Biologisch en medisch laboratoriumonderzoek  studenten in de klas.

Propedeuse: oriëntatie

In het propedeusejaar van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek van Hogeschool Leiden bestudeer je biologie, biochemie, genomics, microbiële celbiologie en evolutie en diversiteit. Voorbeelden van onderwijsmodules zijn:

  • basis chemisch rekenen met de beginselen van scheikunde, wiskunde en informatica. Je maakt uitgebreid kennis met het praktisch werken in het chemisch laboratorium;
  • veiligheid. Je leert hoe je, in het belang van jezelf en anderen, veilig kunt werken in een laboratorium;
  • basisbegrippen biologie. De nadruk ligt op de biologie en de fysiologie van de cel, maar je krijgt ook ondersteunende lessen in natuurkunde om goed voorbereid met de microscoop aan de slag te kunnen gaan.