Hogeschool Leiden

HBO-Rechten

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 4 jaar
 • Bachelor of Laws

In het kort

Het aantal wetten en regels neemt de laatste decennia enorm toe. Meer regels betekent meer werk voor juristen. Hou jij van puzzelen en ben je niet bang voor een flinke hoeveelheid leesvoer? In vier jaar tijd leer je de fijne kneepjes van het juridische vak. Je verdiept je in Nederlandse en Europese wetten en regels en je leert een juridisch vraagstuk op te lossen. Daarnaast word je getraind in het adviseren van cliënten, zowel mondeling als schriftelijk. Mogelijkheden in de wet zoeken, boeiend, pittig en uitdagend, dat is HBO-Rechten!

Jouw toekomst

Recht is veel meer dan de zogenoemde togaberoepen (rechter, officier van justitie, advocaat). Dit zijn beroepen waarvoor een je een universitaire opleiding (WO) nodig hebt. Als hbo-jurist kun je aan de slag in allerlei beleids-, staf- of adviesfuncties bij uiteenlopende organisaties. Bij veel organisaties is er juist behoefte aan juristen op hbo-niveau. Ook de werkzaamheden die je daar kunt uitvoeren zijn breed en divers. Eén ding staat echter vast: je krijgt altijd te maken met juridische regels, procedures en diverse belangen.

Grote dossiers over juridische kwesties aanleggen, wetteksten interpreteren en rechtszaken voorbereiden – jij doet het straks allemaal! Je bespreekt met cliënten de strategie die je volgt om een juridische zaak tot een goed einde te brengen. Gedegen kennis van een groot aantal rechtsgebieden behoort daarom tot je bagage. Als hbo-jurist combineer je een stevige dosis juridische kennis met een talent voor creatieve oplossingen.

Op zoek naar meer voorbeelden van je mogelijke takenpakket? Misschien maak jij straks een juridische analyse in een echtscheidingszaak. Of je stelt bij een rechtszaak de processtukken op en schrijft een conceptpleitnota. Maar je kan ook terecht komen als secretaris bij een bezwaarschriftencommissie bij een gemeente waar je een conceptadvies schrijft voor een beslissing op bezwaar over een omgevingsvergunning. Of je stelt de statuten op voor een studentenvereniging bij een notariskantoor. Wat spreekt jou het meeste aan? 

In het bedrijfsleven, bij de overheid of in de non-profitsector: als hbo-jurist kun je aan de slag in beleids-, staf- of adviesfuncties. Denk aan werkgevers als:

 • overheid (gemeenten, provincies, waterschappen)
 • rechtsbijstandsverzekeraars
 • gerechtsdeurwaarders
 • notariaat
 • bedrijven en non-profitorganisaties
 • juridisch loket
 • geschillencommissies
 • vakbonden

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de opleiding HBO-Rechten echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Bezoek de Open Dag en maak persoonlijk kennis met onze studenten en docenten, woon presentaties bij en bekijk de lokalen, collegezalen en andere faciliteiten van dichtbij. Wil je, na het bezoeken van een Open Dag, meer weten over de inhoud van de opleiding? Kom Proefstuderen. Ook is het aan te raden om een kijkje te nemen op de facebookpagina van HBO-Rechten.

Heb jij inmiddels een goed beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden? Check jouw beeld met de werkelijkheid: doe de Studiekeuzecheck!

Hoe ga jij jezelf oriënteren en welke mogelijkheden heb je daarbij? Wij maken je graag wegwijs met behulp van onze checklist Studiekeuze.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is HBO-Rechten iets voor jou?

De hbo-jurist werkt met wetten, regels en procedures. Belangrijk is dus dat je goed kunt analyseren, een juridisch vraagstuk aan een cliënt weet uit te leggen en een duidelijk advies kunt geven. Jij ziet de juridische regels en procedures als een puzzel en vindt het interessant om je daarin te verdiepen. Je kunt goed luisteren, analyseren, oplossingsgericht werken, adviseren en argumenteren.

