Docent Muziek

Opbouw van de studie

Tijdens de opleiding Docent Muziek ontwikkel je je als docent en daarnaast ook je eigen kunstzinnigheid. De focus van deze opleiding ligt op de akoestische klankwereld. Daarnaast leer je over pedagogie en manieren van lesgeven. Je leert verschillende instrumenten bespelen en krijgt de mogelijkheid om je zangstem te ontwikkelen. Je kiest een hoofdinstrument, dat mag ook zang zijn, waarop je je als musicus bekwaamt. Meestal is dat het instrument waar je al jaren op speelt.

Rijkdom akoestische klankwereld

Bij deze opleiding ontwikkel je een oor voor het wezenlijke. Denk aan de toonvorming op een instrument, de vrijheid in een stem of de tegenwoordigheid in een improvisatie. De focus van deze opleiding ligt op de akoestische klankwereld. We gaan terug naar de essentie van het instrument. Dit omvat een breed spectrum van boeiende muziek van alle tijden en genres, vanuit het klassieke verleden en wereldmuziek tot aan celtic en folk.

Muziekpedagogie

Tijdens de opleiding leer je daarnaast over pedagogie en manieren van lesgeven. Hoe kun je leerlingen enthousiast maken voor muziek? En hoe verwerk je antroposofische uitgangspunten in je lessen? Uiteindelijk weet je de link te vinden tussen muziek en de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en deelnemers waar jij les aan geeft.

Veelzijdig studieprogramma opleiding Docent Muziek

De opleiding Docent Muziek biedt je een veelzijdig studieprogramma. Je vaardigheden als muziekdocent ontwikkel je met het hoofdvak Methodiek Didactiek (waaronder practicum). Daarnaast zijn er de pedagogische bijvakken zoals algemene muziekpedagogiek, ontwikkelingspsychologie, stemkunde en spraakvorming. Verder verdiep je je natuurlijk in de muzische vaardigheden. Je beoefent een hoofdinstrument, zang, piano, gitaarbegeleiding, lier, (choroi)fluit maar bijvoorbeeld ook koorzang, slagtechniek, ensembleleiding en euritmie. Voorbeelden van ondersteunende vakken zijn muziektheorie en - geschiedenis, reflecteren en verdiepen, menskunde en ondernemerschap. Dat alle samen maakt jou tot een veelzijdig muziekdocent.

Praktijkgerichte opleiding

De opleiding is sterk op de praktijk gericht. Door de afwisselende (muzikale) vakken kom je de werkzaamheden van het vak muziekdocent vanzelf tegen. Vanaf het eerste jaar ben je bezig met het ontwikkelen van je praktijkvaardigheden in de vorm van stages. Een groot aantal vakken dat te maken heeft met muziek, bereidt je voor om je kunstzinnig te kunnen uiten. Ook tijdens de stages en de vele projecten ontwikkel je je verder als musicus. Deze vaardigheden stellen jou in staat om muziek op een kunstzinnige manier over te brengen op anderen.

Studieduur

Deze voltijdopleiding duurt in principe 4 jaar. Elk studiejaar heeft een studieprogramma van 60 studiepunten en is verdeeld in 4 blokken met aansluitend een buffer- en een tentamenweek. Gemiddeld studeer je 40 uur per week, je hebt les op maandag, woensdag en vrijdag. Op donderdag loop je stage. In elke periode vinden projectweken plaats. In die weken vallen de lessen ook op dinsdag en donderdag.