Hogeschool Leiden

Opleiding tot Fysiotherapeut

 • Voltijd
 • Bachelor of Science

Introductie

Of je nu werkt in je eigen praktijk of bij een grote zorginstelling waar verschillende vakgebieden samen komen. Bij een verpleeghuis, sportinstelling, revalidatiecentrum of een van de vele andere beroepsmogelijkheden. Als fysiotherapeut ben je altijd zorgverlener, beroepsontwikkelaar en ondernemer tegelijk. Niet alleen behandel je patiënten, je daagt ze uit om in beweging te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen genezingsproces.

Jouw toekomst

Als fysiotherapeut ben jij specialist waar het gaat om het menselijk bewegen. Waarom ontstaat een bepaalde klacht of blessure en hoe kun je deze het beste behandelen? Welke invloed heeft de levensstijl van iemand op de klachten en hoe kun je ‘gezond gedrag’ stimuleren? Je werkt in een vakgebied dat continu in ontwikkeling is. Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op de invulling van jouw toekomstige beroep. Tijdens je opleiding bereiden we je hier dan ook zo goed mogelijk op voor. Ook is er veel aandacht voor manieren om jezelf te ontwikkelen na de studie. Want als fysiotherapeut ben je nooit uitgeleerd. 

Als fysiotherapeut kun je op allerlei plaatsen aan het werk. Denk aan: 

 • een eigen praktijk
 • samenwerken in een groepspraktijk of met professionals uit andere vakgebieden in een interprofessioneel gezondheidscentrum
 • een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleegtehuis
 • een sportschool of -vereniging

Maar sommige studenten komen bijvoorbeeld ook terecht in het bedrijfsleven, als docent in het onderwijs of als onderzoeker. 

Ook de patiënten die kunt behandelen zijn divers, van mensen met een sportgerelateerde klacht tot revalidatiepatiënten. Of je kiest ervoor om je te richten op een specifieke groep, zoals reuma- of hartpatiënten, mensen met rugklachten, zwangere vrouwen of verstandelijk gehandicapte kinderen. Een andere optie is om je bezig te houden met arbeidsgerelateerde vraagstukken. Bijvoorbeeld het behandelen van klachten die voortkomen het werk dat iemand uitoefent, het bestrijden van ziekteverzuim en het geven van voorlichting om gezondheidsproblemen te voorkomen. 

Fysiotherapie is een internationaal vakgebied. Hierdoor zijn er ook verschillende mogelijkheden aan de slag te gaan in het buitenland aan de slag, met name in Zwitserland, Duitsland, Engeland, Amerika en Scandinavische landen.

Als fysiotherapeut ben je een specialist op het gebied van beweging. Je brengt de problemen van patiënten in kaart en stelt samen met je patiënt een passend behandelplan op. Soms lukt het niet om klachten niet helemaal te verhelpen, maar je kunt wel helpen om ze te verminderen of te voorkomen dat de klachten verergeren. 

Jij houdt je je niet alleen bezig met het behandelen van patiënten. Soms coach je individuele patiënten hoe ze om kunnen gaan met de gevolgen van een aandoening en soms werk je juist met groepen bijvoorbeeld als je preventieve voorlichting geeft aan jongeren met overgewicht of mensen met lichamelijk zware beroepen. Zo leren ze gezond(er) te leven en kunnen klachten voorkomen worden. De input voor je adviezen haal je uit onder meer uit actuele onderzoeksresultaten (Evidence Based Practice). Zo werk je permanent aan het vergroten van je deskundigheid.

Als professional in de fysiotherapie ben je nooit uitgeleerd. Je houdt de vakliteratuur bij, volgt  nascholingen en zorgt dat je op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen. Natuurlijk lever je kwaliteit en kijk je kritisch naar de manier waarop je je vak uitoefent.Wil jij verder studeren? Met je Bachelor of Science graad kun je in Nederland diverse hbo-masters volgen. Denk aan Kinderfysiotherapie, Manuele therapie, Psychomatische Fysiotherapie, Sportfysiotherapie en Geriatrie. Hogeschool Leiden verzorgt ook verschillende thematische cursussen en post-hbo-opleidingen voor professionals in de zorg

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de Opleiding tot Fysiotherapeut echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Bezoek de Open Dag en maak persoonlijk kennis met onze studenten en docenten, woon presentaties bij en bekijk de lokalen, collegezalen en andere faciliteiten van dichtbij. Wil je, na het bezoeken van een Open Dag, meer proeven van de sfeer en de inhoud van de opleiding zelf? Kom een dag Proefstuderen. 

