Hogeschool Leiden

Proeftoelating

Weten wat je kunt verwachten van het toelatingsexamen? Tijdens de Open Dagen is er de mogelijkheid om een proeftoelating te doen. Deze wordt afgenomen door een van de docenten die ook bij de echte toelatingen aanwezig zijn.

Wat kun je verwachten?

Je maakt een deel van een schriftelijke toets, doet een ritmisch en melodisch dictee en zingt een stukje van blad. Afhankelijk van het aantal belangstellenden vindt de proeftoelating individueel of in een kleine groep plaats.  Hierna krijg je tips over welke onderdelen je nog extra kunt oefenen, en op welke manier. Natuurlijk is er ook ruimte voor specifieke vragen.

Hoe kun je jezelf aanmelden?

Heb je interesse om deel te nemen? Meld je dan aan voor een Open Dag. Je hoeft jezelf vervolgens niet apart aan te melden voor de proeftoelating. Je kunt je tijdens de Open Dag ter plekke inschrijven. 

Voorbereiding

Je kunt je thuis voorbereiden op de (proef)toelating met behulp van de onderstaande literatuur.

  • Traplopen en springstof - door Gerard Blok
    Traplopen en Springstof is een gestructureerde methode voor het lezen en zingen van blad. Deze bundel, die op de boekenlijst van veel muziekvakopleidingen voorkomt, biedt zorgvuldig samengestelde oefeningen voor het treffen van schreden, sprongen, skeletten van drieklanken, wissel- en doorgangstonen: de bouwstenen van melodieën. Een onmisbare vaardigheid voor musici en docenten die omgaan met genoteerde muziek. Voor ca. € 7,50 te bestellen via o.a. broekmans.com.
  • Eenvoudige algemene muziekleer - door Bernard Nelleke
    "Zijn voorliefde voor de theoretische kant van de muziek resulteerde in 1981 in het verschijnen van zijn boek ""Eenvoudige Algemene Muziekleer"", waarvan inmiddels de 9e druk is verschenen. De eerste 3 afdelingen (A,B en C) van het boek zijn opgebouwd volgens het zgn. concentrische principe. D.w.z. dat de erin behandelde stof in elke afdeling dezelfde is, maar dan steeds uitgebreider, waardoor per afdeling een hoger niveau wordt bereikt. De redactie van de tekst is daarmee in overeenstemming. De afdeling D geeft aanvullende informatie over onder meer andere toonladders dan de gebruikelijke majeur- en mineurtoonladders, akkoordsymbolen, transponerende instrumenten, orkestsamenstellingen en een beknopt overzicht van de muziekgeschiedenis. De afdelingen zijn onderverdeeld in hoofdstukken die elk een eigen onderwerp behandelen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een vragenlijst voor zelfcontrole."
  • Ritmisch oefenboek (deel 1) - door Louis Cauberghs
    Deze methode is gegroeid uit een 25-jarige ervaring met leerlingen van jong tot oud en heeft bewezen dat ritme zonder moeilijkheden degelijk kan aangeleerd worden. Zij is gebaseerd op het begrijpen en bewustmaken van het ritme. De stof is zo verdeeld dat de leerkracht zelf kan beslissen wanneer hij met een andere maatsoort wil aanvangen.

Oefeningen om je gehoor te trainen staan o.a. op: