Studentzaken

Studiekeuzecheck Verpleegkunde

Wij vinden het belangrijk dat de aankomende student een goed beeld heeft van de studie en het beroep. Daarom geldt er voor de opleiding reguliere bacheloropleiding tot verpleegkundige en de Brede Propedeuse Zorg & Welzijn een verplichte studiekeuzecheck. Deze check bestaat uit het maken van een toets en het schrijven van een motivatiebrief. Deze activiteiten geven een goed beeld van de opleiding en helpen je om een weloverwogen keuze te maken.

De complete inschrijfprocedure voor de opleiding tot Verpleegkundige vind je op de pagina Inschrijving en toelating.

Procedure Studiekeuzecheck

Om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck stuur je, direct na je aanmelding in Studielink, ook een mail naar skcverpleegkunde@hsleiden.nl. Hierin vermeld je jouw naam, studentnummer en of je kiest voor de opleiding tot Verpleegkundige (voltijd) of voor de Brede Propedeuse Zorg & Welzijn. Je ontvangt van ons daarna zo snel mogelijk de informatie die je nodig hebt voor deelname aan de activiteiten van Studiekeuzecheck: het maken van een toets en het schrijven van een motivatiebrief. Weet je al op welke datum je de toetst wilt afleggen? Vermeld dit dan ook in je mail.

Toets

De toets bestaat uit +/- 40 multiplechoicevragen over anatomie, pathologie en verpleegkunde. Zo word jouw kennis getoetst: heb je onthouden wat je hebt geleerd? Maar er zijn ook vragen die je begrip toetsen: heb je begrepen wat je hebt geleerd? En kun je dit toepassen?

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op deze toets. Uiterlijk anderhalve week voorafgaand aan de toets ontvang je de studiematerialen die je hiervoor kunt gebruiken.

De toets vindt plaats op de volgende data:

 • zaterdag 25 maart 2017 (uiterlijke aanmelddatum: woensdag 15 maart 2017)
 • donderdag 15 juni 2017 (uiterlijke aanmelddatum: vrijdag 2 juni 2017)
 • dinsdag 18 juli 2017 (uiterlijke aanmelddatum: maandag 10 juli 2017)

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen per toetsmoment. Ons advies is om je zo snel mogelijk aan te melden voor één van de toetsmomenten via skcverpleegkunde@hsleiden.nl.

Motivatiebrief
Schrijf een motivatiebrief van maximaal 350 woorden waarin je jouw keuze voor de reguliere opleiding tot Verpleegkundige of Brede Propedeuse Zorg & Welzijn toelicht. Schrijf deze brief aan de hand van de volgende vragen:

 • Waarom wil je verpleegkundige/hulpverlener worden?
 • Welke aspecten van het beroep lijken je aantrekkelijk en waarom?
 • Hoe ziet jouw toekomst eruit als je klaar met de opleiding bent?
 • Welke persoonlijke eigenschappen denk je goed te kunnen gebruiken voor deze opleiding? Waarom denk je dit?
 • Welke persoonlijke eigenschappen denk je goed in te kunnen zetten tijdens stages? Waarom denk je dit?
 • Welke aandachtspunten zie je voor jezelf ten aanzien van het studeren en stagelopen?

De brief vormt een onderdeel van de studieloopbaanbegeleiding die wij als opleiding aanbieden.

Studieadvies

Op basis van het resultaat van de studiekeuzecheck krijg je een studiekeuzeadvies. Het doel van dit om na te gaan of de opleiding bij je past. Zijn de uitkomsten van jouw studiekeuzecheck gemiddeld voldoende? Dan ontvang je een positief advies.

Zijn de uitkomsten gemiddeld onvoldoende? Dan ontvang je een negatief studiekeuzeadvies. Dit advies is niet bindend. De opleiding kan je wel adviseren een andere, beter passende studie te kiezen.

Belangrijke data

 • 1 mei 2017: deadline aanmelden Studielink
 • 10 december 2016, 11 februari 2017 en 25 maart 2017: afname toets
 • 30 augustus 2017: deadline deelname Studiekeuzecheck