Heb je behoefte aan een overzichtelijk stappenplan dat jou helpt om de juiste keuze te maken? Wij maken je graag wegwijs met behulp van onze  checklist Studiekeuze.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Iets voor jou

Wil jij later in de gezondheidszorg werken? Ben je geïnteresseerd in de bouw en werking van het menselijk lichaam? Hou je ervan om dingen uit te zoeken en weet je van aanpakken? Ben jij zelfstandig en kun je goed samenwerken? Misschien is Fysiotherapie van Hogeschool Leiden dan de opleiding voor jou!

Als fysiotherapeut heb je een zelfstandig en verantwoordelijk beroep. Je bent vaak alleen met de patiënt bezig, deelt je eigen tijd in en neemt zelf beslissingen. Je hebt voor dit beroep een flinke dosis zelfstandigheid nodig. Dat geldt ook voor je studie. Een kritische, ondernemende en praktische houding hebt, is een must. 

Wie ben jij?
Jij wil graag met mensen werken. De manier waarop je met patiënten omgaat, is net zo belangrijk als het stellen van de juiste diagnose en het inzetten van de juiste behandeling. Om jouw patiënt te stimuleren de juiste gezondheidskeuzes te maken, heb je sociale en coachende vaardigheden nodig. Vanuit verschillende vakgebieden (professies) zoek je samen naar de beste behandelmethode. Jij wil continu leren; van je eigen ervaringen en die van anderen.

Vergelijkbare opleidingen

Twijfel je of de Opleiding tot Fysiotherapeut bij jou past? Oriënteer je ook bij vergelijkbare opleidingen op het gebied van zorg en beweging. Ben jij geboeid door het functioneren van het menselijk lichaam en wil jij dit uitvoeren binnen de zorghulpverlenende sector? Misschien is de Opleiding tot Verpleegkundige iets voor jou. Wil jij cliënten sterker maken met behulp van kunstzinnige activiteiten en middelen? Neem dan eens een kijkje bij Kunstzinnige Therapie

Studieopbouw

Hoe ontstaan letsels en blessures en welke gevolgen hebben ze op het dagelijks leven van je patiënt? Welk effect heeft bewegen op het genezingsproces? Hoe kun je aandoeningen genezen en, beter nog, voorkomen? Hoe motiveer je mensen om in beweging te komen en te blijven? Vanaf de eerste dag van je opleiding ben je betrokken bij de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut. Onder begeleiding van professionals, die voor een groot deel zelf in de fysiotherapiepraktijk werkzaam zijn, maak je je de competenties van de fysiotherapeut eigen.

Tijdens je opleiding doe je veel kennis op van anatomie, fysiologie en pathologie. Verder leer je de juiste behandelmethoden te kiezen op basis van wetenschappelijke literatuur. Het onderwijs is actueel, toekomstgericht en sluit aan bij jouw talent en behoefte. Je krijgt oog voor de mens achter de patiënt. Je wordt expert in bewegen, je levert zorg op maat, geeft aandacht aan preventie en stimuleert zelfmanagement bij patiënten.

Hoewel Biologie niet tot de verplichte toelatingseisen behoort, raden we het wel aan om ervoor te zorgen dat je kennis van dit vak minimaal op hbo-niveau is. Uit studieresultaten van de afgelopen jaren blijkt dat studenten met het profiel NG (Natuur en Gezondheid) en NT (Natuur en Techniek) het meest succesvol waren tijdens hun studie. 

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het werk als fysiotherapeut leer je tijdens de opleiding problemen op te lossen die voorkomen in het toekomstige werkveld. 

Simulatiepatiënten
Je krijgt trainingen in communicatieve vaardigheden, je volgt colleges en je krijgt veel vaardigheidslessen. Bij sommige vaardigheidslessen werk je met simulatiepatiënten. Zij spelen de rol van een echte patiënt met een bepaalde aandoening en hulpvraag. Je probeert aan de hand van vragen over hun klachten erachter te komen wat die patiënt mankeert en hoe jij daarop kunt inspelen. De simulatiepatiënten geven je na afloop een terugkoppeling van jouw aanpak.

Stage 
Tijdens je hele studie loop je stages in de praktijk, je doet dus veel werkervaring op. Het is de bedoeling dat je tijdens de stages steeds beter leert hoe je je als fysiotherapeut moet gedragen en handelen. 

Onderzoek
Onderzoek kunnen doen is belangrijk voor een fysiotherapeut; ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. Wetenschappers ontdekken nieuwe feiten over ziekten en collega-fysiotherapeuten beschrijven de effecten van een nieuwe behandeling bij een aandoening. In een onderzoeksgroep met drie medestudenten ga je aan de slag met een probleem uit de praktijk. Aan de hand van een wetenschappelijke onderbouwing zoek je een oplossing voor het probleem. 