Taal is een van de gereedschappen van de jurist, dus een goede beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar. Je adviezen, betogen en analyses weet je helder en in correct Nederlands te formuleren. Verder weet je grenzen te trekken en ben je stressbestendig. Ook sta je stevig in je schoenen: je durft een beslissing te nemen. Je bent zorgvuldig en nauwkeurig. Je zegt niet zo snel: dat kan niet of dat mag niet, maar je zoekt altijd naar de mogelijkheden in de wet.

Herken jij jezelf in dit beeld en heb je de ambitie om jouw kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen? Dan is de opleiding HBO-Rechten iets voor jou! 

Vergelijkbare opleidingen

Twijfel je of HBO-Rechten iets voor jou is? Oriënteer je ook bij vergelijkbare opleidingen op het gebied van recht. Wil jij vooral mensen, die in de knel zitten, helpen om hun weg te vinden in de wet- en regelgeving? Misschien is de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening iets voor jou. Wil jij jouw talenten inzetten om mensen te stimuleren het maximale uit hun loopbaan te halen en organisaties te ondersteunen bij de invulling van hun personeelsbeleid? Kijk dan eens bij de opleiding Human Resource Management.

Studieopbouw

Als hbo-jurist kun je op verschillende plekken binnen het werkveld terechtkomen. Daarom maak je tijdens de opleiding HBO-Rechten kennis met uiteenlopende beroepen. Je leert de theorie, oefent praktijksituaties en je traint je professionele vaardigheden. De studie HBO-Rechten is verdeeld over vier jaar en is opgedeeld in vier studieblokken. In de eerste helft (jaar 1 en 2) staat in ieder blok één beroep centraal. Je maakt kennis met de werkzaamheden die bij dat beroep horen en je leert de theorie en vaardigheden die je nodig hebt om een goede jurist te zijn. In het derde jaar loop je stage en in het vierde jaar besteed je je tijd aan keuzevakken en afstuderen.

Een idee krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens de studie? In het onderwijsprogramma vind je een globaal overzicht.

De opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden start breed. We nemen theoretische stof met je door, maar ook doe je al meteen vanaf het eerste jaar praktijkervaring op. Het programma is afgestemd op je toekomstige beroep en er is ruimte om je te specialiseren in de verschillende rechtsgebieden.

Wat kun je verwachten?

Bij Hogeschool Leiden werken wij met competentiegericht onderwijs. Een competentieprofiel beschrijft de kwaliteiten die iemand moet hebben om een beroep succesvol te kunnen uitoefenen. Het gaat daarbij om een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Tijdens de opleiding ontwikkel je bepaalde competenties en bewijs je de toegenomen deskundigheid op elk gebied. Integrale toetsen sluiten ieder blok af. Dat gebeurt in de vorm van een project waarbij beroepsgerelateerde vraagstukken centraal staan. We kiezen bewust voor kleine klassen, zodat we je zoveel mogelijk persoonlijke begeleiding kunnen bieden. Ook kunnen we op deze manier in een kleine groep de leerstof behandelen. Zo ben je nog beter voorbereid op de toetsen.

Jouw niveau, jouw uitdaging

Studenten verschillen niet alleen in karakter, maar ook in kennis en vaardigheden. Daarom bieden we, waar mogelijk, vakken aan op meerdere niveaus zodat het vak aansluit bij jouw eigen niveau (denk bijvoorbeeld aan Nederlands en Engels). We zullen je altijd uitdagen om een hoger niveau te bereiken.

In het eerste jaar begin je breed en oriënteer je je op het beroepenveld en het vakgebied. Het jaar bestaat uit vier blokken. In ieder blok staat een andere beroepsrol centraal. Je start altijd met het blok Kennismaking met het recht. Vervolgens doorloop je de blokken Consument, Leefomgeving en Veiligheid & Justitie in een wisselende volgorde.

Kennismaking met het recht

In dit blok krijg je een introductie tot de belangrijkste rechtsgebieden en je leert hoe een wet tot stand komt. Daarbij ligt de focus op de beroepsrol medewerker van een juridisch advieskantoor.

