Leraar basisonderwijs kleine tafel

Intakeprocedure flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Het beroep van leraar basisonderwijs is een prachtig beroep en tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid. Hogeschool Leiden stelt daarom hoge eisen aan haar studenten. Wij verwachten van jou een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Jij voedt straks de toekomstige generatie op. Bij de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) werken we met een intakeprocedure. 

Meer informatie over de andere inschrijfprocedures vind je bij Pabo voltijd, de Academische pabo of de Vrijeschool pabo zelf.

Intakeprocedure

De intakeprocedure voor de Pabo deeltijd is een online proces. Na je aanmelding in Studielink ontvang je een link naar een online vragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld als voorbereiding op de opleiding, om je goed te laten nadenken over waarom je dit wilt.

De vragenlijst bestaat onder andere uit vragen over je studieachtergrond en over wat je voorbereiding is geweest. Ook wordt er gevraagd naar de dagen die je beschikbaar bent voor stage en of je bij een Open Dag bent geweest. Is dat laatste niet het geval, bezoek de Open Dag dan alsnog. Het helpt in het beslisproces, omdat de flexibele deeltijd echt een ander type opleiding is en niet voor iedereen geschikt. Het is belangrijk dat je voor onze opleiding kiest omdat de vorm bij je past, niet omdat Leiden dichtbij is of omdat de woensdag je goed uitkomt.

Na de start van de opleiding kijkt een docent naar jouw kennis, ervaring en diploma's. Aan de hand hiervan is het mogelijk om een persoonlijk leerpad uit te stippelen (dit gebeurt pas na de start van de opleiding, niet eerder).  

Let op: heb je geen afgeronde hbo- of wo-opleiding? Kijk dan goed bij de toelatingseisen

Vragen?

Heb je vragen over de intakeprocedure die niet beantwoord worden op deze pagina, neem dan contact met ons op via [email protected].

Naar de informatie over Inschrijven en toelating