Hogeschool Leiden

Toelatingsexamen opleiding Docent Muziek

Op deze pagina vind je informatie over de procedure van het toelatingsexamen voor studiejaar 2019-2020.

Waarom een toelatingsexamen?

De opleiding Docent Muziek heeft een apart toelatingsexamen om vast te stellen of een kandidaat beschikt over voldoende muzikale vaardigheden, muziektheoretische basiskennis en een muzikaal gehoor voor een muziekvakopleiding op hbo-niveau. Daarnaast is het belangrijk dat uit je motivatie blijkt dat je een bewuste keuze maakt voor dit beroep en voor deze opleiding, die nauw met de vrijeschoolpedagogie is verbonden. 

Als dit alles de indruk geeft dat je de opleiding binnen 4 jaar kunt afronden word je 'toelaatbaar' verklaard. Met deze verklaring handelt Studentinschrijving jouw inschrijving verder af. Voor het toelatingsexamen worden geen kosten in rekening gebracht.

Procedure toelatingsexamen

Het schriftelijk deel over muziektheorie vindt plaats op dinsdag 14 mei 2019. Het praktisch deel (individueel) van het toelatingsexamen is op  vrijdag 14, 21 of 28 juni 2019. De laatste week van augustus is er eventueel nog een laatste mogelijkheid om toelatingsexamen te doen, mits de inschrijving in Studielink en de aanmelding voor het toelatingsexamen voor 1 juli 2019 zijn gebeurd.

Goed om te weten: voor vroege aanmelders organiseren we op donderdag 11 april 2019 een extra toelatingsexamen (schriftelijk en praktisch deel op dezelfde dag).  

Aanmelden toelatingsexamen

Aanmelding voor het toelatingsexamen verloopt via het online formulier. Hierna ontvang je tijdig aanvullende informatie over de data en locatie van examen. 

Bekijk de toelatingsprocedure ( pdf, 589 KB )

Bekijk een voorbeeld van de schriftelijke toets muziektheorie ( pdf, 131 KB )

Vooropleiding

De vooropleiding is bedoeld voor iedereen die binnen één jaar het niveau van het toelatingsexamen kan halen. Dit veronderstelt bij aanvang een behoorlijke muzikale aanleg en bagage, dat eveneens in een toelatingsexamen (schriftelijk en praktijk) wordt getoetst. De vooropleiding biedt verdieping op het gebied van muziektheorie en gehoortraining, piano en zang.

De vooropleiding heeft in principe een leeftijdsgrens van 22 jaar. Daarboven worden kandidaten verzocht eerst een videopname in te sturen met impressies op instrumentaal en vocaal gebied. Bij voldoende deelname loopt de vooropleiding van september 2018 tot april 2019 (25 lessen). Eventueel kan de vooropleiding later van start gaan zodra zich voldoende kandidaten hebben gemeld.

Heb je interesse om deel te nemen aan de vooropleiding, neem dan contact op met Jur de Vos via vos.de.j@hsleiden.nl.

Vragen

Heb je nog vragen over de toelatingsprocedure, proeftoelating of de vooropleiding? Neem dan contact op met Jur de Vos via vos.de.j@hsleiden.nl.