Docent Muziek

Voorbereidend jaar Docent Muziek

De opleiding Docent Muziek vraagt een goede theoretische basiskennis en instrumentele vaardigheid. Wil jij onderzoeken of deze opleiding echt bij je past? Tijdens het voorbereidend jaar krijg je hier volop de kans voor. Het doel van het voorbereidend jaar is om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het toelatingsexamen voor de opleiding.

Wat kun je verwachten?

Tijdens het voorbereidend jaar komen de volgende vakken aan bod:

  • Koorzang / stemvorming / slagtechniek           
  • Muziektheorie (solfège / harmonieleer)           

Planning lesdagen

De vooropleiding voor de opleiding Docent Muziek vindt wekelijks plaats op vrijdagmiddag bij Hogeschool Leiden. 

Hogeschool Leiden

Praktische informatie

De lessen worden verzorgd door muziekdocent Leo Rijkaart. De kosten voor de volledige cursus bedragen 450 euro op jaarbasis, in 2 termijnen te voldoen.

Het is alleen mogelijk om deel te nemen aan het voorbereidend jaar als uit het persoonlijk startgesprek en proefspel blijkt dat de verwachting is dat je, na voltooiing van het voorbereidend jaar, redelijkerwijs in staat bent om het toelatingsexamen succesvol af te ronden. Het voorbereidend jaar start in september, maar het is ook nog mogelijk om tussentijds in te stromen.

Meer informatie

Heb je interesse om deel te nemen aan het voorbereidend jaar en wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Hans Nijnens, onderwijsmanager opleiding Docent Muziek, e: nijnens.h@hsleiden.nl.

Hogeschool Leiden