Hogeschool Leiden

HBO-Rechten

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 4 jaar
 • Bachelor of Laws

In het kort

Het aantal wetten en regels neemt de laatste decennia enorm toe. Meer regels betekent meer werk voor juristen. Hou jij van puzzelen en ben je niet bang voor een flinke hoeveelheid leesvoer? In vier jaar tijd leer je de fijne kneepjes van het juridische vak. Je verdiept je in Nederlandse en Europese wetten en regels en je leert een juridisch vraagstuk op te lossen. Daarnaast word je getraind in het adviseren van cliënten, zowel mondeling als schriftelijk. Mogelijkheden in de wet zoeken, boeiend, pittig en uitdagend, dat is HBO-Rechten!

Jouw toekomst

Recht is veel meer dan de zogenoemde togaberoepen (rechter, officier van justitie, advocaat). Dit zijn beroepen waarvoor een je een universitaire opleiding (WO) nodig hebt. Als hbo-jurist kun je aan de slag in allerlei beleids-, staf- of adviesfuncties bij uiteenlopende organisaties. Bij veel organisaties is er juist behoefte aan juristen op hbo-niveau. Ook de werkzaamheden die je daar kunt uitvoeren zijn breed en divers. Denk bijvoorbeeld aan: het verstrekken van juridisch advies aan een cliënt of je eigen organisatie, het verhalen van schade die iemand heeft geleden, het voorbereiden van een rechtszaak, het opstellen van een bezwaar- en beroepsschrift of het uitvaardigen van een dagvaarding. Eén ding staat echter vast: je krijgt altijd te maken met juridische regels, procedures en diverse belangen.

In het bedrijfsleven, bij de overheid of in de non-profitsector: als hbo-jurist kun je aan de slag in beleids-, staf- of adviesfuncties. Denk aan werkgevers als:

 • overheid (gemeenten, provincies, waterschappen)
 • rechtsbijstandsverzekeraars
 • gerechtsdeurwaarders
 • notariaat
 • bedrijven en non-profitorganisaties
 • juridisch loket
 • geschillencommissies
 • vakbonden

Grote dossiers over juridische kwesties aanleggen, wetteksten interpreteren en rechtszaken voorbereiden – jij doet het straks allemaal! Je bespreekt met cliënten de strategie die je volgt om een juridische zaak tot een goed einde te brengen. Gedegen kennis van een groot aantal rechtsgebieden behoort daarom tot je bagage. Als hbo-jurist combineer je een stevige dosis juridische kennis met een talent voor creatieve oplossingen.

Op zoek naar meer voorbeelden van je mogelijke takenpakket? Misschien maak jij straks een juridische analyse in een echtscheidingszaak. Of je stelt bij een rechtszaak de processtukken op en schrijft een conceptpleitnota. Maar je kan ook terecht komen als secretaris bij een bezwaarschriftencommissie bij een gemeente waar je een conceptadvies schrijft voor een beslissing op bezwaar over een omgevingsvergunning. Of je stelt de statuten op voor een studentenvereniging bij een notariskantoor. Wat spreekt jou het meeste aan? 

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de opleiding HBO-Rechten echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Bezoek de Open Dag en maak persoonlijk kennis met onze studenten en docenten, woon presentaties bij en bekijk de lokalen, collegezalen en andere faciliteiten van dichtbij. Wil je, na het bezoeken van een Open Dag, meer weten over de inhoud van de opleiding? Kom Proefstuderen. Ook is het aan te raden om een kijkje te nemen op de facebookpagina van HBO-Rechten.

Heb jij inmiddels een goed beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden? Check jouw beeld met de werkelijkheid: doe de Studiekeuzecheck!

Hoe ga jij jezelf oriënteren en welke mogelijkheden heb je daarbij? Wij maken je graag wegwijs met behulp van onze checklist Studiekeuze.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is HBO-Rechten iets voor jou?

