Hogeschool Leiden

Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg: deeltijd

  • Deeltijd
  • Nederlandstalig
  • 2 jaar
  • Master of Science

In het kort

Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en kwetsbare doelgroepen die langer thuis wonen vragen om nieuwe oplossingen. Deze veranderingen dwingen de gezondheidszorg in Nederland om zich aan te passen. Als fysiotherapeut vraagt dat van jou om een nieuwe expertrol met focus op het behouden en verbeteren van het bewegend functioneren. Met de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg van Hogeschool Leiden ontwikkel jij de kennis en de vaardigheden die je nodig hebt om passende (beweeg)zorg te implementeren in de wijk. Zo kun jij als fysiotherapeut een centrale rol spelen in het behouden en verbeteren van het bewegend functioneren in de directe leefomgeving.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Heb je een bachelor fysiotherapie afgerond en heb je de ambitie om je verder te ontwikkelen tot expert beweegzorg in de wijk? Bekijk de mogelijkheden van de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg. Meer over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en de kosten lees je op de pagina Inschrijven en toelating.

Liever eerst kennismaken met een onderdeel van de master? Of ben je geen fysiotherapeut, maar wel werkzaam als zorgprofessional in de wijk? Dan is het ook mogelijk om onderdelen van het studieprogramma als post-HBO cursus te volgen.

Opleidingsaanbod

Hogeschool Leiden heeft een uitgebreid opleidingsaanbod op het gebied van fysiotherapie en gezondheidszorg.  Naast de bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut biedt de hogeschool verschillende nascholingen aan. Ook werkt de master nauw samen met het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg.

Wat levert de master je op?

Het behouden en verbeteren van bewegend functioneren in het dagelijks leven van burgers wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om een nieuwe expertrol van de fysiotherapeut. De Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg bereidt jou hier optimaal op voor. Tijdens de opleiding werk je aan competenties als verbinden, ondernemen en innoveren om passende (beweeg)zorg in de wijk te implementeren. Een onderzoekende houding loopt als een rode draad door de opleiding. Zo ontwikkel jij je tot ‘regisseur’ in de wijk en draag je bij aan wat nodig is om duurzaam gezondheid in wijken te bevorderen.

Met het getuigschrift van de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg ben jij een expert in beweegzorg in de wijk. Je hebt alles in huis om een centrale rol als verbinder te vervullen in het domein zorg, welzijn, sport en wonen. 

Leeropbrengsten

Jij levert individuele zorg aan patiënten met een complexe zorgvraag. Je weet hoe je zelfmanagement en duurzame gedragsverandering stimuleert en betrekt daarbij de (sociale) omgeving van de burger. Jouw aanbod stem je af op de vraag van burgers met als doel verantwoord te (blijven) bewegen, ondanks eventuele ziekten of beperkingen. Ook speel je een  actieve rol in lokale netwerken op het gebied van bewegingsgerelateerde hulpvragen.

De Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg bouwt voort op competenties zoals opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut (pdf) van het KNGF.

Fysiotherapeut en student Debbie vertelt over wat zij uit de opleiding wilt halen en hoe dit zich vertaalt in haar werk. Benieuwd? Lees het verhaal van Debbie.

Een professionele masteropleiding (hbo) moet voldoen aan dezelfde niveau- en kwaliteitseisen als een universitaire masteropleiding. Na het behalen van de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg ben je bevoegd om de internationaal erkende titel Master of Science (MSc) te voeren. 

Verschil hbo en wo

Het verschil met een wetenschappelijke master is dat de ontwikkelde beroepsproducten direct toepasbaar zijn in jouw dagelijkse werkomgeving. De beroepspraktijk en jouw professionele ontwikkeling vormen hierbij het uitgangspunt. Met behulp van toegepast onderzoek en beroepsgerichte opdrachten leer je om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en draag je bij aan het versterken van het beroep en de zorg in jouw organisatie.

Meer weten over de toegevoegde waarde van een professionele master? Lees het digitale magazine Professionele Masters van de Vereniging Hogescholen.

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. Met behulp van de informatie op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving kun je nagaan welk bedrag voor jou van toepassing is.

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar 250 euro.

Maak kennis met de opleiding

Hoe kom je erachter of de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg de juiste vervolgstap is in jouw loopbaan? Bezoek de (Online) Informatieavond en maak kennis met onze opleiding, hogeschool en docenten. Je kunt bij hen terecht voor meer informatie en persoonlijk advies. Heb je nu al vragen? Neem contact op met Rob van Bemmel, teamcoördinator Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg, e: [email protected], t: 06-48133656.

Opbouw programma

De Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg is een deeltijdopleiding die je combineert met het werk in de praktijk als fysiotherapeut. Binnen het onderwijs werk je aan competenties als verbinden, ondernemen, innoveren en onderzoeken om passende (beweeg)zorg in de wijk te integreren. Samen met andere studenten vorm je een leergemeenschap en ga je aan de slag met vraagstukken uit de praktijk op het gebied van integrale beweegzorg en werk je aan passende oplossingen voor jouw wijk.

Het opleidingsprogramma is vormgegeven in samenwerking met het werkveld. Zo weet je zeker dat jij de kennis en vaardigheden ontwikkelt die onmisbaar zijn binnen jouw beroep. Naast de masteropleiding werk je in de praktijk als fysiotherapeut.

Eén dag in de week wordt contactonderwijs verzorgd. Deze dagen hebben een vaste structuur. Ook ga je op deze dagen samen met de andere studenten in jouw leergemeenschap aan de slag met vraagstukken. In de leergemeenschap vervul je een belangrijke rol als ‘peer’: je leert en ontvangt feedback van elkaar, van deskundigen en van jouw tutor.

