Studentinschrijving

Inschrijven en toelating Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, de aanmeldprocedure en de kosten voor studiejaar 2022-2023. De informatie over studiejaar 2023-2024 is uiterlijk op 1 oktober te vinden op deze pagina. Vanaf deze datum kun je je ook aanmelden via Studielink.

Aanmelden

Voor de start in september 2022 is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Meer informatie hierover vind je in de inschrijfregeling

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Studiekeuzecheck (verplicht)

Om een bewuste keuze voor het beroep van biomedisch analist te maken, doorloop je voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek een verplichte Studiekeuzecheck. Je krijgt hierdoor een goed beeld van de opleiding en beroep. Zo ontdekken wij samen of de opleiding een goede match voor jou is, zodat jij straks gemotiveerd aan je studie kan beginnen.

Bekijk de stappen van de Studiekeuzecheck

Let op: heb je je al aangemeld via Studielink? Houd dan je e-mailbox goed in de gaten. Alle communicatie over de Studiekeuzecheck ontvang je via het mailadres dat je hebt doorgegeven bij Studielink (vanaf 15 januari). Check je email daarom regelmatig. Ontvang je geen email? Controleer dan je spambox en neem wanneer nodig contact met ons op via info@hsleiden.nl of +31(0)71 5188 900.

Heb je je ook aangemeld voor de opleiding Chemie, Bio-informatica of Informatica? Dan doorloop je voor iedere opleiding afzonderlijk de Studiekeuzecheck

Toelatingseisen

Met de volgende diploma's ben je toelaatbaar tot de opleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek:

  • een havo- of vwo-diploma met profiel Natuur & Techniek of profiel Natuur & Gezondheid.
  • mbo-diploma op niveau 4.

Verkort traject

Met de volgende diploma's heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een verkort traject (3 jaar):

  • mlo-diploma Biologische of Medisch Laboratoriumtechniek op niveau 4
  • vwo-diploma met profiel Natuur & Techniek of profiel Natuur & Gezondheid

Voor dit traject is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wil je in aanmerking komen voor het verkorte traject, geef dit dan aan bij je aanmelding in Studielink. Hoe? Bij de vraag 'Start in het eerste jaar' laat je het keuzerondje op 'JA' staan (je meldt je namelijk wel aan als eerstejaarsstudent). Verderop in het formulier kies je bij de vraag ‘voor studenten met een MLO-niveau 4 diploma of een vwo-diploma is het mogelijk om aan een verkort traject deel te nemen, wil jij dit?’ ook voor het antwoord ‘JA’.

Toelatingsonderzoek 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving.

Individueel studietraject

In speciale gevallen bestaat de mogelijkheid voor een individueel studietraject. Daarbij worden eerder behaalde studiepunten van een verwante hbo- of universitaire opleiding, zoveel mogelijk omgezet in vrijstellingen voor modules uit het studieprogramma van Biologie en medisch laboratoriumonderzoek.

Wil je meer informatie over een individueel studietraject, stuur dan een mail naar de Examencommissie Science & Technology: ST.examencommissie@hsleiden.nl.

Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO)

Voldoe je niet aan de toelatingseisen van het hbo maar wel van het mbo? Dan is het middelbaar laboratorium onderwijs (mlo) misschien iets voor jou. Kijk voor de mogelijkheden op de website van mboRijnland.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

Hulp bij je studiekeuze?

De keuze voor een opleiding is een belangrijke beslissing. Er zijn verschillende hulpmiddelen die je hierbij kunnen helpen. Meer informatie vind je op de pagina Hulp bij je studiekeuze.

Studeren met een functiebeperking
Onder een functie-beperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging.

Bekijk de informatie van de studentendecanen

Studenten zijn druk bezig

Hbo Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | Studiekeuzecheck