De hbo-jurist werkt met wetten, regels en procedures. Belangrijk is dus dat je goed kunt analyseren, een juridisch vraagstuk aan een cliënt weet uit te leggen en een duidelijk advies kunt geven. Jij ziet de juridische regels en procedures als een puzzel en vindt het interessant om je daarin te verdiepen. Je kunt goed luisteren, analyseren, oplossingsgericht werken, adviseren en argumenteren. Tijdens de opleiding werk je aan jouw juridische vaardigheden, zoals het vinden en lezen van jurisprudentie. Ook heb je als jurist goede communicatieve skills nodig.

Binnen onze opleiding worden regelmatig mondelinge tentamens afgenomen. Je adviezen, betogen en analyses weet je helder en in correct Nederlands te formuleren. Taal is dan ook een belangrijk gereedschap voor de jurist, dus een goede beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar.

Verder...

 • weet je grenzen te trekken en ben je stressbestendig.
 • sta je stevig in je schoenen: je durft een beslissing te nemen.
 • ben je zorgvuldig en nauwkeurig.
 • en zeg je niet zo snel: dat kan niet of dat mag niet, maar je zoekt altijd naar de mogelijkheden in de wet.

Bij de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden leer jij om zelf je eigen richting te bepalen. Wij bieden je een uitdagende leeromgeving waarin je vaak zelfstandig aan de slag gaat én goede begeleiding. Door te kiezen voor onze hogeschool, maak jij de keuze om écht te studeren: actief en voltijds. Het is dus wel belangrijk dat die werkwijze bij je past. Herken jij jezelf in dit beeld en heb je de ambitie om jouw kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen? Dan is de opleiding HBO-Rechten iets voor jou! 

Vergelijkbare opleidingen

Twijfel je of HBO-Rechten iets voor jou is? Oriënteer je ook bij vergelijkbare opleidingen op het gebied van recht. Wil jij vooral mensen, die in de knel zitten, helpen om hun weg te vinden in de wet- en regelgeving? Misschien is de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening iets voor jou. Wil jij jouw talenten inzetten om mensen te stimuleren het maximale uit hun loopbaan te halen en organisaties te ondersteunen bij de invulling van hun personeelsbeleid? Kijk dan eens bij de opleiding Human Resource Management.

Studieopbouw

Als hbo-jurist kun je op verschillende plekken binnen het werkveld terechtkomen. Daarom maak je tijdens de opleiding HBO-Rechten kennis met uiteenlopende beroepen. Je leert de theorie, oefent praktijksituaties en je traint je professionele vaardigheden. De studie HBO-Rechten is verdeeld over vier jaar en is opgedeeld in vier studieblokken. Tijdens het eerste en tweede studiejaar leer je alle theorie en vaardigheden die je nodig hebt om een goede jurist te zijn. In het derde jaar loop je stage en in het vierde jaar besteed je je tijd aan keuzevakken en afstuderen.

Een idee krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens de studie? In het onderwijsprogramma vind je een globaal overzicht.

De opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden start breed. We nemen theoretische stof met je door, maar ook doe je al meteen vanaf het eerste jaar praktijkervaring op. Het programma is afgestemd op je toekomstige beroep en er is ruimte om je te specialiseren in de verschillende rechtsgebieden. Zo ga je bijvoorbeeld werken met casussen uit de praktijk en schrijf je juridische stukken die in de praktijk bruikbaar kunnen zijn. Ook maak je kennis met medewerkers uit de praktijk door middel van een speeddatesessie.

Onderwijsvormen

Bij HBO-Rechten ga je zelf aan de slag met een digitale leeromgeving (e-learning). Denk aan het zelfstandig bekijken van kennisclips en het uitwerken van online opdrachten zodat je de theorie beter begrijpt. Tijdens de werkcolleges en trainingen pas je de kennis die je hebt opgedaan tijdens de e-learnings toe.

Samenwerken op de Campus 

Tijdens de opleiding werk je veel samen. Met studenten van HBO-Rechten, maar ook met studenten van andere opleidingen. Er is een aparte campusruimte ingericht waar je je voorbereidt op werkcolleges en trainingen. Hiervoor is ook tijd ingepland in je rooster. Bij de onbegeleide campustijd werk je zelfstandig en er is ook een deel begeleide campustijd waarbij er een docent aanwezig is aan wie je vragen kunt stellen.