In je eerste jaar (de propedeutische fase) krijg je een goed beeld van de opleiding en het beroep. Tijdens dit jaar onderzoek je of het beroep van fysiotherapeut bij je past. Je krijgt trainingen in communicatieve vaardigheden, volgt colleges en gaat zelf aan de slag in de vele praktijklessen. Bij sommige praktijklessen oefen je op medestudenten. Samen met je onderwijswerkgroep krijg je praktijkcases voorgelegd, die je aan de hand van literatuur oplost. Dit jaar loop je ook drie korte stages.

Na het behalen van je propedeuse begint de hoofdfase. Je werkt steeds zelfstandiger en leert meer verantwoordelijkheid te nemen. Je buigt je opnieuw over diverse thema's en ook nu weer zijn de werkvormen afgestemd op de beroepsrollen en de daaruit voortvloeiende taken.

Jaar 2
In het tweede jaar staan boeiende cases centraal gebaseerd op situaties die je later in je werk ook echt kunt tegenkomen. Kennis en vaardigheden worden verdiept en uitgebreid. Halverwege het jaar begin je met het oefenen met simulatiepatiënten. Ook loop je tweemaal stage: 1 dag per week gedurende 10 weken.

Jaar 3 en 4
Het derde en vierde studiejaar bestaan uit vier semesters, waarvan je de volgorde zelf mag bepalen. 

Seniorstages
In twee verschillende seniorstages ga je drie dagen per week aan de slag in het werkveld. Een van de stages vindt plaats in een fysiotherapeutische wijkpraktijk (eerstelijns) en de andere seniorstage loop je in een ziekenhuis, een revalidatiekliniek of andere instelling (tweede- of derdelijns). Tijdens de stageperiodes werk je aan de hand van verdiepingsopdrachten aan de competentie ‘ondernemen en ondernemend vermogen’. 

Minor
Met je minorkeuze maak je je opleiding persoonlijk. Je bespreekt de minor van je keuze met je studieloopbaanbegeleider. Samen kijk je of het goed past in het door jouw gewenste profiel. Er zijn verdiepende of specialistische minoren, hiermee ga je vooral dieper in op het beroep van de fysiotherapeut. Je mag ook zelf een minorprogramma kiezen binnen of buiten de hogeschool en zelfs buiten Nederland, op voorwaarde dat het jouw competenties als aankomend fysiotherapeut verdiept of verbreedt. 

Wij willen je inspireren, stimuleren en ondersteunen om het maximale uit je studie te halen. Bij Hogeschool Leiden maak jij dus de keuze om écht te studeren: actief en voltijds. Daar staat tegenover dat je van ons mag verwachten dat wij je weten te binden en boeien, zodat jij ook gaat én blijft leren. We bieden je structuur waar dat nodig is, maar ook de ruimte om je eigen keuzes te maken. In de inhoud van je studie, maar ook in de werkvormen, het soort leeromgeving en het tempo. Jij krijgt in de loop van je studie steeds meer de regie over jouw leerproces.

Rollen fysiotherapeut
Je vervult als fysiotherapeut diverse rollen die je goed beheerst en op de juiste momenten inzet.

 • Hulpverlener
  Voor het succes van een behandeling is het belangrijk dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gezondheidstoestand. Als fysiotherapeut stel jij daarom het behandelplan op in samenspraak met je patiënten. Tijdens de behandeling bespreek je met de patiënt zijn vorderingen en stel je het plan zo nodig bij. Fysiotherapeuten houden zich steeds vaker bezig met het coachen van mensen in hun zelfredzaamheid. Daarnaast informeer je patiënten over een gezonde leefstijl.
 • Ondernemer/manager
  Omdat het aantal chronisch zieken blijft stijgen, krijg je in deze rol steeds vaker te maken met mensen die niet alleen patiënt zijn bij jou, maar ook bij andere behandelaars uit verschillende vakgebieden. Het vergt heel wat management, planning en overleg om deze ‘interprofessionele’ zorg goed op elkaar af te stemmen. Ook nemen het beheer en administratie van een praktijk aardig wat tijd in beslag. Verder begeleid je daarnaast soms ook personeel en onderhandel je met zorgverzekeraars over een nieuw contract.
 • Beroepsontwikkelaar
  Als fysiotherapeut kun je op allerlei manieren meedenken over de toekomst van jouw eigen beroep en vakgebied. Bijvoorbeeld door te helpen bij de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn of samenwerkingsvorm. Of misschien vind je het juist interessant om studenten te begeleiden of wil je een onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van bepaalde behandelmethodes. 

Word ook fysiotherapeut

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Opleiding tot Fysiotherapeut in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Wij geloven in individuele talentontwikkeling naast het reguliere programma. Zo bieden we een Honoursprogramma aan, faciliteiten voor topsporters en extra ruimte voor ondernemerschap in de vorm van de Topondernemersregeling. Ook kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs door lid te worden van je opleidingscommissie of de Studentenraad. Vrijwel alle opleidingen hebben een studievereniging, die leuke evenementen en studiegerelateerde activiteiten organiseert.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.