Studentzaken

Inschrijven en toelating Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd)

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten van de Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd) voor het studiejaar 2018-2019.

Ben je op zoek naar de informatie over onze andere opleidingsvarianten? Bekijk de pagina’s over het schakeltraject mbo-hbo, de duale variant van de Opleiding tot Verpleegkundige (vanaf jaar 3) en de Brede Propedeuse Zorg & Welzijn.

Aanmelden

Ben je van plan om in september 2018 te starten met de Opleiding tot Verpleegkundige? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je zo snel mogelijk (uiterlijk 15 januari 2018) aan via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Decentrale selectie (numerus fixus)

De Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd) heeft een vastgesteld aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Voor collegejaar 2018-2019 kunnen er bij Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd), inclusief de Brede Propedeuse Zorg & Welzijn, tezamen 300 studenten met de opleiding beginnen. De opleidingsplaatsen worden verdeeld via een decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling zelf wordt uitgevoerd).

Bekijk de decentrale selectieprocedure

Let op: de uiterste aanmelddatum voor deze opleiding is 15 januari 2018. Aanmelden verloopt via Studielink. Je kiest hierbij voor de Opleiding tot Verpleegkundige. Hierna ontvang je via de mail meer informatie over het vervolg van de decentrale selectieprocedure. Houd daarom het mailadres (en bijbehorende spambox) dat je hebt doorgegeven in Studielink goed in de gaten. 

Toelatingseisen

Het volgen van de Opleiding tot Verpleegkundige is alleen mogelijk als je voldoet aan de volgende vooropleidingseisen:

  • diploma havo, vwo met elk profiel. Dit geldt voor leerlingen die de vernieuwde Tweede Fase (vanaf 2007) volgen en voor leerlingen die eindexamen doen volgens het programma van de Tweede Fase die in 2006 of eerder is gestart.
  • mbo-diploma niveau 4.

Toelatingsvoorwaarden 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentinschrijving@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek, én toelichting op de toetsonderdelen.

Deficiëntieprogramma Biologie

Als opleiding merken wij dat studenten die geen eindexamen hebben gedaan in biologie moeite hebben met ons onderwijsprogramma. Had je het vak Biologie niet in je pakket, dan adviseren we je om het deficiëntieprogramma te volgen via ExpertCollege.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentinschrijving. 

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer €1.250,-. In de jaren daarna ligt dit bedrag ruim de helft lager.

Studiekeuzecheck

Een opleiding moet bij je passen. Daarom heb jij recht op een studiekeuzecheck. Voor de Opleiding tot Verpleegkundige bestaat de Studiekeuzecheck (niet verplicht) uit het doen van de Reality Check. Met behulp van deze digitale vragenlijst kun jij checken of het beeld dat je hebt van de opleiding en het beroep kloppen met de werkelijkheid.