Consument

In dit blok maak je kennis met de beroepsrol van medewerker van een rechtsbijstandsverzekeraar. Als medewerker van een rechtsbijstandsverzekeraar heb je vaak te maken met het privaatrecht (vermogensrecht). Een klant vraagt je wat hij moet doen als de auto die hij heeft gekocht allerlei gebreken vertoont. Of je krijgt de vraag of een klant wel aansprakelijk is voor de schade van het ongeluk dat hij heeft veroorzaakt.

Leefomgeving

In dit blok Leefomgeving draait het om de beroepsrol van medewerker bij een gemeente. In deze rol heb je vaak te maken met het bestuursrecht. Het bestuursrecht geeft namelijk regels over de verhouding tussen de burger en de overheid. Een burger vraagt bijvoorbeeld een vergunning aan. Of een burger wil in bezwaar gaan tegen beslissingen van de gemeente. De onderwerpen die bij dit rechtsgebied voorbij komen vormen de basis waar veel juristen tijdens hun dagelijks werk mee te maken hebben.

Veiligheid & Justitie

In dit blok staat de beroepsrol van medewerker bij justitie centraal. Als medewerker bij justitie dien je op de hoogte te zijn van het strafrecht en het strafprocesrecht. Je leert dan ook wanneer een feit strafbaar is, onder welke omstandigheden een dader strafbaar is en welke sancties er staan op het plegen van strafbare feiten.

Kortom, je hebt een afwisselend weekrooster.

Studiepunten

Het is belangrijk dat je alle onderdelen van het eerste jaar met succes afrondt. De propedeuse is immers een fundament, waarop in het tweede jaar verder wordt gebouwd. We gaan ervan uit dat je alle studiepunten (60 European Credits) van het eerste jaar behaalt.

Overstappen?

Zit je bij de opleiding toch niet helemaal op je plek? Dan kun je in periode 3 van jaar 1 overstappen naar een andere opleiding binnen de faculteit Management en Bedrijf. Je behoudt dan natuurlijk je studiepunten van de gemeenschappelijke vakken.

Na je propedeuse start je met de hoofdfase van de opleiding. Tijdens deze fase ontwikkel je jezelf verder als professional. Je verdiept je in de materie, loopt stage en je werkt toe naar het afstuderen.

Jaar 2

In het tweede jaar worden vier blokken aangeboden. Hierin staan de thema’s Familie, Immigratie, Onderneming en Werk & inkomen centraal.

Blok Familie
In het blok Familie verdiep je je in het personen- en familierecht. Dit rechtsgebied wordt verder uitgewerkt in het project Familie, waarin ook het belastingrecht en het burgerlijk procesrecht aan de orde komen.

Blok Immigratie
Om goed met het thema Immigratie aan de slag te kunnen maak je dit blok allereerst kennis met het Europees recht. In het project vindt verdieping plaats aan de hand van het Vreemdelingenrecht.

Blok Onderneming
In dit blok staat het bedrijfsleven centraal. Dit vereist een gedegen kennis van het ondernemingsrecht. Deze kennis vormt ook de basis van het project waarin je verder aan de slag gaat met faillissementen en schulden aan de hand van het insolventierecht.

Blok Werk en inkomen
Het blok Werk en inkomen draait zowel om het privaat als het publiekrecht. Het blok start met het Arbeidsrecht waarna in het project het sociaal zekerheidsrecht wordt behandeld.

Verbreding en vaardigheden in jaar 2
Tijdens deze blokken in jaar 2 werk je niet alleen aan verdieping van je juridisch-inhoudelijke kennis, maar verbreed je je kennis ook op andere gebieden waar je als hbo-jurist mee te maken krijgt. Hierbij kan je denken aan bestuurskunde, organisatiekunde en een faculteitsbreed project waarin je met studenten van andere opleidingen aan projectopdrachten werkt.

In het eerste jaar heb je een gedegen basis gelegd op het gebied van taalvaardigheid en communicatieve vaardigheden. In jaar 2 bouw je hierop verder. Je versterkt je schriftelijke en mondelinge communicatie en je taalvaardigheid in het Engels. Verder ga je dit jaar ook je ICT-vaardigheden verder uitbreiden.

