Human Resource Management studenten in de klas

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Bekijk op deze pagina de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding Human Resource Management van Hogeschool Leiden.

Op grond van artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is elke opleiding of groep van opleidingen verplicht om voor hun opleiding(en) een OER vast te stellen.

Een OER bevat de hoofdzaken met betrekking tot het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent. In de OER komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens, de eindtermen, het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens, de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden, alsmede de geldigheidsduur van de tentamens.

Download OER HRM studiejaar 2023-2024 ( pdf, 1.18 MB )

Ben je op zoek naar een OER van een eerder studiejaar, het uitvoeringsreglement of aanvullende informatie? 
Bekijk de overzichtspagina Onderwijs- en examenregeling (OER)

Studenten zijn druk bezig

Inhoud HRM-opleiding voltijd | Docententeam HRM | Veelgestelde vragen