Docent Muziek

Opbouw van de studie

De opleiding docent muziek is even veelzijdig als het beroep. In het studieprogramma kom je alle aspecten van het beroep vanzelf tegen.

Praktijkgericht vakkenpakket

Je docentvaardigheden ontwikkel je binnen het hoofdvak Methodiek Didactiek. Dit met ondersteuning van de pedagogische bijvakken, zoals algemene muziekpedagogiek, ontwikkelingspsychologie, stemkunde en spraakvorming. Je artistieke, kunstzinnige vaardigheden komen uitgebreid aan bod. Je beoefent een hoofdinstrument, zang, piano, gitaarbegeleiding, lier, (choroi)fluit maar bijvoorbeeld ook koorzang, slagtechniek en ensembleleiding.

Voorbeelden van ondersteunende vakken zijn muziektheorie en -geschiedenis, reflecteren en verdiepen, menskunde en ondernemerschap. Dat alle samen maakt jou tot een veelzijdig muziekdocent.

Dit alles krijg je ruimschoots de gelegenheid in praktijk te brengen in stages. Je bezoekt scholen voor basis en voortgezet onderwijs, binnen het reguliere en het vrijeschool onderwijs, bij alle type leerlingen. Maar ook kijk je buiten scholen. In de stages is veel ruimte voor eigen initiatief en specialisatie.

Studieduur en -belasting

Dit is een voltijdopleiding met een nominale duur van 4 jaar (de tijd die je over je studie doet als je geen studievertraging oploopt). Elk studiejaar heeft een evenwichtig studieprogramma van 60 studiepunten, verdeeld in 4 lesperiodes gevolgd door een buffer- en een tentamenweek. Gemiddeld studeer je 40 uur per week, met lessen op dinsdag, woensdag en vrijdag. Maandag en donderdag loop je stage. In elke periode vinden ook projecten en een periodeweek plaats. In die weken vervallen de stages.