Jaar 3

Je hebt inmiddels kennis opgedaan van uiteenlopende rechtsgebieden. De hoogste tijd om dit alles in de praktijk te brengen: je loopt tien maanden stage bij een bedrijf of instelling van je keuze. Je kunt ook kiezen voor twee stages van vijf maanden. Regelmatig kom je terug naar de hogeschool voor trainingen (o.a. mediation en onderzoek, organisatie en werkprocessen). Tijdens de stage krijg je intervisie met medestudenten, toegesneden op wat je in de praktijk doet. Ook doe je een praktijkgericht onderzoek op je stageplaats.

Jaar 4

In de eerste twee blokken van het vierde jaar volg je minoren. Wat je kiest, bepaal je zelf. Je kunt bijvoorbeeld een minor volgen over intellectueel eigendom, het notariaat, internationaal recht, bestuursrecht of je kunt je verdiepen in de rechtsfilosofie. Maar je kunt er ook voor kiezen over de grenzen van het vakgebied heen te kijken. Denk aan een minor Spaans, Psychologie of Jeugdzorg. Ook kun je vakken volgen bij een universiteit of andere hogeschool, in Nederland of in het buitenland.

De tweede helft van het jaar staat in het teken van afstuderen. Je volgt modules die je ondersteunen bij het uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een onderzoeksrapport en het presenteren van je onderzoek. Verder werk je aan een afstudeeropdracht bij een echte opdrachtgever. Bij de uitvoering van dit afstudeeronderzoek word je begeleid door een docent van de hogeschool. Na het schrijven van je scriptie, houd je een eindpresentatie voor de opdrachtgever. Hierbij presenteer je de onderzoeksresultaten.

In het tweede studiejaar is het tijd om een leerroute te kiezen. Zo bereid je je gericht voor op je toekomstige werkveld. En dat is niet alleen prettig voor jezelf (de lessen sluiten dan nog beter aan bij de praktijk), ook werkgevers waarderen dit. Na je afstuderen ontvang je naast het algemene diploma HBO-Rechten een certificaat waarop je leerroute staat vermeld. Hiermee kun je aan toekomstige werkgevers laten zien dat je je in die richting gespecialiseerd hebt.

Je kunt kiezen uit vier leerroutes:

 • De hbo-jurist in de civiele rechtspraktijk
 • De hbo-jurist in de bestuurlijke rechtspraktijk
 • De hbo-jurist in de internationale rechtspraktijk
 • De algemene leerroute

Met het kiezen van een leerroute wordt je studie meer gestroomlijnd. Bij elke leerroute zijn bepaalde minoren verplicht en ook is de leerroute leidend bij het kiezen van een stage in het derde jaar en van je afstudeeronderzoek in het vierde jaar.

De studieloopbaanbegeleiding noemen wij Connect! Met Connect! willen we zorgen dat je je snel thuis voelt in je groep, je opleiding en school. Daarnaast helpen we je om vanuit eigen motivatie en drijfveren keuzes te maken en je te verbinden aan onderstaande thema’s.

 • iDiscover - Leer je studie(genoten) kennen
 • iLearn - ‘Leren leren’ en leren samenwerken
 • iCreate - Initiatief tonen en creëren
 • iChoose - Keuzes leren maken

Je spreekt jouw persoonlijke coach regelmatig over het verloop van je studie. Je coach helpt jou met het bedenken van oplossingen voor de problemen die je tegenkomt en het benutten van kansen, zodat jouw persoonlijke interesses en jouw studie bij elkaar aansluiten. Tijdens groepsbijeenkomsten en coachingsgesprekken komen de thema’s aan bod. Daarnaast kun je een aantal digitale modules volgen die je hierbij ondersteunen. We starten elk thema met een ‘Powerday’.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook hbo-jurist

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en popel je om zelf aan de slag te gaan?

HBO-Rechten in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Zo bieden we een Honoursprogramma aan en extra ruimte voor ondernemerschap. Ook krijg je de kans om een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door lid te worden van je opleidingscommissie of de centrale Studentenraad. Verder heeft de opleiding HBO-Rechten samen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening een studievereniging, genaamd Libra. De juridische studievereniging biedt haar studenten een combinatie van studeren, netwerken en gezelligheid. Wil je meer zien, bekijk dan de facebookpagina van Libra.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.