Basisschool kind

Leraar Basisonderwijs (Pabo): zij-instroom

 • Opleiding
 • Traject op maat
 • Start diverse data
 • Duur max. 2 jaar
 • Nederlandstalig
 • Getuigschrift

In het kort

Heb je een hbo- of wo-diploma en wil je binnen twee jaar je onderwijsbevoegdheid halen? Dan is het zij-instroomtraject misschien iets voor jou! In dit traject sta je direct als leraar voor de klas en volg je daarnaast een dag per week onderwijs bij de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs, of Spring PO.

Ook kun je kiezen voor een academische route waarbij je extra wetenschappelijke kennis opdoet. Meer hierover lees je verder op de pagina bij "Programma" onder het tabblad "Optie Academische route".

Let op: aanmelden voor het zij-instroomtraject verloopt via de school waar je werkt, niet via Studielink.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Het zij-instroomtraject is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in het onderwijs of in een ander beroep en bij wie het hart ligt bij de (leer)ontwikkeling van kinderen!

Een geschiktheidsonderzoek is onderdeel van dit traject. Meer hierover lees je bij het onderdeel Programma.

Overweeg je een carrièreswitch, maar wil je eerst het onderwijs ontdekken? Geef je dan op voor Expeditie Leerkracht! Een speelse en actieve Tweedaagse waarin je inzicht krijgt in je eigen kunnen en leerpunten en zo werkt aan de basis van een vliegende start.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses. Het expertteam werkt daarbij nauw samen met onze partners uit het werkveld. Zo kunnen we optimaal inspelen op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons actuele opleidingsaanbod.

Wat je leert

Het beroep van leraar verandert voortdurend. Die verandering vraagt om een flexibele houding en tegelijkertijd een stevige pedagogische én (vak)didactische basis. Behalve kennisoverdrager, ben je ook pedagoog. Je begeleidt kinderen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook ga je in gesprek met ouders over de voortgang van hun kind en overleg je met collega’s over het onderwijs en actuele vraagstukken die spelen in jouw organisatie. 

Je eigen leerrroute uitstippelen

Tijdens het zij-instroomtraject van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) werk je aan jouw toekomst binnen het onderwijs en je professionele ontwikkeling. Gedurende het traject stippel jij je eigen leerroute uit en je volg je onderwijs bij de flexibele deeltijdopleiding van de opleiding Leraar Basisonderwijs. 

Na het behalen van je getuigschrift (baccalaureus) mag je in alle groepen op de basisschool lesgeven. Van vierjarige kleuters tot en met dertienjarigen van groep 8. Ook ben je bevoegd om onderwijs te verzorgen in het speciaal onderwijs.

Andere opleidingen en nascholingen

Naast dit zij-instroomtraject zijn er nog een aantal andere mogelijkheden om leraar basisonderwijs te worden. Denk aan de:
Leraar Basisonderwijs (Vrijeschool Pabo): zij-instroom voor vrijeschool onderwijs
- Leraar Basisonderwijs: Spring PO zij-instroom voor vormend en vernieuwend onderwijs, of
- Flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs
Zo kun je kiezen voor een studieprogramma dat goed aansluit op jouw opleidingsachtergrond, ervaring en wensen.

Jezelf verder ontwikkelen binnen jouw vakgebied? Vanuit Centrum onderwijs & innovatie Leiden (COIL) bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht van COIL.

Programma

Als zij-instromer van de Pabo Leiden volg je de meeste lessen samen met de studenten van de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs. Welke onderdelen je volgt, is afhankelijk van wat er in jouw scholingstraject nodig is. Denk hierbij aan vakken zoals rekenen, taal, pedagogie en didactiek.

 

Zij-instroom is altijd een combinatie van werk en opleiding. Je wordt hiervoor aangemeld door de school waar je werkt. 

