Studentzaken

Inschrijven/toelating Opleiding tot Verpleegkundige

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure voor het studiejaar 2016-2017.

De informatie over het studiejaar 2017-2018 is uiterlijk 1 november 2016 te vinden op deze pagina.

Numerus fixus

De bacheloropleiding tot Verpleegkundig is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Persoonlijke en professionele kwaliteit vinden we belangrijk en dat vereist een hanteerbare opleidingsomvang. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit is belangrijk. Wij willen onze studenten zo opleiden dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en tegelijk de menselijke maat voor onze medewerkers bewaken. Voor Verpleegkunde geldt daarom voor studiejaar 2016-2017 een numerus fixus, wat bekent dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is.

Er zijn twee mogelijkheden om te worden toegelaten: via centrale loting of via decentrale selectie. In totaal zijn er 280 opleidingsplaatsen waarvan 50% wordt toegelaten via centrale loting en 50% een decentrale selectieprocedure (maximaal 140 opleidingsplaatsen).

Let op: voor de brede propedeuse Zorg & Welzijn geldt dat je je alleen aan kunt melden via decentrale selectie.

Aanmelden

Wil je in september starten met de Opleiding tot Verpleegkundige? Voor het studiejaar 2016-2017 wordt een deel van de studenten toegelaten via de centrale lotingsprocedure van DUO. Op 19 juli maakt DUO de uitslag van de loting bekend. Wil jij nog in aanmerking komen voor toelating via de centrale loting van DUO? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je vóór 15 mei 2016 aan via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD via jouw gemeente duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

De aanmeldtermijn voor de decentrale selectieprocedure van Verpleegkunde is inmiddels gesloten. Alleen studenten die voldoen aan onderstaande toelatingsvoorwaarden en die zich vóór 15 maart hebben aangemeld via Studielink, kunnen deelnemen aan de decentrale selectieprocedure van de opleiding tot Verpleegkundige.

Schakeltraject mbo-hbo

Kandidaten voor het schakeltraject mbo-hbo vallen buiten de decentrale selectie en de numerus fixus. Wil je het schakeljaar volgen dan is het belangrijk dat je je zo snel mogelijk (uiterlijk 31 augustus 2016) aanmeldt als starter in een hoger jaar via Studielink. Dit doe je als volgt:

 1. selecteer de button 'verzoek tot inschrijving' bij het onderdeel 'Mijn To Do lijst'. Een andere manier is via de link 'Nieuwe inschrijving  toevoegen'. Deze is zichtbaar bij het onderdeel 'Mijn opleidingen'.
 2. vul de opleidingsgegevens in op het formulier 'Verzoek tot inschrijving'.
 3. wijzig achter het kopje 'Start in eerste jaar' het vinkje van 'Ja' naar 'Nee'.
 4. bevestig de ingevulde gegevens.
 5. stuur een mail naar selectie.verpleegkunde@hsleiden.nl met in de onderwerpregel ‘inschrijving schakeljaar 2016-2017’. Vermeld in de mail of je je inschrijft voor de voltijd of duale variant.

Let op : controleer goed of je mbo-verpleegkunde diploma bij jouw vooropleidingen vermeldt staat in Studielink.

Toelatingsvoorwaarden

Voltijd

 • diploma havo, vwo met elk profiel. Dit geldt voor leerlingen die de vernieuwde Tweede Fase (vanaf 2007) volgen en voor leerlingen die eindexamen doen volgens het programma van de Tweede Fase die in 2006 of eerder is gestart.
 • mbo-diploma niveau 4.

Duaal

De duale variant van de opleiding Verpleegkunde is alleen mogelijk vanaf het derde jaar van de opleiding of indien je het verkorte schakeljaar mbo-hbo volgt. Om de duale variant te kunnen volgen, moet de student een leerarbeidsovereenkomst hebben met een zorginstelling.

Schakeltraject mbo-hbo

Om toegelaten te worden tot het schakeljaar moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • mbo-verpleegkunde diploma niveau 4.
 • Specifiek voor inschrijving voor de duale variant:
  • leerarbeidsovereenkomst met een zorginstelling.

Het schakeltraject mbo-hbo kan gevolgd worden in een voltijd- of een duale variant. Bij de voltijd variant worden stages geregeld door de hogeschool. Bij de duale variant is het noodzakelijk om een leerarbeidsovereenkomst te hebben met een zorginstelling.

Toelatingsvoorwaarden 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentzaken@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek, én toelichting op de toetsonderdelen.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentzaken.

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer €1.250,-. In de jaren daarna ligt dit bedrag ruim de helft lager.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de  inschrijfpagina van Studentzaken. Vragen? Neem dan contact op met de afdeling Studentzaken via studentzaken@hsleiden.nl