Leraar basisonderwijs kleine tafel

Iets voor jou?

Wat maakt een leraar een goede leraar? En hoe word je zelf zo’n goede leraar? Tijdens de opleiding bieden we je de meest actuele kennis en inzichten, en helpen we je jouw eigen ontwikkeling als mens en leraar vorm te geven.
We verwachten van onze studenten een goede algemene ontwikkeling, doorzettingsvermogen en leergierigheid. Als toekomstig leraar ben je nieuwsgierig. Naar je medemens, de wereld om je heen en vooral naar kinderen.

Een dag meelopen op een basisschool en de leerkrachten te spreken helpt om een meer accuraat, realistisch beroepsbeeld te krijgen. We adviseren dit zeker te doen.

Lees hier meer over het zij-instroomtraject.

Een leerkracht op niveau!

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Hierdoor vragen wij van onze studenten een hoog instroomniveau voor taal en rekenen. Landelijk geldt er een verplichte rekentoets in het eerste jaar, als opleiding kennen wij ook een HBO-taaltoets. Wie goed voorbereid de rekentoets wil doen, volgt de zomercursus. Een week lang krijg je college in rekenen en wiskunde, de rekentoets wordt daarna afgenomen. Haal je deze toets in het eerste studiejaar niet, dan moet je onze opleiding verlaten. Deelname aan de zomercursus is niet verplicht, het vergroot de kans op slagen natuurlijk wel. De taaltoets kent een online leeromgeving, en kun je  zelfstandig doen.

Lees meer over de zomercursus

Studiepunten en portfolio

Elke hbo-opleiding bestaat uit 240 studiepunten. Voor de deeltijd pabo moet je binnen twee jaar 120 punten halen. Daarnaast toon je aan, aan de hand van een portfolio, dat je bekwaam bent in onderdelen als communicatie, onderzoek- en studievaardigheden. Deze onderdelen zijn in de meeste gevallen tijdens de voorgaande studie op hbo/wo-niveau aan bod gekomen. Met dit portfolio kun je de benodigde extra 120 punten halen.
Op basis van het afleggen van ons onderwijsprogramma inclusief het portfolio, kun je 240 studiepunten behalen.

Ontbrekende onderdelen in je portfolio?

Wanneer je begint met de opleiding krijg je van ons informatie over de criteria waaraan je moet voldoen om deze studiepunten te behalen. De examencommissie kent per onderdeel de studiepunten toe (natuurlijk als aan de criteria is voldaan). Als je jouw bekwaamheid in een bepaald onderdeel niet kunt aantonen, moet je door zelfstudie en toetsen alsnog bewijzen dat je aan de criteria voldoet. Dit kan betekenen dat de studieduur wordt verlengd.