Studiepunten

In het hbo wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1 EC voor 28 studiebelastingsuren. Het eerste studiejaar (60 EC) sluit je af met een getuigschrift, de propedeuse. In de hoofdfase van de opleiding haal je nog eens 180 EC. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan mag je het getuigschrift (diploma) Bachelor of Laws in ontvangst nemen en de titel Bachelor of Laws (LLB) voeren. 

In het eerste studiejaar van HBO-Rechten ga je aan de slag met vier studieblokken. Alle eerstejaarsstudenten volgen eerst het blok Kennismaking met het Recht. Daarna volgen roulerend en op willekeurige volgorde de andere drie blokken: Consument, Leefomgeving en Veiligheid en Justitie. Naast deze studieblokken en de module ICT-vaardigheden volg je modules die voor alle opleidingen binnen de faculteit Management & Bedrijf hetzelfde zijn. Deze modules volg je samen met studenten van andere opleiding binnen de faculteit.

Lees meer over de inhoud van het eerste studiejaar.

Studiebegeleiding

Vanuit het onderdeel Connect! krijg je studiebegeleiding tijdens alle jaren van de opleiding. Aan het begin van het eerste studiejaar krijg je een Connect Coach (studiebegeleider) toegewezen. Deze coach helpt je bij de omschakeling naar hbo-onderwijs. Ook ondersteunt hij je om effectief te studeren. Twee keer per periode bespreek je met je Connect Coach de voortgang van je studie.

Studiepunten

Het is belangrijk dat je alle onderdelen van het jaar 1 met succes afrondt. De propedeuse geeft je toegang tot jaar 2 van de studie rechten. We gaan ervan uit dat je alle studiepunten (60 European Credits) van het eerste jaar behaalt. Lukt dit niet? Dan stemt de examencommissie samen met je Connect Coach een studieadvies af.

Overstappen?

Zit je bij de opleiding toch niet helemaal op je plek? Dan kun je in periode 3 van jaar 1 overstappen naar een andere opleiding binnen de faculteit Management en Bedrijf. Je behoudt dan natuurlijk je studiepunten van de gemeenschappelijke vakken.

Na je propedeuse start je in de hoofdfase van de opleiding. Tijdens het tweede jaar van HBO-Rechten staan weer vier studieblokken centraal: Familie, Werk en Inkomen, Immigratie en Onderneming. Net als in het eerste jaar volg je deze blokken roulerend en in willekeurige volgorde. Daarnaast volg je de module Legal Tech en de faculteitsbrede module Kritische Blik.

Lees meer over de inhoud van het tweede studiejaar.

Voorbereiden op stage

Met je Connect Coach bereid je jezelf voor op de stage die je in studiejaar 3 gaat lopen.

Kies je eigen richting 

In het tweede studiejaar is het tijd om een leerroute te kiezen die aansluit op jouw toekomstige werkveld en wat je hiervoor nodig hebt. Na je afstuderen ontvang je naast het algemene diploma HBO-Rechten een certificaat waarop je leerroute staat vermeld. Hiermee kun je aan toekomstige werkgevers laten zien dat je je in die richting gespecialiseerd hebt.

Je kunt kiezen uit vier leerroutes:

 • De hbo-jurist in de civiele rechtspraktijk
 • De hbo-jurist in de bestuurlijke rechtspraktijk
 • De hbo-jurist in de internationale rechtspraktijk
 • De algemene leerroute

Met het kiezen van een leerroute wordt je studie meer gestroomlijnd. Bij elke leerroute zijn bepaalde minoren verplicht en ook is de leerroute leidend bij het kiezen van een stage in het derde jaar en van je afstudeeronderzoek in het vierde jaar.

Meer weten? Download het overzicht van de leerroutes.