Toelatingseisen
Om in aanmerking te komen voor het zij-instroomtraject is het voorwaardelijk dat: 

 • je in het bezit bent van een bachelor of master degree (hbo- of wo-niveau)
 • je een baan hebt bij een basisschool van minimaal drie dagen per week
 • jouw werkgever vold​oende mogelijkheden heeft om je te begeleiden tijdens de opleiding en bereid is om de kosten voor het geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject te dragen. Jij, de school waar je gaat werken en de opleiding tekenen hiervoor een tripartite-overeenkomst.

Heb je nog geen baan bij in het basisonderwijs? Dan is het belangrijk dat je eerst een basisschool vindt die bereid is om je te begeleiden tijdens de opleiding en de kosten voor het geschiktheidsonderzoek en het opleidingstraject op zich te nemen. De school kan hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden voor een subsidie zij-instroom vind je op duo.nl

Voorafgaand aan het zij-instroomtraject vindt een geschiktheidsonderzoek plaats. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of je voldoende basisvaardigheden hebt om direct als leraar aan de slag te gaan. Ook willen we vaststellen of je de potentie hebt om je binnen twee jaar te ontwikkelen tot een startbekwame leraar. 

Om het niveau van jouw rekenvaardigheden te beoordelen is de toets rekenen-wiskunde (Wiscat) ook onderdeel van het onderzoek. Deze toets moet met een voldoende worden afgerond.

Voorwaarden deelname geschiktheidsonderzoek

Om deel te nemen aan het geschiktheidsonderzoek dien je in het bezit te zijn van een hbo- of wo-diploma (van een door de NVAO erkende opleiding). Daarnaast heb je een school of schoolbestuur bereid gevonden die samen met jou het zij-instroomtraject wil ingaan en je een aanstelling kan bieden als leerkracht in het primair - of voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt je voldoende begeleiding.

Buitenlands diploma

Mocht je je bachelor of master in het buitenland hebben behaald, dan vragen wij om een gewaarmerkt kopie van je diploma of een waardering van je diploma bij DUO of Nuffic. Ook kan het zijn dat we je vragen een NT2-examen te doen. Op de pagina Studenten uit het buitenland van de afdeling Studentinschrijving vind je hier meer informatie over. Of bel ons voor overleg.

Advies omvang aanstelling

Wij adviseren je om drie dagen per week als leraar te werken. Dit zorgt ervoor dat je de nodige verdieping bereikt en het geeft je de gelegenheid om opleiding en werk goed te kunnen combineren.

Bij een positieve afronding van het geschiktheidsonderzoek kun je beginnen aan het zij-instroomtraject. Je hebt hier twee jaar de tijd voor.

Van start!

In de eerste fase van de opleiding volg je onderwijs op maat en stel je met je leercoach jouw scholingsplan samen. Vervolgens stippel je je eigen leerroute uit en volg je je onderwijs bij de flexibele deeltijdopleiding van de pabo. Afhankelijk van je scholingsplan en leerroute zullen jouw lessen op woensdag tussen 14:00 en 22:00 plaatsvinden op de hogeschool. Onder begeleiding van je leercoach kom je daarnaast nog wekelijks of tweewekelijks een uur bijeen in je stamgroep en kan je rekenen op een dag zelfstudie (thuis).

Het onderwijs is verdeeld over een aantal perioden. Voorafgaand aan iedere periode stel je jouw persoonlijke leerroute samen. Daarnaast krijg je begeleiding in de praktijk, in samenwerking met de basisschool. Je studieprogramma is gericht op het ontwikkelen van de leraarsbekwaamheden, afhankelijk van de eigen competenties en de mogelijkheden binnen de school. De landelijke basisvaardighedentoets rekenen en de hbo-taaltoets zijn een verplicht onderdeel binnen het onderwijsprogramma.

De afronding
Aan het eind van het zij-instroomtraject toon je in het bekwaamheidsonderzoek aan dat je je hebt ontwikkeld tot startbekwaam leraar. Je ontvangt een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek van de opleiding tot leraar basisonderwijs en daarmee heb je een lesbevoegdheid voor al het primair onderwijs in Nederland (titel: baccalaureus). Daarnaast ben je ook bevoegd om als leerkracht onderwijs te verzorgen in het speciaal onderwijs (sbo, so en vso).

