten: de meeste deeltijdstudenten kunnen een baan van maximaal drie dagen per week combineren met deze studie. En dat kan best pittig zijn. Meer hierover lees je onder Planning onderwijsactiviteiten.

Bij de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Leiden krijg jij onderwijs dat jou optimaal voorbereidt op het onbekende, de maatschappij en de leerkracht van morgen. De focus tijdens de opleiding ligt op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding. Met name competenties zoals creativiteit, flexibiliteit en onderzoekend en innoverend vermogen spelen een belangrijke rol binnen het leerproces. Dat proces ziet er voor iedere student anders uit. In het onderwijsprogramma is dan ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen keuzes en het ontwikkelen van algemene (inhoudelijke) kennis.

Als leraar basisonderwijs is het belangrijk dat jouw taal- en rekenvaardigheden op het juiste niveau zijn. Als pabostudent ben je verplicht om in het eerste jaar de basisvaardigheidstoets rekenen en de HBO-taaltoets te behalen. 

Kies je eigen leerpad

Binnen het programma werken we met verschillende leerpaden: contactonderwijs, digitale leerpaden en leren in de praktijk. Afhankelijk van jouw leervoorkeur kies je per onderwijsonderdeel welke manier van leren het beste bij jouw past. Daarnaast krijg je tijdens de vaste lesdag, op woensdagmiddag en -avond, de kans om te leren in een leergemeenschap. Samen met je docenten en medestudenten bespreek je de ervaringen en de uitdagingen die je tijdens het werkplekleren opdoet. De vraagstukken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan relevante theorieën. Ook is er ruimte om jouw vaardigheden te oefenen en verder uit te bouwen. 

De deeltijdopleiding is opgebouwd uit vier fases van 60 EC (European Credit waarbij 1 EC staat voor een studiebelasting van +/- 28 uur). De meeste studenten kunnen een baan van maximaal drie dagen per week combineren met deze studie. De studiebelasting hangt af van je studietempo, en hoe je stagelopen naast je werkende en privéleven weet in te vullen. 

Les- en stagedagen

De vaste lesdag van deeltijdopleiding is woensdag van 14.00 tot 21.00 uur. Daarnaast begin je direct bij de start van de opleiding met je stage op de werkplek. Je loopt minimaal één dag per week stage, deze stagedag bepaal je in overleg met de stageschool en je eventuele werkgever. Het is ook mogelijk om meerdere dagen stage te lopen. 

Introductie en rooster

Voor het begin van de opleiding start je al met het introductieprogramma. Tijdens dit programma word je wegwijs gemaakt in de opleiding. Aan het begin van het studiejaar ontvang je een jaarplanning waarin de collegeweken, toetsweken en vakantieweken staan.

Gedurende de opleiding krijg je begeleiding van een vast team van professionals uit uiteenlopende expertisegebieden. Daarnaast kun je met je vragen ook terecht bij je leercoach. Deze coach begeleidt je tijdens de opleiding en brengt ook twee keer per half jaar een bezoek bij jouw stageplaats. Ook vanuit de stageplek zelf heb je een mentor. Deze persoon begeleidt je met de leeruitkomsten op de stage.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Naast de flexibele deeltijdopleiding wordt opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) nog in een aantal andere varianten aangeboden. Zo kun je kiezen voor een studieprogramma dat goed aansluit op jouw opleidingsachtergrond en ervaring.

Zij-instroom

Als je een hbo- of wo-opleiding hebt afgerond, kun je ook in aanmerking komen voor het zij-instroomtraject Leraar Basisonderwijs. In dit traject combineer je de opleiding met een baan op een basisschool.

Voltijd

Ben je net klaar met een opleiding in het voorgezet onderwijs? De voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs richt zich op mensen die pas net beginnen met hun (studie)loopbaan.

Academische Pabo

In het opleidingstraject van de Academische Pabo combineer je de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) van Hogeschool Leiden en de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Vrijeschool Pabo

Wil jij graag aan de slag bij een vrijeschool? Bekijk dan de mogelijkheden van de Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden. 

Word ook leraar basisonderwijs!

Voldoe jij aan de toelatingseisen en wil jij het maximale uit je loopbaan halen?

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens je opleiding bij de Pabo deeltijd kun je gebruik maken van de verschillende faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Heb jij interesse om ervaring op te doen in het internationale werkveld? Zowel de opleiding als het International Office van Hogeschool Leiden bieden ondersteuning hierbij. Verder ligt onze hogeschool ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen, is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.