Fysiotherapie

Opleiding tot Fysiotherapeut

Als fysiotherapeut ben je zorgverlener, beroepsontwikkelaar en ondernemer tegelijk. Je werkt samen met je patiënt aan zijn of haar herstel. Je kunt goed kunnen plannen en organiseren. Als fysiotherapeut lever je een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en het vernieuwen van het beroep. De opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Leiden is een kleinschalige praktijkgerichte opleiding. Vanaf de eerste dag ben je concreet en praktisch betrokken bij de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut.

Carrière en toekomst studie Fysiotherapie

Als fysiotherapeut kun je werken in een eigen of groepspraktijk of een multidisciplinair gezondheidscentrum. Daarnaast zijn fysiotherapeuten werkzaam in zorginstellingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen of instellingen voor meervoudig gehandicapten. Ook een baan in de kinderfysiotherapie of sportgezondheidszorg is mogelijk. Verder kun je ook werken met specifieke groepen: zwangere vrouwen, hartpatiënten, mensen met rugklachten of reuma. Bij bedrijven kun je je bezighouden met arbeidsgerelateerde klachten en bedrijfsfysiotherapie, het bestrijden van ziekteverzuim en preventie van klachten. Daarnaast kun je in het buitenland aan de slag, met name in Zwitserland, Duitsland, Engeland, Scandinavië en de VS.

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Vergrijzing: meerdere aandoeningen en langdurige klachten

Door de toenemende vergrijzing komen steeds meer ouderen bij de fysiotherapeut. Deze ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen die gepaard gaan met langdurige klachten, die niet altijd te verhelpen zijn. Jouw interventies kunnen wel een bijdrage leveren aan een verbeterde kwaliteit van leven. Om een patiënt effectief te behandelen, werk je vaak samen in een keten met andere zorgverleners. Je zorgt ervoor dat de procedure, plannen en richtlijnen goed op elkaar zijn afgestemd. Het groeiend aantal chronisch zieke patiënten vergt heel wat overleg om binnen deze interprofessionele zorg goed samen te werken.

Fysiotherapeut als coach: zelfredzaamheid en preventie

Je behandelt niet alleen patiënten, maar coacht hen ook om zelfredzaam te zijn en om verantwoord om te gaan met hun ziekte. Je geeft preventieve voorlichting aan risicogroepen. Dat kunnen jongeren met overgewicht zijn of mensen die zwaar lichamelijk werk doen. Je baseert je adviezen op actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen en inzichten.

Social media

De opleiding Fysiotherapie is op meerdere social media actief. Nieuwsgierig? Neem snel een kijkje!