Opleiding HBO-Rechten wettenbundels.

Jaar 2

Na je propedeuse start je in de hoofdfase van de opleiding.

Blokken

Tijdens het tweede jaar van HBO-Rechten staan weer vier studieblokken centraal: Familie, Werk en Inkomen, Immigratie en Onderneming. Net als in het eerste jaar volg je deze blokken roulerend en in willekeurige volgorde. Daarnaast volg je de module Legal Tech en de faculteitsbrede module De Kritische Blik.

Blok Migratie

In dit blok maak je eerst kennis met het Europees recht. Ook verdiep je je in het Vreemdelingenrecht.

Blok Werk en inkomen

Het blok Werk en inkomen draait zowel om het privaat als het publiekrecht. Het blok start met het Arbeidsrecht waarna in het project het sociaal zekerheidsrecht wordt behandeld.

Blok Familie

In het blok Familie verdiep je je in het personen- en familierecht. Dit rechtsgebied wordt verder uitgewerkt in het project Familie, waarin ook het belastingrecht en het burgerlijk procesrecht aan de orde komen.

Blok Onderneming

In dit blok staat het bedrijfsleven centraal. Je krijgt dan ook les in ondernemingsrecht. Deze kennis vormt ook de basis van het project waarin je verder aan de slag gaat met faillissementen en schulden aan de hand van het insolventierecht.

Legal Tech

Bij legal tech kun je denken aan de technische middelen die door de juridische praktijk worden gebruikt om de werkzaamheden en processen te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen en begrijpen van beslisbomen, digitaal contractmanagement en het gebruiken van databases. We kijken niet alleen naar de mogelijkheden, maar besteden ook aandacht aan de risico’s en de ‘dark side’ van de digitalisering en automatisering.

Faculteitsbrede module: De Kritische Blik

In het tweede studiejaar van HBO-Rechten volg je ook een faculteitsbrede module: De Kritische Blik. 

Meer over Jaar 1 | Inhoud opleiding | Inschrijving en toelating