In het derde en vierde jaar van de opleiding ga jij je specialiseren en werk je toe naar je afstuderen.

Jaar 3

In het derde jaar van de studie HBO-Rechten loop je stage (40 weken). Per week loop je vier dagen stage. Op de vijfde dag volg je onder meer stageondersteunend onderwijs. Voordat je aan je stage kunt beginnen, moet je de propedeuse hebben afgerond en minimaal 45 EC uit de hoofdfase hebben behaald.

Stagekeuze

Je zoekt zelf een stageplaats. Stagecoördinatoren beoordelen de gekozen stageplaats. Ze kijken of de stage inhoudelijk voldoende uitdaging biedt, juridisch relevant is en of de stageplaats voldoende begeleiding kan bieden. De opleiding heeft veel relaties met bedrijven en instellingen waar studenten eerder stage hebben gelopen en die opnieuw een stageplaats aanbieden. Van deze contacten kan uiteraard gebruik worden gemaakt.

Begeleiding tijdens je stage

Tijdens de stage word je vanuit de opleiding begeleid door een docent die contact met de stageplaats onderhoudt. Deze docent beoordeelt samen met de stageplaats of je tijdens de stage voldoende functioneert. Onder begeleiding van dezelfde docent en met maximaal vijf medestudenten zijn er per jaar ongeveer zeven bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kun je problemen en leervraagstukken inbrengen en bespreken.

Onderzoek

In het tweede halfjaar van de stage verricht je een onderzoek in samenspraak met de stageorganisatie. In die fase word je tijdens het onderzoek begeleid door een onderzoeksdocent.

Jaar 4

In jaar 4 ga je je specialiseren. Meestal doe je dit door keuzevakken (minoren) te volgen. Je hebt hierbij keus uit verschillende rechtsgebieden. Ook kun je ervoor kiezen om een minor te volgen van een andere opleiding, hogeschool of universiteit.  

Afstudeeropdracht

Heb je je stage met een voldoende afgerond, dan verricht je in de tweede helft van het jaar een afstudeeropdracht. Dit duurt tien weken. Voor de afstudeeropdracht richt je je op een juridisch vraagstuk in opdracht van een opdrachtgever uit het werkveld. De opdracht moet je zelf verwerven. Tijdens het onderzoek word je begeleid door een onderzoeksdocent en een docent in de rol van afstudeerbegeleider.

De studieloopbaanbegeleiding noemen wij Connect! Met Connect! willen we zorgen dat je je snel thuis voelt in je groep, je opleiding en school. Daarnaast helpen we je om vanuit eigen motivatie en drijfveren keuzes te maken en je te verbinden aan onderstaande thema’s.

 • iDiscover - Leer je studie(genoten) kennen
 • iLearn - ‘Leren leren’ en leren samenwerken
 • iCreate - Initiatief tonen en creëren
 • iChoose - Keuzes leren maken

Je spreekt jouw persoonlijke coach regelmatig over het verloop van je studie. Je coach helpt jou met het bedenken van oplossingen voor de problemen die je tegenkomt en het benutten van kansen, zodat jouw persoonlijke interesses en jouw studie bij elkaar aansluiten. Tijdens groepsbijeenkomsten en coachingsgesprekken komen de thema’s aan bod. Daarnaast kun je een aantal digitale modules volgen die je hierbij ondersteunen. We starten elk thema met een ‘Powerday’.

Wil je weten wie straks je docenten zijn? Maak alvast kennis met het team van de opleiding HBO-Rechten

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook hbo-jurist

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en popel je om zelf aan de slag te gaan?

HBO-Rechten in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Zo bieden we een Honoursprogramma aan en extra ruimte voor ondernemerschap. Ook krijg je de kans om een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door lid te worden van je opleidingscommissie of de centrale Studentenraad. Verder heeft de opleiding HBO-Rechten samen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening een studievereniging, genaamd Libra. De juridische studievereniging biedt haar studenten een combinatie van studeren, netwerken en gezelligheid. Wil je meer zien, bekijk dan de facebookpagina van Libra.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.