Docent Muziek

Voorbereidend jaar Docent Muziek

De opleiding Docent Muziek vraagt een goede theoretische basiskennis en instrumentele vaardigheid. Wil jij onderzoeken of deze opleiding echt bij je past? Tijdens het voorbereidend jaar krijg je hier volop de kans voor. Het doel van het voorbereidend jaar is om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het toelatingsexamen voor de opleiding.

Wat kun je verwachten?

Tijdens het voorbereidend jaar komen de volgende vakken aan bod:

  • koorzang/stemvorming
  • algemene muziekleer (o.a. intervallen, drieklanken, vierklanken, toonsoorten)
  • muziektheorie solfège

Planning lesdagen

De vooropleiding vindt wekelijks plaats op woensdagavond van 16.00 - 18.00 uur bij Hogeschool Leiden. 

Hogeschool Leiden

Praktische informatie

De lessen worden verzorgd door muziekdocent Till Büchler. De kosten voor de volledige cursus bedragen 450 euro op jaarbasis, in twee termijnen te voldoen.

Het is alleen mogelijk om deel te nemen aan het voorbereidend jaar als uit het persoonlijk startgesprek en proefspel blijkt dat de verwachting is dat je, na voltooiing van het voorbereidend jaar, redelijkerwijs in staat bent om het toelatingsexamen succesvol af te ronden. Het voorbereidend jaar start - bij voldoende aanmeldingen - begin oktober, maar het is ook nog mogelijk om tussentijds in te stromen.

Meer informatie

Heb je interesse om deel te nemen aan het voorbereidend jaar en wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met onderwijsmanager Hans Nijnens, e: [email protected].

Hogeschool Leiden

Inhoud opleiding Docent Muziek voltijd | Hulp bij je studiekeuze | Veelgestelde vragen