Daarnaast zorgt de opleiding voor een Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO). Hier kun je informatie over de opleiding vinden, teksten onderling uitwisselen, discussies voeren, gezamenlijk aan producten werken en jouw tutor om feedback vragen.

Een indruk krijgen over het werkgebied van de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg? Bekijk onze infographic en whitepaper over de masterclass Samenwerken met de gemeente.

Het opleidingsprogramma is vormgegeven in samenwerking met het werkveld. Zo weet je zeker dat jij de kennis en vaardigheden ontwikkelt waarmee je je profileert binnen je beroep. In samenspraak met zorgprofessionals zijn vijf rollen gedefinieerd. Tijdens de master maak je je deze rollen eigen.

Zorgprofessional

Je bent expert in wijkgerichte beweegzorg in de eerstelijns gezondheidszorg. Je draagt bij aan preventief behoud en herstel van gezond bewegend functioneren in het dagelijks leven van burgers.

Innovator

Je analyseert vraagstukken over bewegend functioneren in de wijk. Je initieert en implementeert, samen met de wijkbewoners, diensten en producten voor integrale beweegzorg en passende zorgtechnologie.

Netwerker

Je bent aanspreekpunt voor bewoners, fysiotherapeuten en andere professionals in de wijk. Binnen netwerken werk je samen met andere zorg-, welzijns- en sportprofessionals en vrijwilligers in de wijk.

Ondernemer

Je hebt een ondernemende houding en gaat adequaat om met de complexiteit van gezondheidszorg, waaronder financieringsstructuren, eisen van zorgverzekeraars, wetgeving, behoeften van de burger, enzovoorts.

Onderzoeker

Je benut en initieert praktijkgericht onderzoek om passende diensten en producten te ontwikkelen en/of door te voeren. Je probeert de beste praktijkoplossing te vinden die voor zover mogelijk gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs.

Het onderwijsprogramma bestaat uit vier onderwijseenheden: drie in jaar 1 en de masterthesis in jaar 2. Vraagstukken uit de praktijk vormen de ruggengraat van een onderwijseenheid. Je rondt alle onderwijseenheden af door het maken van een beroepsproduct.

Jaar 1

In het eerste opleidingsjaar ligt de focus op leeruitkomsten op het niveau van inventariseren, observeren en analyseren. Jaar 1 bestaat uit drie onderwijseenheden van elk 10 EC:

  • Focus op de wijk
  • Burger in de wijk centraal
  • Organisatie en kwaliteit van zorg en welzijn

Jaar 2

In het tweede opleidingsjaar ligt de focus op leeruitkomsten op het niveau van initiëren, ontwikkelen, implementeren en evalueren van de beantwoording van vraagstukken. Je gaat de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan toepassen in de praktijk. In jouw masterthesis toon jij jouw bekwaamheid op de vijf rollen (zie Leerresultaten) en alle leeruitkomsten.

Samenwerking in toegepast onderzoek

Bij de master werken we onder andere nauw samen met het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg. Dit lectoraat is uniek in Nederland en richt zich op praktijkgerichte zorgvragen rondom het behouden van eigen regie en zelfmanagement van cliënten. Het doel is dat fysiotherapeuten en andere beweegzorgprofessionals cliënten hierbij kunnen ondersteunen. Meer weten over de onderzoeksactiviteiten en -thema’s? Bekijk de pagina’s van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg en beluister het interview met lector Petra Siemonsma in de Physio Global Podcast.

De nominale studieduur van de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg is twee jaar. Het totale studieprogramma heeft een studiebelasting van 60 EC (European Credits). Binnen dit systeem staat 1 studiepunt (EC) voor gemiddeld 28 uur studielast.

Per week kun je ongeveer rekenen op:

  • 6 contacturen
  • 4 uur voorbereidingstijd
  • 10 uur zelfstudie voor het maken van beroepsproducten, etc.

Het leren vindt plaats op de hogeschool, online (DLWO) en op jouw leerwerkplek. De dag dat je op de hogeschool bent, worden binnen de relevante leergemeenschap bijeenkomsten georganiseerd. 

De lessen worden verzorgd door een team van docenten die over masterniveau beschikken en een sterke binding hebben met de beroepspraktijk. 

Tijdens de opleiding maak je onderdeel uit van een leergemeenschap bestaande uit zes a zeven studenten en een docent met de rol van facilitator. De facilitator begeleidt het proces van samen leren en jouw professionele ontwikkeling. In het tweede jaar is er gelegenheid tot consultatie van docenten met betrekking tot jouw actieonderzoek, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook expert in wijkgerichte beweegzorg

Wil jij de beweegzorg voor patiënten en burgers in de regio, buurt of wijk van jouw praktijk verbeteren? En denk jij dat jouw patiënten baat kunnen hebben bij betere samenwerking tussen betrokken professionals? Lees meer over de aanmeldprocedure, toelatingseisen en kosten. Met vragen over de opleiding kun je contact opnemen met Rob van Bemmel, Teamcoördinator Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg, e: [email protected], t: 06-48133656. 

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg kun je gebruik maken van de faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo beschikken we over diverse vak- en algemene lokalen, werkgroeplokalen en een ontmoetingsplein. Daarnaast zijn er voorzieningen als de HL-bookshop, een restaurant en grand café. Tevens kun je terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Onze hogeschool ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.  

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.