Vind je het belangrijk dat je na de opleiding ook de titel Bachelor of Education mag voeren? Bekijk dan de mogelijkheden van onze flexibele deeltijdopleiding.

De lessen zijn op woensdagmiddag/-avond. Hoeveel lessen je op een dag hebt, hangt af van je rooster. De opleiding heeft startmomenten in september, november, februari en mei.

Aanmelden
Het zij-instroomtraject begint met een verzoek tot toelating. De school waar je werkt stuurt hiervoor een mail naar [email protected]. Het is belangrijk dit hierin in ieder geval de volgende gegevens worden vermeld:

 • de naam en het adres van de school
 • de naam en contactgegevens van de contactpersoon van de school
 • de naam en contactgegevens van jou (de kandidaat) 

Wij sturen hen vervolgens een link toe naar het digitaal aanmeldformulier. Ook vragen wij om een uittreksel of kopie van je diploma (dit kun je digitaal opvragen bij het diploma register van DUO) én een getekende opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging sturen wij je werkgever toe.

Deadline aanmelding:

 • Start 4 september 2024: aanmelden voor 17 mei 2024
 • Andere startmomenten zijn in november, februari en mei.

Data wiscat:

 • Start 4 september 2024: 24 mei om 16.00 uur. Herkansing: 7 juni om 16.00 uur.

Wil je binnen het zij-instroomtraject naast de praktijk ook extra wetenschappelijke kennis opdoen en academische vaardigheden ontwikkelen? Kies dan voor onze academische route. Vanaf september 2022 starten we met een academische route waarin twee leeruitkomsten zijn opgenomen.

Hierbij kies je in de eerste fase van de opleiding ‘Rekenen oudere kind’ en in de laatste fase van de opleiding ‘Pedagogisch handelen – passend onderwijs’. Tijdens deze twee leeruitkomsten krijg je onderwijs van een docent van de Hogeschool Leiden en een universitair docent van de Universiteit Leiden.

Na het afronden van beide leeruitkomsten ontvang je een door de opleiding uitgegeven certificaat.

Meld je aan

Wil je je aanmelden voor het zij-instroomtraject? Check hierboven de werkwijze en kijk of je voldoet aan de toelatingseisen. Heb je hierover vragen, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wil je telefonisch advies? Laat in de e-mail je telefoonnummer achter en eventueel daarbij een geschikt tijdstip waarop we je kunnen terugbellen. 

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten gelden de algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden. De uiterste inschrijfdatum is gelijk aan de startdatum van de opleiding/cursus.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan het zij-instroomtraject? Bekijk hier de praktische informatie over aanmelding, de kosten en subsidie.

Aanmelding: de school of het schoolbestuur meldt jou per e-mail bij ons aan voor het geschiktheidsonderzoek. Wij sturen hen vervolgens een link toe naar het digitaal aanmeldformulier. Meer informatie hierover vind je onder Programma.

Kosten: het geschiktheidsonderzoek kost € 2000, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. De kosten voor opleiding bedragen € 12.500 (€ 6250 per studiejaar). 

Subsidie: je werkgever kan bij DUO subsidie aanvragen voor het zij-instroomtraject. Dit kan vanaf de start van de opleiding en is alleen mogelijk als je de afgelopen twee jaar niet ingeschreven hebt gestaan bij een lerarenopleiding, tenzij je die opleiding hebt afgerond.

Carrièreswitch: overweeg je een carrièreswitch, maar wil je eerst het onderwijs ontdekken? Geef je dan op voor Expeditie Leerkracht! Een speelse en actieve Tweedaagse waarin je inzicht krijgt in je eigen kunnen en leerpunten en zo werkt aan de basis van een vliegende start.

Contact: heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marina Boekenstijn, Thamar Boonzaaijer of Wendy van Staden via [email protected]!